Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Controlling metastatic cancer the role of phytochemicals in cell signaling / Andrea Kapinova ... [et al.]
  In: Journal of cancer research and clinical oncology. - Roč. 145, č. 5 (2019), s. 1087-1109
 2. ADC Detection of BRAFV600E Mutation in Melanoma Patients by Digital PCR of Circulating DNA / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 23, č. 4 (2019), s. 241-245
 3. ADC Detection of driver mutations in FFPE samples from patients with verified malignant melanoma / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 33-38
 4. ADC Testicular Cancer in Monozygotic Twin Brothers with Urticaria Pigmentosa / Tatiana Péčová ... [et al.]
  In: Acta Dermato-Venereologica. - Roč. 98, č. 5 (2018), s. 528-529
 5. ADC Methylation in promoter regions of PITX2 and RASSFIA genes in association with clinicopathological features in breast cancer patients / E. Ježková ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 12 (2016), s. 15707-15718
 6. ADM Mutation analysis of POLE gene in patients with early-onset colorectal cancer revealed a rare silent variant within the endonuclease domain with potential effect on splicing / Zora Lasabová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 393-400
 7. ADM Stratification of patients with colorectal cancer without the recorder family history / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 3649-3656
 8. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 9. AED Naše skúsenosti so zavedením metódy droplet digital PCR (ddPCR) na kontrolnej vzorke a možnosti jej využitia na detekciu vzácnych mutácií u vybraných entít onkologických stavov / B. Malicherová, E. Ježková
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 37-42
 10. AFD Využitie ddPCR pri skríningu mutácií génu KRAS pacientov s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 72-76
 11. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 12. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 13. AFH SNP polymorfizmy ako prediktory gastorintestinálnych stromálnych nádorov / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 44-45
 14. AFH Prognostický význam jednonukleotidových polymorfizmov u pacientov s gastrointestinálnym stromálnym nádorom / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Onkológia. Suplement. - Roč. 13, č. S4 (2018), s. [1-2]
 15. AFH Rozvoj psoriázy u pacientky s teleangiectasia macularis eruptiva pertans a systémovou mastocytózou po liečbe interferónom 2 alfa / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 36-37
 16. AFH Detekcia nových "drive" mutácií u pacientov s verifikovaným malígnym melanómom / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 34-35
 17. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 18. BFA Význam molekulovo-genetickej diagnostiky malígneho melanómu / B. Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, S1 (2017), s. 21-21
 19. BFB Detekcia mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom s využitím tekutej biopsie / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 19-20
 20. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21
 21. BFB Morbus Darier alebo Morbus Grover? / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 35-36
 22. BFB Testikulárny nádor u jednovaječných dvojčiat so systémovou mastocytózou / T. Péčová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 29-30
 23. BFB Identifikácia KRAS mutácií u pacientov s diagnostikovaným mKRK pomocou ddPCR / B. Váňová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 59-60
 24. DAI Molekulová patológia malígneho melanómu : dizertačná práca. / Bibiana Malicherová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018