Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ADC Epigenetic regulation by DNA methylation and miRNA molecules in cancer / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 13, č. 25 (2017), s. 2217-2222
 2. ADC Antineoplastic effects of clove buds (Syzygium aromaticum L.) in the model of breast carcinoma / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Journal of Cellular and Molecular Medicine. - Roč. 21, č. 11 (2017), s. 2837-2851
 3. ADC Anticancer Activities of Thymus vulgaris L. in Experimental Breast Carcinoma In Vivo and In Vitro / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 7 (2019), s. [1-29] [print]
 4. ADC Detection of mutations in the BRAF gene in patients with KIT and PDGFRA wild-type gastrointestinal stromal tumors / K. Jašek ... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Roč. 470, č. 1 (2017), s. 29-36
 5. ADD Gastrointestinal stromal tumor after tyrosine kinase inhibition therapy: a review of biopsies of 34 patients with clinically suspected relapse and/or progression of the tumor / L. Plank ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 64, č. 3 (2017), s. 464-473
 6. ADD Epigenetics: an alternative pathway in GISTs tumorigenesis / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Neoplasma [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 4 (2018), s. 477-493 [print]
 7. ADF Detection of "hotspot" mutations in catalytic subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA) by allele-specific polymerase chain reaction / A. Mendelová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 10-15
 8. ADF Limits of dideoxysequencing in the detection of somatic mutations in gastrointestinal stromal tumors / K. Jašek ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 15, č. 3 (2015), s. 13-20
 9. ADM Mutation analysis of POLE gene in patients with early-onset colorectal cancer revealed a rare silent variant within the endonuclease domain with potential effect on splicing / Zora Lasabová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 393-400
 10. ADM Methylation of the first exon in the erythropoietin receptor gene does not correlate with its mRNA and protein level in cancer cells / Barbora Fecková [... ]
  In: BMC Genetics [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 1-9 [online]
 11. ADM Methylation pattern of CDH1 promoter and its association with CDH1 gene expression in cytological cervical specimens / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 2613-2621
 12. ADM DNA Methylation Status in Cancer Disease: Modulations by Plant-Derived Natural Compounds and Dietary Interventions / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Biomolecules [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 7 (2019), s. [1-19], art. no. 289 [online]
 13. ADM Droplet digital PCR revealed high concordance between primary tumors and lymph node metastases in multiplex screening of KRAS mutations in colorectal cancer / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Medicine. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 219-224
 14. ADM Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas (R) 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: American Journal of Translational Research [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 11 (2018), s. 3773-3781 [online]
 15. ADM Stratification of patients with colorectal cancer without the recorder family history / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 3649-3656
 16. AED Epigenetický vplyv rastlinných potravín v animálnom modeli karcinómu prsníka / P. Kubatka ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 36-39 [online]
 17. AED Detekcia mikrosatelitnej instability a mutácie V600E v géne BRAF u pacientov s kolorektálnym karcinómom / I. Kašubová ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 10-17
 18. AED Zavedenie metódy izolácie DNA z bukálnych sterov pomocou Buccal Swab DNA Extraction Kit a porovnanie výťažností DNA vzoriek (periférna krv vs. sliny a bukálne stery) / M. Vážan... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 27-33
 19. AED Modifikácia metylačného profilu génov účinkom Thymus vulgaris L. v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Marek Samec ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 64-67
 20. AFD Protinádorový efekt klinčeka v animálnom modeli karcinómu prsníka / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 49-54
 21. AFD Využitie ddPCR pri skríningu mutácií génu KRAS pacientov s diagnostikovaným kolorektálnym karcinómom / Barbora Váňová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 72-76
 22. AFD BRAF mutácie v KIT/PDGFRa pozitívnych gastrointestinálnych stromálnych nádoroch (GISTs): je ich frekvencia podhodnotená? / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 148-153
 23. AFD Zavedenie algoritmu pre stratifikáciu pacientov suspektných na Lynchov syndróm / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 88-93
 24. AFD Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie mutácie BRAF V600E u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-2-2. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2018. - S. 94-99
 25. AFG Tumor heterogeneity testing in gastrointestinal stromal tumors using droplet digital PCR / Z. Lasabová ... [et al.]
