Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


 1. ADC Influence of viscons Rhodella grisea (Rhodophyceae) proteoglycan on chemically induced cough reflex / G. Nosáľová... [et al.)
  In: International Journal of Biological Macromolecules. - Roč. 49, č. 5 (2011), s. 1046-1050
 2. ADC Antitussive activity of an extracellular Rhodella grisea proteoglycan on the mechanically induced cough reflex / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Carbohydrate Polymers. - Roč. 87, č. 1 (2012), s. 752-756
 3. ADC Herbal polysaccharides and cough reflex / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Respiratory Physiology & Neurobiology. - Roč. 187, č. 1, šp. č. S1 (2013), s. 47-51
 4. ADC Antitussive activity of the Water-extracted Carbohydrate Polymer from Terminalia chebula on Citric Acid-Induced Cough / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. - Roč. 2013, č. 650134 (2013), s. 50134-50134
 5. ADC Antitussive arabinogalactan of Andrographis paniculata demonstrates synergistic effect with andrographolide / G. Nosáľová... [et al.]
  In: International Journal of Biological Macromolecules. - Roč. 69, (2014), s. 151-157
 6. ADC The cough suppressive activity of sulfated glucuronoxylan from Fagus sylvatica L. / G. Nosáľová... [et al.]
  In: International Journal of Biological Macromolecules. - Roč. 67, jún 2014 (2014), s. 312-317
 7. ADC Fagus sylvatica glucuronoxylan sulfate - chemical profile and pharmacological view / V. Sivová... [et al.]
  In: Starch-Stärke. - Roč. 68, č. 7-8 , šp. č. S1 (2016), s. 621-628
 8. ADD Antitussive activity of alcoxyphenyl carbamic acid analogues / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 3 (2018), s. 337-343
 9. ADE Analýza vzťahov medzi CHOCH - glukokortikoidmi - osteoporózou a vitamínom D / G. Nosáľová, E. Rozborilová, Ľ. Jureček
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 72, č. 5 (2012), s. 247-254
 10. ADF Antitussive activity of extracts from Fallopia sachalinensis / Ľ. Jureček... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, suppl. 1 (2012), s. 24-30
 11. ADF Antitussive effect of pectic arabinogalactans isolated from Adhatoda vasica in vivo experimental conditions / D. Flešková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 12, suppl. 1 (2012), s. 31-37
 12. AEC Antioxidant activity of herbal polysaccharides and cough reflex / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Neurobiology of Respiration. Vol. 788. - ISBN e-978-94-007-6627-3; 978-94-007-6626-6. - New York : Springer, 2013. - S. 51-57
 13. AED Súčasné poznatky o mechanizme účinku glukokortikoidov / G. Nosáľová... [et al.]
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 35-42 [online]
 14. AED Nový mechanizmus v liečbe osteoporózy / Ľ. Jureček, G. Nosáľová
  In: Nové trendy vo farmakoterapii 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-02-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 25-30 [online]
 15. AFD Modulácia kašľového reflexu rastlinnými polysacharidmi izolovanými z Adhatoda vasica v in vivo podmienkach / D. Flešková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 424-430
 16. AFG Morfologická variabilita papilárneho karcinómu štítnej žľazy v našom materiáli / P. Szépe ... [et al.]
  In: V. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. - Ostrava : [s.n.], 1997. - S. 21
 17. AFG Imunohistochemické metódy v trepanobioptickej diagnostike akútnych leukémií: možnosti a limity / L. Plank ... [et al.]
  In: XXVI. Sjezd české společnosti patologů J. E. Purkyně. - Praha : [s. n.], 1999. - [S. 1]
 18. AFG Antitussive activity of polysaccharides from Fallopia sachalinensis / Ľ. Jureček... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 74
 19. AFG Antitussive activity of a polysaccharide fraction from water extracted Withania somnifera / D. Flešková... [et al.]
  In: 61. česko-slovenské farmakologické dny a EPHAR symposium. - ISBN 978-80-7399-770-0. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 53
 20. AFG Participation of opionid receptors in the antitussive activity of Withania somnifera / D. Flešková... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 157, suppl. 1 (2013), S22
 21. AFH Morfologické spektrum papilárneho karcinómu štítnej žľazy / P. Szépe ... [et al.]
  In: XXXIV. Onkologické dni a VIII. Konferencia SZP. - Bratislava : [s. n.], 1997. - S. 11
 22. AFH Utilization of bioactive plant polysaccharides in therapy of cough and influencing airways reactivity / D. Flešková... [et al.]
  In: 62. Farmakologické dni. - ISBN 978-80-8143-020-6. - Košice : Equilibria, 2012. - S. 36
 23. AFH Cough suppressive activity of herbal polysaccharides / V. Sivová... [et al.]
  In: Cough it up : Simulation and modelling in understanding of airway defensive mechanisms. - ISBN 978-80-89544-77-6. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 13
 24. BDF Imunohistochemické metódy v bioptickej diagnostike akútnych leukémií možnosti typizácie a klasifikácie, potvrdenie remisie a defekcie relapsu, resp. minimálnej reziduálnej choroby / L. Plank ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Roč. 5, č. 4 (1999), s. 22-27
 25. BDF Podobné biologické lieky / Ľ. Jureček
  In: Lekárnické listy. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 28-29