Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


 1. ACB Genetická variabilita v ľudských populáciách : inovatívna učebnica s príručkou. / Z. Danková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 2. ADC Apolipoprotein E polymorphism in relation to plasma lipid levels and other risk factors of atherosclerosis in two ethnic groups from Slovakia / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Collegium antropologicum. - Vol. 30, No. 2 (2006), s. 387-394
 3. ADC Dietary patterns and lifestyle in a sample of a Slovak Romany Community / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Anthropologischer Anzeiger. - Vol. 65, No. 1 (2007), s. 25-35
 4. ADC ACE Insertion/Deletion Polymorphism and Its Relation-ships to the Components of Metabolic Syndrome in Elderly Slovaks / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Anthropologischer Anzeiger. - Vol. 67, No. 1 (2009), s. 1-11
 5. ADC Predictive accuracy of the breast cancer genetic risk model based on eight common genetic variants: The BACkSIDE study / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Roč. 299 (2019), s. 1-7
 6. ADC Power of biomarkers and their relative contributions to metabolic syndrome in Slovak adult women / Lenka Luptáková ... [et al.]
  In: Annals of Human Biology. - Vol. 40, No. 2 (2013), s. 132-138
 7. ADC Bioelectrical Impedance Vector Analysis (BIVA) in Slovak population: application in a clinical sample / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Biology. - Vol. 8, No. 11 (2013), s. 1094-1101
 8. ADC The hypoxia-responsive long non-coding RNAs may impact on the tumor biology and subsequent management of breast cancer / Andrea Kapinová ... [et al.]
  In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Roč. 99 (2018), s. 51-58
 9. ADC Methylation status of KLF4 and HS3ST2 genes as predictors of endometrial cancer and hyperplastic endometrial lesions / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 42, č. 6 (2018), s. 3318-3328
 10. ADC miRNA in a multiomic context for diagnosis, treatment monitoring and personalized management of metastatic breast cancer / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 14, č. 18 (2018), s. 1846-1866
 11. ADC The association of Asn453Ser polymorphism in CYP1B1 gene with selected somatic and biochemical variables in Slovak women of different menopause status / Veronika Čerňanová ... [et al.]
  In: Menopause. - Vol. 23, No. 5 (2016), s. 577-583
 12. ADC Association of ACE (I/D) Polymorphism with Metabolic Syndrome and Hypertension in two Ethnic Groups in Slovakia / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Anthropologischer Anzeiger. - Vol. 67, No. 3 (2009), s. 305-316
 13. ADC Association of Metabolic and Genetic Factors with Cholesterol Esterification Rate in HDL Plasma and Atherogenic Index of Plasma in a 40 Years Old Slovak Population / Katarína Rašlová ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 60, No. 5 (2011), s. 785-795
 14. ADC H3543Y mutation of apoB-100 in patients with phenotype of familial hypercholesterolemia / Zuzana Bašistová ... [et al.]
  In: Atherosclerosis. - Vol. 194, No. 2 (2007), s. e185-e187
 15. ADC Relationships between blood pressure, polymorphism of angiotensin-converting enzyme (ACE), body composition and biochemical characteristics in elderly Slovaks / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Anthropologischer Anzeiger. - Vol. 66, No. 2 (2008), s. 199-209
 16. ADC Liquid Biopsy as a Tool for Differentiation of Leiomyomas and Sarcomas of Corpus Uteri / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 15 (2019), s. [1-25], Číslo čl. 3825 [print]
 17. ADC Why the Gold Standard Approach by Mammography Demands Extension by Multiomics? Application of Liquid Biopsy miRNA Profiles to Breast Cancer Disease Management / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 12 (2019), s. [1-31] [print]
 18. ADC Genetic and Environmental Biomarkers Associated with Triglyceride Levels in Two Groups of Slovak Women / Z. Danková ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 46-52
 19. ADC Effect of C677T Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism on Plasma Homocysteine Levels in Ethnic Groups / Juraj Gašparovič ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Vol. 53, No. 2 (2004), s. 215-218
 20. ADC Vasomotor, urogenital, psychological, and somatic symptoms in association with CYP1B1 polymorphisms in Slovak women of different menopausal status / Veronika Candráková Čerňanová ... [et al.]
