Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


 1. ACB Chémia potravín / P. Fodran a kolektív
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011
 2. ADC Proteasome Stress Triggers Death of SH-SY5Y and T98G Cells via Different Cellular Mechanisms / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 42, č. 11 (2017), s. 3170-3185
 3. ADC The possible production of natural flavours by amino acid degradation / K. Kľačanová... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 141, č. 7 (2010), s. 823-828
 4. ADC Short Chemical Ischemia Triggers Phosphorylation of eIF2 alpha and Death of SH-SY5Y Cells but not Proteasome Stress and Heat Shock Protein Response in both SH-SY5Y and T98G Cells / K. Klačanová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Neuroscience. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 497-506
 5. ADC Possible contribution of proteins of Bcl-2 family in neuronal death following transient global brain ischemia / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Vol. 35, No. 1 (2015), s. 23-31
 6. ADC Both thapsigargin- and tunicamycin-induced endoplasmic reticulum stress increases expression of Hrd1 in IRE1-dependent fashion / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Neurological Research. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 177-188
 7. ADC Global brain ischemia in rats is associated with mitochondrial release and downregulation of Mfn2 in the cerebral cortex, but not the hippocampus / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 43, č. 6 (2019), s. 2420-2428 [print]
 8. ADD Cyclin-dependent kinase 2 inhibitor SU9516 increases sensitivity of colorectal carcinoma cells Caco-2 but not HT29 to BH3 mimetic ABT-737 / Andrea Važanová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 539-547
 9. ADD Cobalt chloride affects the death of SH-SY5Y cells induced by inhibition of ubiquitin proteasome system. Role of heat shock protein 70 and caspase 3 / Simona Saksonová ... [et al.]
  In: General physiology and biophysics. - Roč. 37, č. 6 (2018), s. 667-676
 10. ADM Formation of Fe(0)-nanoparticles via reduction of Fe(II) compounds by amino acids and their subsequent oxidation to iron oxides / K. Kľačanová... [et al.]
  In: Journal of Chemistry. - Č. 961629 (2013), s. 1-10
 11. ADM The Involvement of Mg2+ in Regulation of Cellular and Mitochondrial Functions / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Oxidative Medicine and Cellular Longevity [elektronický zdroj]. - Roč. 2017 (2017) č. čl. 6797460, nestr. [8 s.] [online]
 12. AFG Proteasome stress triggers differential cellular responses of neural cells / P. Račay... [et al.]
  In: SpringerPlus [elektronický zdroj]. - Roč. 4, suppl. 1 (2015), s. 27
 13. AFG Short chemical ischemia induces death of neuroblastoma SH-SYSY cells but not glioblastoma T98G cells / P. Račay ... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Roč. 142, suppl. 1 (2017), s. 180
 14. AFG Úloha bielkovín Hsp70 a Hsp90 v programovanej bunkovej smrti v leukemickej bunkovej línii HL-60 / K. Kliková... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 107, č. 5 (2013), s. 420
 15. AFG Vplyv bortezomidu na expresiu bielkovín Bcl-2 rodiny a iniciáciu mitochondriálnej apoptózy v neuronálnych bunkách / I. Pilchová... [et al. ]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 107, č. 5 (2013), s. 433
 16. AFG Mitochondrial release and downregulation of Mfn2 in rat cerebral cortex after global brain ischemia / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting. - ISBN 978-86-917255-3-2. - Belehrad : Serbian Neuroscience Society, 2019. - S. 434-434
 17. AFH Štúdium neuroprotektívnych mechanizmov bielkovín tepelného šoku / S. Saksonová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 72-73
 18. AFH Rozdielny vplyv inhibície proteazómu na bunkové línie T98G a SH-SY5Y / I. Pilchová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 44-45
 19. AFH Expresia proteínov Mfn2, DRP1 a VDAC1 pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu / K. Kľačanová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 47-48
 20. AFH Analýza vplyvu CoCl2 na ubikvitín-proteazomálny systém a hladinu expresie proteínov HSP70 / K. Dibdiaková... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 70-71
 21. AFH Proteazomálny stres: kat s dvomi tvárami / I. Pilchová... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 47
