Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


 1. ADC Proteasome Stress Triggers Death of SH-SY5Y and T98G Cells via Different Cellular Mechanisms / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 42, č. 11 (2017), s. 3170-3185
 2. ADC Microfluidic profiling of apoptosis-related genes after treatment with BH3-mimetic agents in astrocyte and glioblastoma cell lines / E. Vidomanová ... [et al.]
  In: Oncology Reports. - Roč. 36, č. 6 (2016), s. 3188-3196
 3. ADC Both thapsigargin- and tunicamycin-induced endoplasmic reticulum stress increases expression of Hrd1 in IRE1-dependent fashion / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Neurological Research. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 177-188
 4. ADC Global brain ischemia in rats is associated with mitochondrial release and downregulation of Mfn2 in the cerebral cortex, but not the hippocampus / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 43, č. 6 (2019), s. 2420-2428 [print]
 5. ADC The hypoxia-responsive long non-coding RNAs may impact on the tumor biology and subsequent management of breast cancer / Andrea Kapinová ... [et al.]
  In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - Roč. 99 (2018), s. 51-58
 6. ADC Possible contribution of proteins of Bcl-2 family in neuronal death following transient global brain ischemia / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Vol. 35, No. 1 (2015), s. 23-31
 7. ADC Short Chemical Ischemia Triggers Phosphorylation of eIF2 alpha and Death of SH-SY5Y Cells but not Proteasome Stress and Heat Shock Protein Response in both SH-SY5Y and T98G Cells / K. Klačanová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Neuroscience. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 497-506
 8. ADD Cyclin-dependent kinase 2 inhibitor SU9516 increases sensitivity of colorectal carcinoma cells Caco-2 but not HT29 to BH3 mimetic ABT-737 / Andrea Važanová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 539-547
 9. ADD Cobalt chloride affects the death of SH-SY5Y cells induced by inhibition of ubiquitin proteasome system. Role of heat shock protein 70 and caspase 3 / Simona Saksonová ... [et al.]
  In: General physiology and biophysics. - Roč. 37, č. 6 (2018), s. 667-676
 10. ADD Differential impact of bortezomib on HL-60 and K562 cells / K. Kliková... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 34, č. 1 (2015), s. 33-42
 11. ADM Overexpression of Na+/Mg2+ exchanger SLC41A1 attenuates pro-survival signaling / G. Sponder ... [et al.]
  In: Oncotarget [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 4 (2018), s. 5084-5104
 12. ADM SNPs rs11240569, rs708727, and rs823156 in SLC41A1 Do Not Discriminate Between Slovak Patients with Idiopathic Parkinson's Disease and Healthy Controls: Statistics and Machine-Learning Evidence / Michal Cibulka ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 19 (2019), s. [1-18], číslo čl. 4688 [print]
 13. ADM The role of heat shock proteins in Leukemia / K. Kliková ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 29, č. 1 (2016), s. 29-38
 14. ADM The Involvement of Mg2+ in Regulation of Cellular and Mitochondrial Functions / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Oxidative Medicine and Cellular Longevity [elektronický zdroj]. - Roč. 2017 (2017) č. čl. 6797460, nestr. [8 s.] [online]
 15. ADN BH3 inhibitor ABT-737, but not BH31-1, triggers death of neuroblastoma SH-SY5Y and glioma T98G cells / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 60, č. 2 (2018), s. 35-41
 16. AEC Magnesium Extravaganza: A Critical Compendium of Current Research into Cellular Mg2+ Transporters Other than TRPM6/7 / Martin Kolísek ... [et al.]
  In: Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. - ISBN 978-3-030-14026-7. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. - S. 65-101
 17. AEC Interplay Between Mitochondrial Proteins and Age-Associated Risk of Cardiovascular Diseases / Zuzana Tatarková ... [et al.]
  In: Mitochondrial Diseases. - ISBN 978-1-78923-674-3. - Londýn : Intech, 2018. - S. 61-83 [1 AH]
 18. AED Proteomická analýza neuroblastómových buniek po inhibícii proteazómu / I. Pilchová... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 165-171 [online]
 19. AED Translačná proteomika: progres a klinické využite pri hľadaní nových biomarkerov / Zuzana Tatarková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 193-197
 20. AFG Mitochondrial fitness as promising predictive tool to monitor progression of Parkinson's disease / Zuzana Tatarková ... [et al.]
  In: IBRO reports [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. Supplement (2019), s. S501-S501 [online]
 21. AFG Proteasome stress triggers differential cellular responses of neural cells / P. Račay... [et al.]
  In: SpringerPlus [elektronický zdroj]. - Roč. 4, suppl. 1 (2015), s. 27
 22. AFG Proteomic profile of HEK-293 cells overexpressing magnesium transporter SLC41 A1 / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 27-27
 23. AFG Association between SNIP of SLC41A1 and Parkinson's disease risk in the central Europe population / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: Journal of Parkinson’s Disease. - Roč. 9, č. Supplement 1 (2019), s. 232-232
 24. AFG Analysis of SLC41A1 promoter sequence in Slovak cohort of Parkinson's disease patients / Michal Cibulka ... [et al.]
