Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 664
VoIP
41664
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41665
Publikačná činnosť

Ing. Soňa Uramová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť