Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


 1. ADC Molecular changes induced by repeated restraint stress in the heart: the effect of oxytocin receptor antagonist atosiban / M. Barteková ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Vol. 93, No. 9 (2015), s. 827-834
 2. AED Hmotnosť nadobličky po podávaní liečiv s vplyvom na glutamátovú neurotransmisiu / Veronika Danevová ... [et al.]
  In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 10. - ISBN 978-80-223-3924-7. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2015. - S. 108-114
 3. AFD Dobrovoľné cvičenie ako možný aktivátor endogénnych ochranných mechanizmov v myokarde potkana: potenciálna úloha PI3K/Akt / Ľubomír Lonek ... [et al.]
  In: Cardiology letters. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 189-190
 4. AFE Effect of prolonged intermittent restraint stress on molecular signalization in heart tissue / M. Barteková ... [et al.]
  In: Heart Diseases: How New Research May Lead to New Treatments. - ISBN 978-86-904799-8-6. - Beograd : Društvo fiziologa Srbije, 2015. - S. 44
 5. AFG Vplyv antagonistu metabotropných glutamátových receptorov na sekréciu stresových hormónov a ich expresia v nadobličke / Barbora Prokopová ... [et al.]
  In: Květinův den : 2. Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. - ISBN 978-80-263-0241-4. - Brno : Tribun EU, 2012. - S. 19
 6. AFG Akým mechanizmom vyvolávajú liečivá s vplyvom na glutamátovú neurotransmisiu hypertrofiu nadobličiek / Veronika Danevová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 18, Suppl. 1 (2014), s. 55
 7. AFG Vplyv chronického stresu na expresiu génov regulujúcich syntézu lipoproteínov a na úzkostné správanie / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 18, Suppl. 1 (2014), s. 47
 8. AFG Vzťah stresových hormónov a depresii podobného správania u potkanov v modeli dobrovoľného behania v koliesku / Veronika Danevová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 19, Suppl. 1 (2015), s. 67
 9. AFG Vybrané neuroendokrinné koreláty depresie v animálnom modeli zvýšenej mozgovej plasticity / A. Csánová ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 19, Suppl. 1 (2015), s. 66
 10. AFG Consequences of perinatal exposure to venlafaxine on anxiety-and depression-like behavior of the rat offspring in adulthood / E. Császár ... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Roč. 238, č. 2, suppl. (2015), s. 370
 11. AFG Molekulárne mechanizmy účinkov oxytocínu v srdci / M. Barteková ... [et al.]
  In: 92. Fyziologické dny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7394-563-3. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016. - S. 14 [online]
 12. AFG Chronic exercise-induced molecular cascades in the rat myocardium: beneficial versus detrimental mechanisms / Ľubomír Lonek ... [et al.]
  In: 4th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) [elektronický zdroj]. - Pécs : Kodály Centre, 2017. - S. 83 [online]
 13. AFG Zmenená génová expresia faktorov súvisiacich s procesmi látkovej závislosti v mozgu dobrovoľne behajúcich potkanov / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 20, Suppl. 1 (2016), s. 47
 14. AFG Účasť endokanabinoidného systému v mechanizmoch zvýšenej mozgovej plasticity a fyzickej aktivity / M. Pokusa ... [et al.]
  In: Psychiatrie. - Roč. 20, Suppl. 1 (2016), s. 58
 15. AFH Chronický imobilizačný stres indukuje adaptačné odpovede srdca a vplýva na proliferáciu srdcových buniek potkana / M. Barteková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 35
 16. AFH Mechanisms of oxytocin action in the heart / M. Barteková ... [et al.]
  In: Advances in Cardiovascular Research. - ISBN 978-80-224-1452-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 19
 17. AFH Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? / Ľubomír Lonek ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1701 [1 s.] [online]
 18. BFA Molecular changes induced by chronic restraint stress in the heart: the effect of oxytocin receptor antagonist atosiban / M. Barteková ... [et al.]
  In: 33rd Meeting of the European Section of ISHR. - Bordeaux : Université de Bordeaux, 2015. - S. 63
 19. BFB Molekulárne mechanizmy zahrnuté v odpovediach srdca na chronický imobilizačný stres / M. Barteková... [et al.]
  In: 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie SFS a ČFS. - Martin : JLFUK, 2013. - S. 15
 20. BFB Molecular changes in the heart in response to repeated stress / M. Barteková ... [et al.]
  In: Eleventh Symposium on Catecholamines and other Neurotransmitters in Stress. - Bratislava : Ústav Experimentalnej Endokrinologie SAV, 2015. - S. 7
 21. BFB The involvement of the endocannabinoid system in the mechanisms of increased brain plasticity / M. Chmelová ... [et al.]
  In: Summer School on Stress. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 46