Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 2. ADC Detection of driver mutations in FFPE samples from patients with verified malignant melanoma / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 33-38
 3. ADD Epigenetics: an alternative pathway in GISTs tumorigenesis / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 65, č. 4 (2018), s. 477-493
 4. ADF Implementation of microfluid chip electrophoresis for the detection of B-cell clonality / M. Važan ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 17-21
 5. ADM Mutation analysis of POLE gene in patients with early-onset colorectal cancer revealed a rare silent variant within the endonuclease domain with potential effect on splicing / Zora Lasabová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 393-400
 6. ADM Stratification of patients with colorectal cancer without the recorder family history / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 3649-3656
 7. ADM Methylation of the first exon in the erythropoietin receptor gene does not correlate with its mRNA and protein level in cancer cells / Barbora Fecková [... ]
  In: BMC Genetics [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 1-9 [online]
 8. ADM Next Generation Sequencing in Molecular Diagnosis of Lynch Syndrome - a Pilot Study Using New Stratification Criteria / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Acta Medica. - Roč. 61, č. 3 (2018), s. 98-102
 9. ADM Droplet digital PCR revealed high concordance between primary tumors and lymph node metastases in multiplex screening of KRAS mutations in colorectal cancer / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 219-224
 10. ADM Genetic and epigenetic analysis of the beta-2-microglobulin gene in microsatellite instable colorectal cancer / Zuzana Snahničanová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 20, č. 1 (2020), s. 87-95
 11. AED Detekcia mikrosatelitnej instability a mutácie V600E v géne BRAF u pacientov s kolorektálnym karcinómom / I. Kašubová ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 10-17
 12. AFD Zavedenie algoritmu pre stratifikáciu pacientov suspektných na Lynchov syndróm / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 88-93
 13. AFG Mutation analysis of B2M gene in colorectal cancer patients with microsatellite instability / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Annals of Oncology. - Roč. 30 (2019), s. 243-243
 14. AFG Zavedenie mikrofluidnej čipovej elektroforézy za účelom detekcie B-bunkovej klonality / M. Važan ... [et al.]
  In: 103rd Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patholog; 12th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto) chemistry; 7th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. - ISBN 978-80-7471-150-3. - Olomouc : [s.n.], 2016. - S. 39
 15. AFH Metódy detekcie mikrosatelitnej instability a inaktivácie tumorsupresorových génov hypermetyláciou CpG ostrovov v DNA sekvencii / I. Kašubová
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - [S. 1]
 16. AFH Identifikácia pacienta s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy pomocou metódy MSI, MSP a MLH1 a BRAF mutácie a NGS analýzy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 59-60
 17. AFH Prognostický význam jednonukleotidových polymorfizmov u pacientov s gastrointestinálnym stromálnym nádorom / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Onkológia. Suplement. - Roč. 13, č. S4 (2018), s. [1-2]
 18. AFH Detekcia metylácie v MMR génoch pomocou metódy MSP a MS-MLPA / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 47-48
 19. AFH Mutačný a metylačný status B2M génu u pacientov s MSI-H kolorektálnym karcinómom / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 46-47
 20. AFH SNP polymorfizmy ako prediktory gastorintestinálnych stromálnych nádorov / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 44-45
 21. BFA Detection of BRAF V600E mutation by droplet digital PCR in plasma of patients with malignant melanoma / Tatiana Burjanivová ... [et al.]
  In: European Human Genetic Conference [elektronický dokument]. - Viedeň : Wiener Medizinische Akademie, 2018. - S. [1-1] [online]
 22. BFA Uplatnenie MSI prediktívnych modelov v diagnostickom algoritme MMR deficientných karcinómov / M. Kalman ... [et al.]
  In: 23. Sjezd českých a slovenských patologů; 22. Sjezd České společnosti histologických laborantů. - Ostrava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.]
 23. BFB Význam analýzy mikrosatelitnej instability a BRAF mutácie V600E v tkanivách pacientov s kolorektálnym karcinómom / Z. Lasabová... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 28-29
 24. BFB Zavedenie aplikácie mikrofluidnej čipovej elektroforézy na protokol BIOMED-2 pre detekciu B-bunkovej klonality a porovnanie jej výsledkov s výsledkami heteroduplexnej polyakrylamidovej gélovej elektroforézy (HDA-PAGE) / M. Važan... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 48-50
 25. BFB Molekulárno - genetické analýzy pre identifikáciu pacientov s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 36
 26. DAI Molekulárno-genetické a epigenetické analýzy kolorektálneho karcinómu : dizertačná práca. / Ivana Kašubová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018