  In: American Journal of Human Biology. - Roč. 30, č. 3 (2018), s. [1-18], Art. No. 23094
 21. ADD Association of single nucleotide polymorphisms in FGF-RAS/MAP signalling cascade with breast cancer susceptibility / Z. Danková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 565-572
 22. ADE Vplyv polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40-65 rokov / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 64, č. 2 (2014), s. 10-15
 23. ADE Telesné zloženie a indexy obezity u slovenských študentov vo veku od 16 do 25 rokov / Zuzana Danková, Marta Cvíčelová, Daniela Siváková
  In: Česká antropologie. - Vol. 63, No. 1 (2013), s. 9-14
 24. ADE Familial defective apolipoprotein B-100 in Slovakia. Are differences in prevalence of familial defective apolipoprotein B-100 explained by ethnicity? / Juraj Gašparovič ... [et al.]
  In: Atherosclerosis. - Vol. 194, No. 2 (2007), s. e95-e107
 25. ADF Variabilita parametrov telesného zloženia a krvného tlaku študentov vo veku 16-25 rokov / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 15, č. 2 (2012), s. 12-16
 26. ADF Niektoré rizikové faktory aterosklerózy u 40-ročných mužov a žien na Slovensku / Zuzana Bašistová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 5-8
 27. ADM Association of menopausal symptoms with obesity in Slovak women / Lenka Luptáková ... [et al.]
  In: Anthropological Review. - Vol. 77, No. 1 (2014), s. 57-66
 28. ADM The variability of body composition characteristics in pre- and postmenopausal women from Slovakia / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Anthropological Review. - Vol. 77, No. 1 (2014), s. 67-76
 29. ADM Plant natural modulators in breast cancer prevention: status quo and future perspectives reinforced by predictive, preventive, and personalized medical approach / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 403-419
 30. ADM Molecular and clinical attributes of uterine leiomyomas / D. Dvorská ... [et al.]
  In: Tumor Biology [elektronický zdroj]. - Roč. 39, č. 6 (2017), nestr. [16 s.] [online]
 31. ADM Potenciál survivínu pre liečbu gynekologických tumorových ochorení / Dušan Braný ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 3 (2018), s. 226-231
 32. ADM The reproductive parameters, lifestyle and health factors in relation to physiological menopausal symptoms in Slovak women / Lenka Luptáková ... [et al.]
  In: Anthropological Review. - Vol. 76, No. 2 (2013), s. 217-228
 33. ADM Current approaches in the clinical management of pregnancy-associated breast cancer—pros and cons / Pavol Žúbor ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 9, č. 3 (2018), s. 257-270
 34. ADM Body composition of Slovak midlife women with cardiovascular complications / D. Drozdová ... [et al.]
  In: Anthropological Review. - Roč. 79, č. 2 (2016), s. 169-180
 35. AEC Variability in Body Composition Characteristics in Two Cohorts of Slovak Women aged 40-59 and 60-92 Years / Marta Cvíčelová ... [et al.]
  In: Anthropology Today: Trends and Scope of Human Biology. - ISBN 81-85264-52-X. - Delhi : Kamla-Raj Enterprises, 2010. - S. 43-49
 36. AEG Serum gamma glutamyltransferase is a good marker of metabolic syndrome and coronary heart disease likelihood in turkish adults / Katarína Rašlová ... [et al.]
