Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC The role of dietary phytochemicals in the carcinogenesis via the modulation of miRNA expression / Marek Samec ... [et al.]
  In: Journal of cancer research and clinical oncology. - Roč. 145, č. 7 (2019), s. 1665-1679
 2. ADC Anticancer Activities of Thymus vulgaris L. in Experimental Breast Carcinoma In Vivo and In Vitro / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 7 (2019), s. [1-29] [print]
 3. ADC Adipokines in neurovascular diseases / Radka Opatrilová ... [et al.]
  In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Roč. 98 (2018), s. 424-432
 4. ADC The hypoxia-responsive long non-coding RNAs may impact on the tumor biology and subsequent management of breast cancer / Andrea Kapinová ... [et al.]
  In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Roč. 99 (2018), s. 51-58
 5. ADC Antineoplastic effects of clove buds (Syzygium aromaticum L.) in the model of breast carcinoma / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 21, č. 11 (2017), s. 2837-2851
 6. ADC Are plant-based functional foods better choice against cancer than single phytochemicals? A critical review of current breast cancer research / A. Kapinová ... [et al.]
  In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Roč. 96, č. december (2017), s. 1465-1477
 7. ADM Fluctuations of Histone Chemical Modifications in Breast, Prostate, and Colorectal Cancer: An Implication of Phytochemicals as Defenders of Chromatin Equilibrium / Marek Samec ... [et al.]
  In: Biomolecules [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 12 (2019), s. [1-27] [online]
 8. ADM Plant natural modulators in breast cancer prevention: status quo and future perspectives reinforced by predictive, preventive, and personalized medical approach / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 403-419
 9. AED Protinádorové účinky tymiánu v terapeutickom modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 208-211
 10. AED Analýza mechanizmu protinádorového účinku klinčeka v experimentálnom karcinóme prsníka / S. Uramová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 32-35 [online]
 11. AED Epigenetický vplyv rastlinných potravín v animálnom modeli karcinómu prsníka / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 36-39 [online]
 12. AED Protinádorové účinky rastlinných funkčných potravín: efekt na vybrané parametre nádorových kmeňových buniek / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 124-128
 13. AED Modifikácia metylačného profilu génov účinkom Thymus vulgaris L. v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Marek Samec ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 64-67
 14. AED Vplyv Thymus vulgaris L. na expresiu vybraných miRNA v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy In vivo / Alena Líšková ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 60-63
 15. AED Chemické modifikácie histónov v modeli chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy u laboratórnych potkanov: efekt Thymus vulgaris L. / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 68-71
 16. AED Účinky Cinnamomum zeylanicum L v syngénnom 4T1 modeli adenokarcinómu mliečnej žľazy u myši / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 56-60
 17. AED Vplyv tymiánu na parametre nádorových kmeňových buniek v modeli chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 28-31 [online]
 18. AED Efekt oregana na vybrané parametre nádorových kmeňových buniek v modeli karcinómu prsníka / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 5-12 [online]
 19. AFD Chemopreventívny účinok oregana v experimentálnom modeli karcinómu prsníka u samíc potkanov / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 173-179
 20. AFD Protinádorový efekt klinčeka v animálnom modeli karcinómu prsníka / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 49-54
 21. AFG Tumour-preventive effects of clove buds in mammary carcinoma model / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S39
 22. AFG Epigenetický účinok rastlinných prirodzených substancií v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 32, č. Supplement 1 (2019), s. S137-S137
 23. AFG Rastlinné prirodzené substancie v modeli karcinómu prsníka / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 31, č. 1 (2018), s. S121-S121
 24. AFH Analýza mechanizmu protinádorového účinku klinčeka v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy / S. Uramová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, S3 (2017), s. 71
 25. BFB Hodnotenie epigenetického účinku Thymus vulgaris L. v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: 29. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2018. - S. 21-21
 26. BFB Vplyv Thymusvulgaris L. na expresiu vybraných epigenetických parametrov v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: 30. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2019. - S. 60-61