  In: Journal of Parkinson’s Disease. - Roč. 9, č. Supplement 1 (2019), s. 233-233
 25. AFG Mitochondrial fitness novel diagnostic tool foi patients with Parkinsons disease / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: Journal of Parkinson’s Disease. - Roč. 9, č. Supplement 1 (2019), s. 237-237
 26. AFG Short chemical ischemia induces death of neuroblastoma SH-SYSY cells but not glioblastoma T98G cells / P. Račay ... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Roč. 142, suppl. 1 (2017), s. 180
 27. AFG Comparative proteomic study of HEK-293 cell line with intracellular hypomagneseamia induced by the overexpression of Mg2+ extruder SLC41A1 / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting. - ISBN 978-86-917255-3-2. - Belehrad : Serbian Neuroscience Society, 2019. - S. 508-508
 28. AFG Úloha bielkovín Hsp70 a Hsp90 v programovanej bunkovej smrti v leukemickej bunkovej línii HL-60 / K. Kliková... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 107, č. 5 (2013), s. 420
 29. AFG Vplyv bortezomidu na expresiu bielkovín Bcl-2 rodiny a iniciáciu mitochondriálnej apoptózy v neuronálnych bunkách / I. Pilchová... [et al. ]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 107, č. 5 (2013), s. 433
 30. AFH Ubiquitin-proteasome system and ischemic neurodegeneration / P. Račay ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 73
 31. AFH Všetky cesty vedú ku stresu: vzájomná súhra tapsigargínu, tunikamycínu a imipramínu v procese indukcie stresu endoplazmatického retikula / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál : 10. ročník. - ISBN 978-80-972752-6-6. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2019. - S. 29-30
 32. AFH Vplyv proteazomálneho stresu na prežívanie neuroblastómových a glioblastómových buniek / I. Pilchová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 56
 33. AFH Vplyv tanespimycínu, pifitrínu-u a metylénovej modrej na prežívanie a chemosenzitivitu u HL-60 a K-562 / K. Kliková... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 34-35
 34. AFH Accumulation of polyubiquitinated proteins after inhibition of proteasome: assasin or bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 69
 35. AFH Molekulárne mechanizmy rôznych typov bunkovej smrti / P. Račay... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 35
 36. AFH Expresia proteínov tepelného šoku pri ischemicko/reperfúznom poškodení mozgu / K. Kľačanová... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 163
 37. AFH Zmeny hladín blielkovín mitochondriálnej dynamiky a MAM po globálnej ischemii mozgu / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 88-88
 38. AFH Imipramín zosiľňuje tapsigarmínom a tunikamycínom vyvolaný stress endoplazmatického retikula / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 73-73
 39. AFH Štúdium neuroprotektívnych mechanizmov bielkovín tepelného šoku / S. Saksonová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 72-73
 40. AFH Rozdielny vplyv inhibície proteazómu na bunkové línie T98G a SH-SY5Y / I. Pilchová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 44-45
 41. AFH Expresia proteínov Mfn2, DRP1 a VDAC1 pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu / K. Kľačanová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 47-48
 42. AFH Analýza vplyvu CoCl2 na ubikvitín-proteazomálny systém a hladinu expresie proteínov HSP70 / K. Dibdiaková... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 70-71
 43. AFH Bortezomid nepriateľ bielkoviny HSP90B / K. Kliková... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s.42
 44. AFH Proteazomálny stres: kat s dvomi tvárami / I. Pilchová... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 47
 45. AFH Involvement of major proteins of MAMs in the process of ischemia-induced cell death / K. Kľačanová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 49
 46. AFH Endoplasmic reticulum stress induced by thapsigardin (tg) and tunicamycin (tm) and its possible association with mitochondrial dysfunction / K. Dibdiaková ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 28
 47. AFH Global brain ischemia induced disturbances in ERK 1/2 signalling and 26S proteasomal complex do not have impact on the level of selected proteins of Bcl-2 family / I. Pilchová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 86
 48. AFH Impact of global brain ischemia on BH3-only proteins Bad and PUMA / K. Kľačanová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 53
 49. AFH Ischemia-induced accumulation of aggregates of polyubiquitinylated proteins; implication for ischemic delayed neuronal death / P. Račay, I. Pilchová, D. Dobrota
  In: Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research. - ISBN 978-80-969931-7-8. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. - S. 24
 50. AFH Proteomická analýza srdcového tkaniva SLC41A1 knockout myší / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 52-52
 51. BEF Proteazómový stres spúšťa v neuroblastómových a glioblastómových bunkách rozdielne mechanizmy bunkovej smrti / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých neurovedcov. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 2017. - S. 47-51
 52. BEF Stres endoplazmatického retikula v patogenéze vybraných ochorení (minireview) / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 67-70
 53. BEF Cielená liečba malígnych ochorení. Súčasnosť a perspektíva / P. Račay ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 173-183 [online]