  In: Atherosclerosis Supplements. - Vol. 6, Supplement 1 (2005), s. 138
 37. AFD Rizikové faktory aterosklerózy u rómskej a slovenskej populácie / Ladislava Wsólová ... [et al.]
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 5 (2006), s. 164-167
 38. AFD Komponenty metabolického syndrómu a menopauzálny status žien Slovenska / Éva Lengyelová, Zuzana Danková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 412-417 [CD-ROM]
 39. AFD Vplyv polymorfizmu Val158Met v géne COMT na hodnoty krvného tlaku u žien zo západného Slovenska / Zuzana Szentesiová, Zuzana Danková, Veronika Čerňanová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 749-754 [CD-ROM]
 40. AFD Distribúcia genotypov polymorfizmu rs3812316 v géne MLXIPL u žien s kardiovaskulárnym ochorením a u zdravých žien / J. L. Bronďošová, Z. Danková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 107-112 [online]
 41. AFD Frekvencie polymorfizmov v géne CYP1B1 v kontexte kardiovaskulárneho rizika / M. Matúšová, Z. Danková, V. Čerňanová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 483-488 [online]
 42. AFE Relationship betveen markers of metabolic syndrome, genetic and exogenic factors in two ethnic groups from Slovakia / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: 4. Škerljevi dnevi Človek med avtonomijo in okoljem / Man betveen autonomy and the environment. - Ljubljana : Društvo antropologov Slovenije, 2004. - S. 34
 43. AFG Etnické rozdiely v rizikových faktoroch aterosklerózy a vplyv polymorfizmu génu apolipoproteínu E. porovnanie rómskej a kaukazskej populácie na Slovensku / K. Rašlová ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Vol. 6, Suppl. 1 (2003), S. 50
 44. AFG Genetic and environmental determinants of blood pressure in the elderly from Slovakia / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Man and Environment: Trends and Challenges in Anthropology. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2006. - S. 103
 45. AFG Mutácie v géne apo B-100 u pacientov s fenotypom familiárnej hypercholesterolémie / Zuzana Bašistová ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 53, č. 4 (2007), s. 459
 46. AFG Familiárny defektný APO-B-100 u slovenských pacientov s primárnou hypercholesterolémiou / Katarína Rašlová ... [et al.]
  In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Roč. 7, č. 3 (2004), s. 157
 47. AFG Comparative analysis of the somatic mutation profiles in monitored 26 genes in curculating tumor DNA from breast cancer patients before, after surgery and after adjuvant chemotherapy - the pilot study / Katarína Zelinová ... [et al.]
  In: Biomedical papers [elektronický dokument]. - Roč. 162 (2018), s. S19-S19 [print]
 48. AFG Effect of ACE (I/D) polymorphism on blood pressure and markers of Metabolic Syndrome in two ethnic groups from Slovakia / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Bulletins et Mémoires de la Société d´Anthropologie de Paris. - No. 20 (2009), s. 71-72
 49. AFG Effect of ACE (I/D) polymorphism on blood pressure and markers of Metabolic Syndrome in two ethnic groups from Slovakia / Z. Danková ... [et al.]
  In: Przeglad Antropologiczny/Anthropological Review. - Suplement 6 (2009), s. 34
 50. AFG Relationship between ACE (I/D) polymorphism and components of metabolic syndrome in elderly Slovak / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Przeglad Antropologiczny/Anthropological Review. - Suplement 5 (2007), s. 118
 51. AFG Dyslipidemia, metabolic syndrome and global risk assement in quadragenerian Slovak population / K. Rašlová ... [et al.]
  In: Atherosclerosis Supplements. - Vol. 6, No. 1 (2005), s. 138
 52. AFG The value of peroperative radiographic scanning by biovision (FAXITRON®) at operation theatre for localization of breast lesions in women with early breast cancer / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S127
 53. AFG Cumulative effect of low-penetrant SNPs in FGFR2, TOX3 and MAP3K1 genes on breast cancer risk in Slovak women / Z. Danková ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S91
 54. AFG Methylation status of KLF4 CpG islands in endometrial cancer / Marcela Ňachajová ... [et al.]
  In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology [elektronický dokument]. - Roč. 234, č. March (2019), s. e118-e118 [print]
 55. AFG Differential expression in high grade luminal breast cancer and matching histologically normal breast tissue: an ontogenetic study / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S50
 56. AFG Discriminative ability of the FGFR2 single nucleotide polymorphism rs2981582 as the predictive marker of breast cancer risk / Z. Danková ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S30-S31
 57. AFG Association of alanine aminotransferase with cardiovascular risk factors in 40 years old subject from Slovak general population / B. Vohnout ... [et al.]
  In: Circulation. - Roč. 118, č. 12 (2008), s. E364
 58. AFG Asociácia polymorfizmov v géne FGF10 a FGFR2 s výskytom rakoviny prsníka v súbore slovenských žien / Z. Danková ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 30, suppl. 1 (2017), s. S137
 59. AFG Effect of C677T Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism on plasma homocysteine levels in ethnic groups / K. Rašlová ... [et al.]
