Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Active cigarette smoking and the risk of breast cancer at the level of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 6 (2016), s. 7929-7937
 2. ADC Determination of malignant potential of cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 2 (2016), s. 1521-1525
 3. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 4. ADC Why the Gold Standard Approach by Mammography Demands Extension by Multiomics? Application of Liquid Biopsy miRNA Profiles to Breast Cancer Disease Management / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 12 (2019), s. [1-31] [print]
 5. ADC mRNA Expression in Cervical Specimens for Determination of Severe Dysplasia or Worse in HPV-16/18-Positive Squamous Lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: Journal of Lower Genital Tract Disease. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 273-280
 6. ADC Epigenetic regulation by DNA methylation and miRNA molecules in cancer / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 13, č. 25 (2017), s. 2217-2222
 7. ADC Methylation status of KLF4 and HS3ST2 genes as predictors of endometrial cancer and hyperplastic endometrial lesions / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 42, č. 6 (2018), s. 3318-3328 [print]
 8. ADC miRNA in a multiomic context for diagnosis, treatment monitoring and personalized management of metastatic breast cancer / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 14, č. 18 (2018), s. 1846-1866
 9. ADC Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and CDH1 in endometrial cancer / R. Fiolka... [et al.]
  In: Oncology Reports. - Roč. 30, č. 6 (2013), s. 2878-2886
 10. ADC One-year follow-up of kidney transplantant recipients with increased expression of mRNA for granzyme B in urinary cells / B. Grandtnerová... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Roč. 42, č. 10 (2010), s. 4058-4060
 11. ADD Epigenetics: an alternative pathway in GISTs tumorigenesis / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Neoplasma [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 4 (2018), s. 477-493 [print]
 12. ADD Association between 3'UTR polymorphisms in genes ACVR2A, AGTRI and RGS2 and preeclampsia / Andrea Hornáková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 185-192
 13. ADE Stanovenie expresie p16INK4A mRNA transkriptu v steroch z krčka maternice s rôznymi stupňami cervikálnej dysplázie / V. Janušicová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 77, č. 3 (2012), s. 245-250
 14. ADE Inherited renal tubular dysgenesis with novel homozygous mutation in angiotensin-1-converting enzyme gene: a case report / M. Kalman... [et al.]
  In: Case Reports in Clinical Pathology. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 39-42
 15. ADF Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka na úrovni génového polymorfizmu / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 27-29
 16. ADF Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie transkriptov E6 a E7 mRNA ľudského papilomavírusu / V. Janušicová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 1 (2010), s. 22-27
 17. ADF Fajčenie ako jeden z rizikových faktorov cervikálnej karcinogenézy / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 100-103
 18. ADF Detection of "hotspot" mutations in catalytic subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA) by allele-specific polymerase chain reaction / A. Mendelová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 10-15
 19. ADF Úloha apoptického receptora Fas a jeho ligandu - FasL pri vzniku karcinómu prsníka / I. Kapustová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 64-68
 20. ADF Využitie hypermetylácie génov PITX2 a RASSF1A v prevencii, diagnostike a určení prognózy u pacientok s karcinómom mliečnej žľazy / E. Michaligová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 58-63
 21. ADF Markery tkanivovej proliferácie (Ki-67, PCNA) a apoptózy (Bcl-2, Bax, p53) a ich využitie v diagnostike karcinómu prsníka / P. Brieniková... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 51-57
 22. ADF Rozsiahle condylomata accuminata (Buschke-Löwensteinov tumor) v adolescentnom veku sú ďalším dôvodom na systémovú implementáciu národnej HPV-vakcinácie mladých žien / P. Žúbor... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 89-94
 23. ADF Neinvazívne možnosti diagnostiky akútnej rejekcie transplantovanej obličky / B. Grandtnerová... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 6, č. 1-2 (2010), s. 10-13
 24. ADM Mutation analysis of POLE gene in patients with early-onset colorectal cancer revealed a rare silent variant within the endonuclease domain with potential effect on splicing / Zora Lasabová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 393-400
 25. ADM Methylation of CADM1 and MAL together with HPV status in cytological cervical specimens serves an important role in the progression of cervical intraepithelial neoplasia / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 16, č. 6 (2018), s. 7166-7174
 26. ADM Korelácia výskytu PIK3CA mutácií v karcinóme prsníka s histologickými vlastnosťami nádoru / A. Mendelová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 4 (2014), s. 283-288
 27. ADM Next Generation Sequencing in Molecular Diagnosis of Lynch Syndrome - a Pilot Study Using New Stratification Criteria / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 98-102
 28. ADM Methylation pattern of CDH1 promoter and its association with CDH1 gene expression in cytological cervical specimens / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 2613-2621
 29. ADM Detection of methylation of the promoter region of the MAL and CAD1 genes by pyrosequencing in cervical carcinoma / S. Meršaková... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 35, č. 7 (2014), s. 619-623
 30. AED Účasť mikroRNA na cervikálnej karcinogenéze / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 53-57
 31. AED Optimalizácia metódy bisulfidovej sekvenácie pri vyšetrení hypermetylácie promótora CDH1 génu / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 18-26
 32. AED Využitie sekvenčnej analýzy na určenie papilomavírusových (HPV) genotypov a vylúčenie pacientky s rizikovým genotypom po PCR / V. Janušicová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 17-23