 22. AFH Ubiquitin-proteasome system and ischemic neurodegeneration / P. Račay ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 73
 23. AFH Accumulation of polyubiquitinated proteins after inhibition of proteasome: assasin or bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 69
 24. AFH Zmeny hladín blielkovín mitochondriálnej dynamiky a MAM po globálnej ischemii mozgu / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 88-88
 25. AFH Molekulárne mechanizmy rôznych typov bunkovej smrti / P. Račay... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 35
 26. AFH Expresia proteínov tepelného šoku pri ischemicko/reperfúznom poškodení mozgu / K. Kľačanová... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 163
 27. AFH Vplyv proteazomálneho stresu na prežívanie neuroblastómových a glioblastómových buniek / I. Pilchová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 56
 28. AFH Vplyv tanespimycínu, pifitrínu-u a metylénovej modrej na prežívanie a chemosenzitivitu u HL-60 a K-562 / K. Kliková... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 34-35
 29. AFH Global brain ischemia induced disturbances in ERK 1/2 signalling and 26S proteasomal complex do not have impact on the level of selected proteins of Bcl-2 family / I. Pilchová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 86
 30. AFH Impact of global brain ischemia on BH3-only proteins Bad and PUMA / K. Kľačanová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 53
 31. AFH Involvement of major proteins of MAMs in the process of ischemia-induced cell death / K. Kľačanová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 49
 32. BEF Proteazómový stres spúšťa v neuroblastómových a glioblastómových bunkách rozdielne mechanizmy bunkovej smrti / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých neurovedcov. - Košice : Neurobiologický ústav SAV, 2017. - S. 47-51
 33. BFA Effect of cobalt chloride on death induced by inhibition of ubiquitin proteasome system / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 157-157
 34. BFA Impact of Endoplasmic reticulum (ER) stress on expression of ER specific E3 ubiquitin ligase Hrd1 / Peter Račay ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 171-171
 35. BFA Inhibition of proteasome induces death of neural cells via different cell death mechanisms / Račay... [et al.]
  In: NeuroTherapeutics : 2nd World Congress. - Praha : [s.n.], 2015. - S. 62
 36. BFA Proteosomal Stress Initiates Different Pathways of Cell Death in Glioblastoma and Neuroblastoma Cell Lines / I. Pilchová ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 76
 37. BFA Disturbances in ERK1/2 signaling and function of 265 proteasomal complex do not affect level of selected proteins from Bcl-2 family after brain ischemia / I. Pilchová... [et al.]
  In: NEURONUS 2014 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : [s.n.], 2014. - S. 45-46
 38. BFA Effects of protein aggregation induced by bortezomid in neural cells / I. Pilchová... [et al.]
  In: NEURONUS 2013. - Krakow : Jagiellonian University, 2013. - S. 69
 39. BFA Proteazomálny inhibítor bortezomib a jeho vplyv na bunky T98G / I. Pilchová... [et al.]
  In: Vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů LF v ČR a SR. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 2013. - S. 37-38
 40. BFA The effect of global brain ischemia on proteins of mitochondrial dynamics / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 198-198
 41. BFA Role of MAMs in the ischemia-induced cell death / Katarína Klačanová ... [et al.]
  In: 11th FENS Forum of Neuroscience [elektronický dokument]. - Berlín : Federation of European Neuroscience Societies, 2018. - S. [1-1], abstrakt č. C099 [online]
 42. BFA Proteosomal Stress in Neural Cells: Assasin or Bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting [elektronický zdroj]. - Pécs : Department of Anatomy University, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 43. BFB CoCl2 sprostredkované zmeny v odpovedi neuroblastómovej bunkovej línie SH-SY5Y na proteazomálny stres / S. Saksonová ... [et al.]
  In: 9. Drobnicov memoriál. - Košice : UPJŠ, 2017. - S. 35-36
 44. BFB Possible contribution of Bcl-2 proteins in neuronal death following transient global brain ischemia / P. Račay... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - Košice : SAV, 2013. - S. 89