  In: Atherosclerosis. - Vol. 3, No. 2, Suppl. (2002), s. 190
 60. AFH Familiárny defektný APO-B-100 v rodinách s familiárnou hypercholesterolémiou a vo všeobecnej populácii / Juraj Gašparovič ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 4
 61. AFH Asociácia polymorfizmov v génoch CILP2 a ACE s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení u slovenských žien / Lenka Luptáková ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 22, Suppl. 2 (2013), s. 26S-27S
 62. AFK Effect of APO E and C677T methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on plasma lipids and homocysteine levels in two ethnic groups / M. Zacharová ... [et al.]
  In: International Anthropological Congress "Anthropology and Society". - ISBN 80-86561-06-2. - Praha : Karlova univerzita, 2003. - S. 222
 63. BCI Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku [elektronický zdroj] : . / Lenka Luptáková, Zuzana Danková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 64. BDM Factors affecting the uterine sarcomas developement and possibilities of their clinical diagnosis / Dana Dvorská ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 83, č. 5 (2018), s. 364-370
 65. BEE Heterogenic influence of apolipoprotein E polymorphism on lipid profile in elderly and old Slovakia / Daniela Siváková ... [et al.]
  In: Anthropological Pathways. - ISBN 978-618-5024-42-0. - Chania : Mystis Edition, 2014. - S. 25-34
 66. BFA Genetická predispozícia karcinómu prsníka - polymorfizmy nízko penetrujúcich génov / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS [elektronický dokument] : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 51-51 [CD-ROM]
 67. BFA Metylačný status promótorových oblastí tumor supresorových génov v tkanivách leiomómov tela maternice / Dušan Braný ... [et al.]
  In: 5. společná konference ČGPS )CLS JEP a SGPS SLS : kontroverze v gynekologii a porodníctví. - Hradec Králové : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018. - S. 50-50
 68. BFA Xbal and PvuII polymorphisms in ESR1 gene and reproductive characteristics in Slovak women / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - Nestr. [1 s.]
 69. BFA Polymorphisms of genes associated with menopausal symptoms in a cohort of healthy Slovak women / Veronika Čerňanová ... [et al.]
  In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. Nestr. [1 s.]
 70. BFA Association of CYP1B1 Ans453Ser Polymorphism with Plasma Lipid and Lipoprotein levels in Slovakian midldife women / Veronika Čerňanová ... [et al.]
  In: 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 2013. - S. 32-33
 71. BFA Variability of Anthropometric and Body Composition Characteristics in Slovak Students aged 18-25 Years / Zuzana Danková ... [et al.]
  In: 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 2013. - S. 34-35
 72. BFA Association of menopausal symptoms with obesity in Slovak women / Lenka Luptáková ... [et al.]
  In: 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Antropologiczne, 2013. - S. 70-71
 73. BFA The MLXIPL gene C771G (His241Gln) polymorphism related to triglycerides levels in Slovak women / Z. Danková ... [et al.]
  In: 20th Congress of the European Anthropology Association : European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology [elektronický zdroj]. - Záhreb : [s.n.], 2016. - S. 79-80 [USB kľúč]
 74. BFA The Catechol-O-methyl transferase Val158Met polymorphism and menopausal complaints among Slovak women / D. Siváková ... [et al.]
  In: 20th Congress of the European Anthropology Association : European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology [elektronický zdroj]. - Záhreb : [s.n.], 2016. - S. 83-84 [USB kľúč]
 75. BFA Comparison of body composition and physical performance between ice hockey players with an individual approach and a collective training during pre-season preparation / V. Čerňanová, Z. Danková, D. Siváková
  In: 20th Congress of the European Anthropology Association : European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology [elektronický zdroj]. - Záhreb : [s.n.], 2016. - S. 32-33 [USB kľúč]
 76. BFB Hodnotenie epigenetického účinku Thymus vulgaris L. v experimentálnej mamárnej karcinogenéze / Soňa Uramová ... [et al.]
  In: 29. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, 2018. - S. 21-21
 77. BFB Uplatnenie nízko penetrujúcich polymorfizmov v predikcii rizika vzniku rakoviny prsníka / Z. Danková ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 41
 78. BFB Vplyv zmeny metylačného statusu kandidátnych génom na tumorigenézu mezenchymálnych tumorov tela maternice / D. Braný ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 38-38