Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Uncertainty of fetal fraction determination in Non-Invasive Prenatal Screening by highly polymorphic SNPs / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Roč. 299 (2019), s. 32-36
 2. ADC Novel Fibrinogen Bbeta Chain Mutation as an Underlying Mechanism of Afibrinogenemia? / L. Stančiaková... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 41, č. 8 (2015), s. 901-902
 3. ADC Identification of Two Novel Fibrinogen B Chain Mutations in Two Slovak Families with Quantitative Fibrinogen Disorders / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. [1-12], nestr. [print]
 4. ADC Fibrinogen Martin: A Novel Mutation in FGB (Gln180Stop) Causing Congenital Afibrinogenemia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Roč. 42, č. 4 (2016), s. 455-458
 5. ADC DNA-protective activities of hyperforin and aristoforin / Andrea Ševčovičová ... [et al.]
  In: Toxicology in Vitro. - Vol. 29, No. 3 (2015), s. 631-637
 6. ADD Association between 3'UTR polymorphisms in genes ACVR2A, AGTRI and RGS2 and preeclampsia / Andrea Hornáková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 185-192
 7. ADF The Importance and Complications of Sequencing of Von Willebrand Gene in Von Willebrand Disease / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 5-11
 8. ADM Dual activities of emodin - DNA protectivity vs mutagenicity / Andrea Ševčovičová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 35, Suppl. 2 (2014), s. 149-154
 9. AEC Non-invansive prenatal screening: from counting chromosomes to estimation of the degree of mosaicism / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Advances in Medicine and Biology : 138. - ISBN 978-1-53615-335-4. - New York : NOVA Science Publishers, 2019. - S. 85-126 [1,9 AH]
 10. AED Neinvazívne prenatálne testovanie / D. Loderer, J. Danko
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 49-52
 11. AFD Sledovanie potenciálnych bioprotektívnych účinkov emodínu / Dušan Loderer, Zuzana Sňahničanová, Andrea Ševčovičová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 446-451 [CD-ROM]
 12. AFD Sledovanie potenciálnych antioxidačných vlastností vybraných prírodných látok / Zuzana Sňahničanová, Dušan Loderer, Andrea Ševčovičová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 717-722 [CD-ROM]
 13. AFG Laboratory and Genetic Analysis of Congenital Fibrinogen Disorders in Slovakia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 23, Suppl. 2 (2017), s. 135
 14. AFG Sequencing of VWF gene in patients with von Willebrand disease: our first experience in Slovakia / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. - Roč. 3 (2019), s. 396-396
 15. AFG Congenital hypofibrinogenemia in a Slovak family with novel missense mutation in FGB gene (TYR368HIS) / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Roč. 24, č. Supplement 1 (2018), s. 129-129
 16. AFG Mechnisms of emodin bioprotectivity / Andrea Ševčovičová ... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Vol. 229, Suppl. (2014), s. S63
 17. AFG Decreasing the no call rate of Non-Invasive Prenatal Testing / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Biomedical papers. - Roč. 162 (2018), s. 53-53
 18. AFH Naša prvá skúsenosť s genetickým testovaním u pacientov s von Willebrandovou chorobou / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Škola hematológie : 4. ročník. - ISBN 978-80-971468-5-6. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 39-39
 19. AFH Genetic background of von Willebrand disease - our experience / Jana Žolková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 10, č. Supplement 1 (2018), s. 35-35
 20. AFH Nová mutácia v beta reťazci fibrinogénu (BßGIn180Stop) príčinou vzácneho vrodeného krvácavého ochorenia - afibrinogémia / T. Šimurda ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 14, S2 (2017), s. 20
 21. AFH Characteristics of the clinical phenotype, laboratory and genetic diagnostics of 31 patients with congenital dysfibrinogenemia / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s52-s52
 22. AFH Afibrinogenemia and hypofibrinogenemia - our experience / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 30-31
 23. BDC A comment on "Comparing methods for fetal fraction determination and quality control of NIPT samples" correspodence / M. Grendár ... [et al.]
  In: Prenatal Diagnosis. - Roč. 37, č. 12 (2017), s. 1265
 24. BDC A comment on "Predicting fetoplacental chromosomal mosaicism during non-invasive prenatal testing" / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Prenatal Diagnosis [elektronický dokument]. - Roč. 38, č. 9 (2018), s. 720-721 [print]
 25. BEE Congenital Afibrinogenemia: Novel Mutation Fibrinogen Martin Leading to Premature Termination Codon in Fibrinogen Bß-Chain Gene / T. Šimurda ... [et al.] ; tutor P. Kubisz
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 13th International Medical Postgraduate Conference. - Hradec Králové : LF UK, 2016. - S. 109-112
 26. BFA Neinvazívne prenátalne testovanie aneuploídií - súčasný stav / I. Švecová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 31
 27. BFA Two mutations in the FGB gene in patients with a quantitative fibrinogen disorder with bleeding and thrombotic phenotype / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 274-274
 28. BFA Genetické testovanie u pacientov s von Willebrandovou chorobou: naša prvá skúsenosť / Jana Žolková ... [et al.]
  In: 26. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. - Praha : Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 2019. - S. 18-18
 29. BFA Hyperforin and aristoforin DNA protective activities / Andrea Ševčovičová ... [et al.]
  In: Genetická konference GSGM 2014. Konferenční sborník. - Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, 2014. - S. 89
 30. BFB Trombotické komplikácie u pacientov s vrodenou hypofibrinogenémiou / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: 6. Svetový deň trombózy : manažment DOAC pri VTE. - ISBN 978-80-973387-2-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 18-18
 31. BFB Vrodené poruchy fibrinogénu: klinické prejavy, komplexná diagnostika a manažment liečby / Tomáš Šimurda ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. S5 (2018), s. 16-17
 32. BFB Neinvazívne prenatálne testovanie aneuploidií v Martine / D. Loderer ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 49-50
 33. DAI Neinvazívne prenatálne testovanie s využitím voľnej fetálnej DNA : dizertačná práca. / Dušan Loderer
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018