Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľ:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Odd. neurovied v patologickej fyziológii
Publikačná činnosť

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41448
Publikačná činnosť

Ing. Peter Bystrický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 495
VoIP
41495
Miestnosť
Kompetenčné centrum č.d. 3.19
Publikačná činnosť

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Odd. neurovied v patologickej fyziológii
Publikačná činnosť

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 660
VoIP
41660
Miestnosť
3.63
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 469
VoIP
41660
Miestnosť
3.96
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 818
VoIP
41818
Miestnosť
41686
Publikačná činnosť

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telefón
043/2633 664
VoIP
41664
Publikačná činnosť

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41672
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Ing. Jana Krohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41665
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41683
Miestnosť
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37
Publikačná činnosť

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Ing. Soňa Uramová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publikačná činnosť