Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Epigenetic regulation by DNA methylation and miRNA molecules in cancer / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 13, č. 25 (2017), s. 2217-2222
 2. ADC DNA methylation and detection of cervical cancer and precancerous lesions using molecular methods / S. Meršaková ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 1 (2016), s. 23-27
 3. ADM Mutation analysis of POLE gene in patients with early-onset colorectal cancer revealed a rare silent variant within the endonuclease domain with potential effect on splicing / Zora Lasabová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 393-400
 4. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 5. ADM Methylation pattern of CDH1 promoter and its association with CDH1 gene expression in cytological cervical specimens / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 2613-2621
 6. ADM New molecular aspects of endometrial carcinoma / M. Ňachajová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 36, č. 7 (2015), s. 638-643
 7. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 8. ADM Stratification of patients with colorectal cancer without the recorder family history / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 3649-3656
 9. AED Telomérova aktivita a karcinóm krčka maternice / S. Meršaková, J. Višňovský
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 39-43
 10. AED Optimalizácia metódy bisulfidovej sekvenácie pri vyšetrení hypermetylácie promótora CDH1 génu / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 18-26
 11. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 12. AFG Potential of CDH1 promoter hypermethylation as a biomarker in early detection of cervical cancer / V. Holubeková... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 23, suppl. 1 (2015), s. 321
 13. AFG Comparison on freshly prepared and frozen cells from colorectal cancer surgical samples for phenotyping experiment: a pilot study / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Annals of Oncology. - Roč. 30 (2019), s. 778-778
 14. AFH Molekulárna diagnostika, prekancerózy a endometriálny karcinóm / M. Ňachajová... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 10-11 [CD-ROM]
 15. AFH Survivín a gynekologické malignity / D. Braný... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 13-14 [CD-ROM]
 16. AFH Nové možnosti diagnostiky karcinómu krčka maternice zamerané na detekciu HPV infekcie / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 52-53
 17. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 18. BFB Vplyv hypermetylácie promotóra pre bunkový c-cadherin (CDH1) na progresiu cervikálnych skvamóznych intraepiteliálnych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 80-82
 19. BFB Molekulárno - genetické analýzy pre identifikáciu pacientov s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 36