 33. AED Optimalizácia metódy kvantifikácie voľnej fetálnej DNA (cffDNA) a jej využitie v neinvazívnom prenatálnom testovaní / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 19-26
 34. AED Porovnanie dvoch metód na určenie HPV infekcie v bunkách krčka maternice s rôznym typom skvamóznej intraepiteliálnej lézie / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 44-51
 35. AED Stanovenie expresie ZAP70 metódou real-time PCR u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou / T. Burjanivová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 52-58
 36. AED Využitie metódy pyrosekvenácie na zistenie epigenetických zmien v DNA ľudského papilomavírusu / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 59-68
 37. AED p16INK4a v léziách krčka maternice / K. Kajo... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 47-49
 38. AED Rozsiahle Condylomata accuminata u mladých žien / P. Žúbor... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 58-62
 39. AED Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie E6 a E7 mRNA HPV / V. Janušicová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 201-204
 40. AED Metódy molekulovej biológie v neinvazívnej prenatálnej diagnostike - naše prvé skúsenosti / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 207-210
 41. AED Možnosti diagnostiky ochorení plodu z voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA / I. Švecová... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 224-227
 42. AED Prevalencia vysokorizikových HPV subtypov u pacientok s výskytom cervikálnej dysplázie / V. Janušicová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 137-140
 43. AED Tehotnosť komplikovaná karcinómom prsníka / I. Kapustová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 122-126
 44. AFD Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii / Sandra Meršaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 143-147
 45. AFD BRAF mutácie v KIT/PDGFRa pozitívnych gastrointestinálnych stromálnych nádoroch (GISTs): je ich frekvencia podhodnotená? / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 148-153
 46. AFD Onkogénna mRNA expresia na predikciu vážnej dysplázie, resp. karcinómu krčka maternice u HPV 16/18 pozitívnych skvamóznych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 40-44
 47. AFG Active cigarette smoking and the risk of development of breast cancer based on of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphism / P. Kasajová ... [et al. ]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 206 (2016), s. e57
 48. AFG Accuracy of PAP and Bethesda oncocytology for prediction of CIN3 + in women with squamous intraepithelial lesions indicated for conisation: correlation with histologic findings / P. Žúbor... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 215
 49. AFG Amplification of TERT and TERC genes in cytology samples from cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasias / E. Kúdela... [et al.]
  In: EUROGIN 2012 : Human Papilomavirus, Cervical & Other Human Diseases. - Praha : [s.n.], 2012. - S. 221
 50. AFG The apoptosis related fas gene fuctional polymorphisms and breast cancer risk in Slovak population / I. Kapustová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660
 51. AFG The innovative method estimating P161NK4A mRNA expression in L-SIL and H-SIL cervical smears / V. Janušicová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660
 52. AFG The estimation of E6 mRNA transcripts in high-risk HPV cervical smears from patients with squamous intraepithelial lesions / V. Janušicová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660-661
 53. AFG Renal tubular dysgenesis: report of one case / T. Burjanivová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 20, suppl. 1 (2012), s. 330
 54. AFG Possible additional effect of rare SNP rs35995925 of the FAS gene on predisposition to preeclampsia / Z. Lasabová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 20, suppl. 1 (2012), s. 392
 55. AFG Improvement of the non-invasive fetal RHD detection method and application in the first trimester of pregnancy / Z. Lasabová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 21, Suppl. 2 (2013), s. 446
 56. AFG Amplification of genes TERT and TERT in liquid-based cytologic samples and its correlation to cytological findings in patients with cervical intraepithelial neoplasia / E. Kúdela... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S394
 57. AFG Incidence of PIK3CA mutations in breast cancer correlated with histopathological characteristics of the tumor / A. Mendelová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 22, suppl. 1 (2014), s. 474
 58. AFG PRKCDBP downstream hypermethylation and its influence on gene expression in squamous intraepithelial lesions and carcinomas / V. Holubeková... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 22, Suppl. 1 (2014), s. 495
 59. AFG Gene polymorphisms of surfactant protein B are associated with respiratory distress in neonates / S. Smolárová... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 211, Suppl. 697, šp. č. S1 (2014), s. 109
 60. AFG Association of surfactant protein B haplotypes with respiratory distress syndrome in neonates / S. Smolárová... [et al.]
  In: Acta Physiologica. - Roč. 215, suppl. (2015), s. 34
 61. AFG Participation of apoptosis-related genes in breast tumorigenesis and their association with clinicopathological features of disease / A. Mendelová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 23, suppl. 1 (2015), s. 251
 62. AFG Potential of CDH1 promoter hypermethylation as a biomarker in early detection of cervical cancer / V. Holubeková... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 23, suppl. 1 (2015), s. 321
 63. AFG Obstetric and perinatal outcomes following in vitro fertilization / I. Kapustová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 354
 64. AFG First trimester circulating free fetal DNA levels in HDP and PIRC in pregnancy / I. Švecová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 364
 65. AFG Zistenie prítomnosti hypermetylácie v promótorovej oblasti HPV16 v cervikálnych skvamóznych intraepiteliálnych léziách / V. Holubeková... [et al.]
