Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

RNDr. Vincent Lučanský, PhD.

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD.

Ing. Soňa Uramová, PhD.

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD.


doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41824
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telefón
043/2633 651
VoIP
41651
Publikačná činnosť

Mgr. Karin Jašek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41653
Miestnosť
5.46
Publikačná činnosť

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41653
Miestnosť
5.46
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
VoIP
41651
Miestnosť
5.27
Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Publikačná činnosť

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telefón
043/2633 804
VoIP
41804
Miestnosť
Biomed, Divízia Onkológia, miestnosť č. 5.50
Publikačná činnosť

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Publikačná činnosť

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Onkológia
Telefón
043/2633 653
VoIP
41653
Miestnosť
5.46
Publikačná činnosť