  In: European Journal of Cancer. - Roč. 61, suppl. 1 (2016), s. S97
 26. AFG Epigenetický účinok rastlinných prirodzených substancií v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Peter Kubatka ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 32, č. Supplement 1 (2019), s. S137-S137
 27. AFG Improvement of the non-invasive fetal RHD detection method and application in the first trimester of pregnancy / Z. Lasabová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 21, Suppl. 2 (2013), s. 446
 28. AFG Using of droplet digital PCR for tumor heterogenity testing in gastrointestinal stromal tumors / K. Jašek ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 24, suppl. 1 (2016), s. 273
 29. AFH Analýza mechanizmu protinádorového účinku klinčeka v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy / S. Uramová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, S3 (2017), s. 71
 30. AFH Droplet digitálna PCR ako nástroj na štúdium nádorovej heterogenity v gastrointestinálnych stromálnych nádoroch / K. Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 55-56
 31. AFH Mutácie v géne BRAF u slovenských pacientov s gastrointestinálnymi stromálnymi nádormi / Z. Lasabová...[et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 40-41
 32. AFH Identifikácia pacienta s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy pomocou metódy MSI, MSP a MLH1 a BRAF mutácie a NGS analýzy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 59-60
 33. AFH Prognostický význam jednonukleotidových polymorfizmov u pacientov s gastrointestinálnym stromálnym nádorom / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Onkológia. Suplement. - Roč. 13, č. S4 (2018), s. [1-2]
 34. AFH Our experience in non-invasive second and first trimester RhD genotyping / I. Švecová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 158, Suppl. 1 (2014), s. S12-S13
 35. AFH Komparácia tekutej biopsie s tkanivom v diagnostike malígneho melanómu s využitím technológie droplet digital PCR / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 29-30
 36. AFH Detekcia metylácie v MMR génoch pomocou metódy MSP a MS-MLPA / Ivana Kašubová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 47-48
 37. AFH SNP polymorfizmy ako prediktory gastorintestinálnych stromálnych nádorov / Karin Jašek ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 44-45
 38. BFB Molekulové genetické analýzy GIST-u: detekcia mutácie B-RAF génu v prípadoch mutácie génov KIT a PDGFRa / K. Gemzová... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 78
 39. BFB Hodnotenie epigenetického účinku Thymus vulgaris L. v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: 29. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2018. - S. 21-21
 40. BFB Význam analýzy mikrosatelitnej instability a BRAF mutácie V600E v tkanivách pacientov s kolorektálnym karcinómom / Z. Lasabová... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 28-29
 41. BFB Vplyv Thymusvulgaris L. na expresiu vybraných epigenetických parametrov v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: 30. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2019. - S. 60-61
 42. BFB Molekulárno - genetické analýzy pre identifikáciu pacientov s Lynchovým syndrómom bez zaznamenanej rodinnej anamnézy / I. Kašubová... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 36
 43. BFB Molekulovo-genetické analýzy GISTu. Mutácie BRAF génu u pacientov s gastrointestinálnym stromálnym nádorom: prierez slovenskou populáciou / K. Gemzová... [et al.]
  In: 26. Izakovičov memoriál. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 31-32
 44. BFB Identifikácia KRAS mutácií u pacientov s diagnostikovaným mKRK pomocou ddPCR / B. Váňová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 59-60
 45. BFB Technológia digitálnej PCR pre vyšetrenie BRAF V600E mutácie v parafínových bločkoch z tkanív fixovaných formalínom u pacientov s malígnym melanómom / Bibiana Malicherová ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 12, č. S1 (2018), s. 20-21
 46. DAI Mutačné analýzy vybraných nádorových ochorení. Molekulárny aspekt gastrointestinálnych stromálnych nádorov / Karina Gemzová ; školiteľ Zora Lasabová
  Martin : [s.n.], 2015