  In: 10th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. - ISBN 978-80-7471-069-8. - Olomouc : ČLS JEP, 2014. - S. 50
 66. AFG One year follow up of kidney transplant recipients with increased expression of mRNA for granzyme B in urinary cells / B. Grandtnerová... [et.al.]
  In: Transplantation. - Roč. 90, suppl. 2 (2010), s. 916
 67. AFG Novel possibility for cervical cancer screening based on synchronous detection of p16ink4a and HPV E6/E7 mRNA expression in cervical smears / P. Žúbor... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Roč. 31, S1 (2011), s. 26-27
 68. AFH Kvantitatívne stanovenie p16Ink4a a E6mRNA v skvamóznych léziách krčka maternice pacientok s HPV 16/18 infekciou / V. Janušicová... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 62-63
 69. AFH Korelácia onkocytológie s histologickým nálezom v predikcii CIN3+ u pacientok so skvamóznou intraepitelovou léziou porcia uteru / P. Žúbor... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 33
 70. AFH Analýza telomerázovej aktivity v cytologických vzorkách premalígnych a malígnych lézií krčka maternice / E. Kúdela... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 58-59
 71. AFH Kazuistika: renálna tubulárna dysgenéza s novou mutáciou génu kódujúceho ACE / M. Kalman... [et al.]
  In: 22. Izakovičov memoriál [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970953-0-7. - Bratislava : Medirex Group, 2011. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 72. AFH Nové možnosti diagnostiky karcinómu krčka maternice zamerané na detekciu HPV infekcie / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 52-53
 73. AFH Asociácia medzi genetickými polymorfizmami rs13430086 ACVR2A, rs5186 AGTR1 a rs4606 RSG2 a preeklampsiou / A. Mendelová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 65-66
 74. AFH Detection of p16ink4a mRNA transcripts in HR-HPV positive cervical smears / V. Janušicová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 66, č. 1, suppl. 1 (2011), s. 45
 75. AFH Identifikácia pacienta s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy pomocou metódy MSI, MSP a MLH1 a BRAF mutácie a NGS analýzy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 59-60
 76. AFH Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) - využitie v klinickej praxi / I. Švecová ... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 44-45 [CD-ROM]
 77. AFH Our experience in non-invasive second and first trimester RhD genotyping / I. Švecová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 158, Suppl. 1 (2014), s. S12-S13
 78. AFH Určenie pohlavia plodu pomocou neinvazívnej prenatálnej diagnostiky - naše prvé skúsenosti / Z. Lasabová... [et al.]
  In: 21. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-970491-8-8. - Bratislava : Solen, 2010. - S. 52-53
 79. AFH HPV DNA a HPV mRNA test ako primárny skríning karcinómu krčka maternice / P. Žúbor... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 61-62
 80. BDC Prognostic and diagnostic value of BAG3 expression in cervical dysplasia / Erik Kúdela, Veronika Holubeková, Eva Gabonová
  In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Roč. 99, č. 2 (2020), s. 294-294
 81. BDF Intraplacentárny choriokarcinóm / I. Kapustová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 56-58
 82. BDF Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz / E. Kúdela... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 103-109
 83. BEE Surfactant protein B halotypes and respiratory distress syndrome in neonates / S. Smolárová... [et al.]
  In: 12th New Frontiers in the Research of PhD Students : International medical postgraduate conference. - Hradec Králové : Karlova univerzita, 2015. - S. 17-18
 84. BFA Polymorfizmus NAT2 génu v etiopatogenéze mamárneho karcinómu / P. Kasajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 62
 85. BFA Detekcia metylácie promótorovej oblasti génov MAL a CADM1 / S. Meršaková... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 61-62
 86. BFA Investigation of promoter hypermethylation in HPV16 positive squamous intraepithelial lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: NFOG 2014 : Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology[elektronický zdroj]. - Stockholm : [s.n.], 2014. - S. 419.00 [CD-ROM]
 87. BFB Vplyv hypermetylácie promotóra pre bunkový c-cadherin (CDH1) na progresiu cervikálnych skvamóznych intraepiteliálnych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 80-82
 88. BFB Molekulárno - genetické analýzy pre identifikáciu pacientov s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 36
 89. BFB Asociácia medzi 3´UTR polymorfizmami v génoch AGTR1, ACVR2A, RGS2 a preeklampsiou / A. Mendelová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 51
 90. BFB Porovnanie dvoch metód na určenie HPV infekcie v bunkách krčka maternice s rôznym typom skvamóznej lézie / V. Janušicová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 91. BFB Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 92. BFB Prediktívna hodnota E6 mRNA expresie HPV16/18 pozitívnych high-grade cervikálnych neopláziách (CIN3) / P. Žúbor... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 93. DAI Detekcia nukleových kyselín a expresia ľudského papilomavírusu / Veronika Janušicová
  Martin : [s.n.], 2013