Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie experimentálnej biochémie

 

Vedúci oddelenia: Prof. RNDr. Peter Kaplán, PhD.

Oddelenie je zamerané na štúdium molekulových mechanizmov starnutia srdca a mozgu a mechanizmov ischemicko-reperfúzneho poškodenia týchto orgánov, štúdium molekulových mechanizmov bunkovej smrti nervových buniek v dôsledku ischémie CNS, identifikáciu cieľových bielkovín hrajúcich úlohu v ochrane nervových buniek pred ischemicko-reperfúznym poškodením.

Obr. 1. IMScope TRIO (A), zobrazenie časti mozgu myši optickým mikro¬skopom (B) a MS systémom pri m/z 772,49 (C), 848,61 (D) a 924,60 (E)

Oddelenie využíva zobrazovací hmotnostný spektrometer IMScope TRIO, ktoré umožňuje identifikáciu metabolitov v tkanivách a sledovanie ich zmien v dôsledku patologických procesov, farmakokinetickú analýzu a identifikáciu natívnych liečiv a ich metabolitov v tkanivách. Okrem toho hmotnostný spektrometer Iontrap-TOF sa využíva na identifikáciu bielkovín a ich posttranslačných modifikácií a ich zmien v dôsledku veku a ischémie.