Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Kolková ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 2. ADC Identification of Two Novel Fibrinogen B Chain Mutations in Two Slovak Families with Quantitative Fibrinogen Disorders / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. [1-12], nestr. [print]
 3. ADC Short-term metabolic control and sleep in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / Martina Kostková ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes and Its Complications [elektronický dokument]. - Roč. 32, č. 6 (2018), s. 580-585 [print]
 4. ADC Novel Fibrinogen Bbeta Chain Mutation as an Underlying Mechanism of Afibrinogenemia? / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 41, č. 8 (2015), s. 901-902
 5. ADC Assessment of Antioxidative, Chelating, and DNA-Protective Effects of Selected Essential Oil Components (Eugenol, Carvacrol, Thymol, Borneol, Eucalyptol) of Plants and Intact Rosmarinus officinalis Oil / Eva Horváthová ... [et al.]
  In: Journal of Agricultural and Food Chemistry. - Vol. 62, No. 28 (2014), s. 6632-6639
 6. ADC Fibrinogen Martin: A Novel Mutation in FGB (Gln180Stop) Causing Congenital Afibrinogenemia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 42, č. 4 (2016), s. 455-458
 7. ADD Association between 3'UTR polymorphisms in genes ACVR2A, AGTRI and RGS2 and preeclampsia / Andrea Hornáková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 185-192
 8. ADF The Importance and Complications of Sequencing of Von Willebrand Gene in Von Willebrand Disease / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 5-11
 9. ADM Kvalita spánku detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / M. Čiljaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 1 (2017), s. 25-32
 10. ADM Next Generation Sequencing in Molecular Diagnosis of Lynch Syndrome - a Pilot Study Using New Stratification Criteria / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Acta Medica [elektronický dokument]. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 98-102 [print]
 11. ADM Depresívne a úzkostné symptómy vo vzťahu k spánku u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Mária Jančinová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 74, č. 1 (2019), s. 22-29
 12. ADM Čo sa môže skrývať za diagnózou atypickej cystickej fibrózy? / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 71, č. 2 (2016), s. 80-86
 13. ADN Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 65, č. 11 (2016), s. 399-406
 14. AED Diabetická neuropatia a spánková architektonika u detí s diabetes mellitus 1. typu / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 36-37
 15. AED Genetika diabetu v detskom veku / Z. Sňahničanová, M. Čiljaková
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 44-48
 16. AED Oxytocín, genetika a obezita v detskom veku / K. Pozorčiaková... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. - ISBN 978-80-89797-09-7. - Bratislava : A-medi management, 2015. - S. 54-55
 17. AFD Sledovanie potenciálnych bioprotektívnych účinkov emodínu / Dušan Loderer, Zuzana Sňahničanová, Andrea Ševčovičová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 446-451 [CD-ROM]
 18. AFG Factor XIII deficiency – case report / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 25, č. Supplement 1 (2019), s. 112-112
 19. AFG Association of alpha-adrenoreceptor Polymorphism with Cardiac Autonomic Control / Z. Turianiková ... [et al.]
  In: Acta Physiologica [elektronický zdroj]. - Roč. 221, Suppl. S713, šp. č. S1 (2017), s. 214 [online]
 20. AFG Congenital hypofibrinogenemia in a Slovak family with novel missense mutation in FGB gene (TYR368HIS) / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 24, č. Supplement 1 (2018), s. 129-129
 21. AFG Laboratory and Genetic Analysis of Congenital Fibrinogen Disorders in Slovakia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 23, Suppl. 2 (2017), s. 135
 22. AFG Mutation analysis of B2M gene in colorectal cancer patients with microsatellite instability / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Annals of Oncology. - Roč. 30, č. Supplement 5 (2019), s. 243-243
 23. AFG Congenital FXIII deficiency – family report from Slovakia / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Synergy in Hemophilia. - ISBN 978-605-64753-7-5. - Istanbul : Turkish Society of Hemophilia, 2019. - S. 156-156
 24. AFG Sequencing of VWF gene in patients with von Willebrand disease: our first experience in Slovakia / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 3 (2019), s. 396-396
 25. AFG Génové polymorfizmy enzýmov súvisiacich s oxidačným stresom ako riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu / J. Vojtková ... [et al.]