 54. BFA High resolution respirometry of neuroblastoma SH-SY 5Y cell line / Evinová Andrea ... [et al.]
  In: The role of mitochondria in health, disease and drug discovery COST MitoEAGLE perspectives aand MitoEAGLE WG and MC Meeting : 13th Conference on Mitochondrial Physiology. - Jurmala : COST, 2018. - S. 69-69
 55. BFA Effect of cobalt chloride on death induced by inhibition of ubiquitin proteasome system / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 157-157
 56. BFA Impact of Endoplasmic reticulum (ER) stress on expression of ER specific E3 ubiquitin ligase Hrd1 / Peter Račay ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 171-171
 57. BFA Proteomic Profiling of High Grade Endometrioid Endometrial Cancer Patients / V. Čapláková ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 103
 58. BFA Identification of changes in Expression of Cardiac Mitochondrial Proteins after Long-Term Normobaric Hyperoxia Exposure / Z. Tatarková ... [et al.]
  In: 3rd IMSS : International Mass Spectrometry School. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 37
 59. BFA Inhibition of proteasome induces death of neural cells via different cell death mechanisms / Račay... [et al.]
  In: NeuroTherapeutics : 2nd World Congress. - Praha : [s.n.], 2015. - S. 62
 60. BFA Disturbances in ERK1/2 signaling and function of 265 proteasomal complex do not affect level of selected proteins from Bcl-2 family after brain ischemia / I. Pilchová... [et al.]
  In: NEURONUS 2014 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : [s.n.], 2014. - S. 45-46
 61. BFA Effect of IR Injury on Mitochondrial Proteins in Heart / Z. Tatarková ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 100
 62. BFA Proteosomal Stress Initiates Different Pathways of Cell Death in Glioblastoma and Neuroblastoma Cell Lines / I. Pilchová ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 76
 63. BFA Proteomic mapping of cellular processes affected by the overexpression of Na+/Mg2+ exchanger SLC41A1 in HEK-293 cells / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 192-192
 64. BFA Crosstalk between mitophagy, ER stress and mineral homeostasis / Z. Tatarková ... [et al.]
  In: 37, Magnesium-Symposium der Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V.. - Tutzing : Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V., 2017. - Nestr. [1 s.]
 65. BFA Proteomic characterization of HEK-293 cells overexpressing SLC41A1 / I. Pilchová ... [et al.]
  In: 37. Magnesium-Symposium der Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V.. - Tutzing : Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V., 2017. - Nestr. [1 s.]
 66. BFA Proteomic profiling of HEK-293 cells overexpressing magnesium exchanger SLC41A1 / Ivana Pilchová ... [et al.]
  In: 11th FENS Forum of Neuroscience. - Berlín : Federation of European Neuroscience Societies, 2018. - S. [1-1]
 67. BFA The effect of global brain ischemia on proteins of mitochondrial dynamics / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 198-198
 68. BFA Role of MAMs in the ischemia-induced cell death / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: 11th FENS Forum of Neuroscience [elektronický dokument]. - Berlín : Federation of European Neuroscience Societies, 2018. - S. [1-1], abstrakt č. C099 [online]
 69. BFA Effects of protein aggregation induced by bortezomid in neural cells / I. Pilchová... [et al.]
  In: NEURONUS 2013. - Krakow : Jagiellonian University, 2013. - S. 69
 70. BFA Proteazomálny inhibítor bortezomib a jeho vplyv na bunky T98G / I. Pilchová... [et al.]
  In: Vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů LF v ČR a SR. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 2013. - S. 37-38
 71. BFA Proteosomal Stress in Neural Cells: Assasin or Bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting [elektronický zdroj]. - Pécs : Department of Anatomy University, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 72. BFA Thapsigargin (TG) and tunicamycin (TM) induced ER stress and its possible impact on mitochondrial function / K. Dibdiaková ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting [elektronický zdroj]. - Pécs : Department of Anatomy University, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 73. BFB Bortezomibom indukovaná smrť leukemických buniek je sprevádzaná štepením HSP90ß, IkBalfa a prokaspázy 3, úloha kaspázy 8 / K. Kliková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. Program a abstrakty prednášok. - Bratislava : SAV, 2014. - S. 34
 74. BFB Possible contribution of Bcl-2 proteins in neuronal death following transient global brain ischemia / P. Račay... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - Košice : SAV, 2013. - S. 89
 75. BFB CoCl2 sprostredkované zmeny v odpovedi neuroblastómovej bunkovej línie SH-SY5Y na proteazomálny stres / S. Saksonová ... [et al.]
  In: 9. Drobnicov memoriál. - Košice : UPJŠ, 2017. - S. 35-36
 76. DAI Modulácia syntézy a spracovania bielkovín vo vzťahu k ischémiou indukovanej oneskorenej smrti neurónov / Ivana Pilchová ; školiteľ Peter Račay
  Martin : [s.n.], 2015
 77. GII Vedci UK prispeli k zložitej sieti poznatkov o mechanizmoch neurodegeneratívnych ochorení / I. Pilchová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 8 (2017), s. 24