  In: 40. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-7492-327-2. - Praha : Galén, 2017. - S. 17-18
 26. AFH Naša prvá skúsenosť s genetickým testovaním u pacientov s von Willebrandovou chorobou / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 39-39
 27. AFH Mutačný a metylačný status B2M génu u pacientov s MSI-H kolorektálnym karcinómom / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 46-47
 28. AFH Genetic background of von Willebrand disease - our experience / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 35-35
 29. AFH Asociácia génových polymorfizmov so zvýšenými hodnotami TAG u detí s diabetes mellitus 1. typu / Z. Sňahničanová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 28-29
 30. AFH Nová mutácia v beta reťazci fibrinogénu (BßGIn180Stop) príčinou vzácneho vrodeného krvácavého ochorenia - afibrinogémia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 14, S2 (2017), s. 20
 31. AFH Oxytocin receptor gene polymorphism is related to cardiovascular autonomic control / Z. Turianiková ... [et al.]
  In: 2nd Joint Meeting of Slovak and Serbian Physiological Societies : Physiology without Frontiers. - ISBN 978-80-971699-3-0. - Bratislava : SAV, 2016. - S. 58
 32. AFH Polymorfizmy génov pre beta-adrenergné receptory - vplyv na funkciu baroreflexu / Lenka Matušková ... [et al.]
  In: 96 Fyziologické dni. - ISBN 978-80-8187-074-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2020. - S. 61-61
 33. AFH Adrenálne incidentalómy u 14-ročnej pacientky (kazuistika) / M. Kostková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 50
 34. AFH Characteristics of the clinical phenotype, laboratory and genetic diagnostics of 31 patients with congenital dysfibrinogenemia / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s52-s52
 35. AFH Primárna ciliárna dyskinéza z pohľadu genetiky / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 33-34
 36. AFH Afibrinogenemia and hypofibrinogenemia - our experience / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 30-31
 37. BDF Diabetes mellitus, spánok a adolescencia / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 199-201
 38. BDF Zmeny koncentrácie oxytocínu u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. 207-209
 39. BDF Spánok vo vzťahu k neuropatii u detí s diabetes mellitus typu 1 / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, č. 5 (2016), s. 245-247
 40. BEE Congenital Afibrinogenemia: Novel Mutation Fibrinogen Martin Leading to Premature Termination Codon in Fibrinogen Bß-Chain Gene / T. Šimurda ... [et al.] ; tutor P. Kubisz
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 13th International Medical Postgraduate Conference. - Hradec Králové : LF UK, 2016. - S. 109-112
 41. BEE Postihnutie obličiek a diabetes mellitus / Miriam Čiljaková ... [et al.]
  In: 24. Luhačovické pediatrické dny : dětská nefrologie a urologie. - ISBN 978-80-87450-23-9. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2018. - S. [1-4]
 42. BEE Diabetes mellitus 1. typu a postihnutie nervového systému / M. Čiljaková... [et al.]
  In: 21. Luhačovické pediatrické dny. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2015. - S. 21-30
 43. BEF Diabetes mellitus a jeho komplikácie v adolescentnom veku / M. Michalovičová ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 16. - ISBN 978-80-89797-19-6. - Bratislava : A-medi management, 2016. - S. 18-19
 44. BFA Genetic analysis in Slovak family with inherited factor XIII deficiency / Jana Žolková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 169-169
 45. BFA Two mutations in the FGB gene in patients with a quantitative fibrinogen disorder with bleeding and thrombotic phenotype / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 274-274
 46. BFA Genetické testovanie u pacientov s von Willebrandovou chorobou: naša prvá skúsenosť / Jana Žolková ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 18-18
 47. BFA Alpha-Adrenergic Receptor Gene Polymorphism is Related to Cardiovascular Autonomic Control / Z. Turianiková ... [et al.]
  In: CCISP 2016 : International Conference on Communication, Image and Signal Processing ; CVAT 2016 : International Conference on Virtualization Application and Technology. - [S.l.] : APISE Committee, 2016. - S. 21-22
 48. BFB Primárna ciliárna dyskinézia verzus cystická fibróza / L. Marušiaková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 49. BFB Krátkodobá glykemická kontrola a spánok u detí a adolescentov s diabetes mellitus 1. typu / Martina Kostková ... [et al.]
  In: 28. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : Program a abstrakty. - Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018. - S. [1-2]
 50. BFB Vrodené poruchy fibrinogénu: klinické prejavy, komplexná diagnostika a manažment liečby / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 16-17
 51. BFB Ciliopatie - nové diagnostické postupy / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 52. BFB Asociácia medzi 3´UTR polymorfizmami v génoch AGTR1, ACVR2A, RGS2 a preeklampsiou / A. Mendelová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 51
 53. BFB Genetická analýza vybraných exónov u pacientov s primárnou ciliárnou dyskinéziou / Z. Sňahničanová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 54-55
 54. BFB Laboratórna diagnostika u pacientov s vrodeným deficitom FXIII: naša prvá skúsenosť / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Via practica. Suplement. - Roč. 15, č. S2 (2018), s. 43-44
 55. BFB Kraniocerebrálne poranenia u detí / K. Pozorčiaková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 12, S2 (2017), s. 55
 56. DAI Genetické aspekty diabetes mellitus u detí : dizertačná práca. / Zuzana Kolková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018