Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC Effect of Hyperhomocysteinemia on Redox Balance and Redox Defence Enzymes in Ischemia-Reperfusion Injury and/or After Ischemic Preconditioning in Rats / M. Petráš ... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 37, č. 8 (2017), s. 1417-1431
 2. ADC Association of Induced Hyperhomocysteinemia with Alzheimer's Disease-Like Neurodegeneration in Rat Cortical Neurons After Global Ischemia-Reperfusion Injury / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Neurochemical Research [elektronický dokument]. - Roč. 43, č. 9 (2018), s. 1766-1778 [print]
 3. ADC Histone Hyperacetylation as a Response to Global Brain Ischemia Associated with Hyperhomocysteinemia in Rats / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences. - Roč. 19, č. 10 (2018), s. 1-15 [1 AH] [print]
 4. ADC Mechanisms Involved in the Ischemic Tolerance in Brain: Effect of the Homocysteine / J. Lehotský... [et al.]
  In: Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 35, č. 1 (2015), s. 7-15
 5. ADC Effect of Methionine Diet on Metabolic and Histopathological Changes of Rat Hippocampus / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 24 (2019), s. [1-16] [print]
 6. ADC Combination of hyperhomocysteinemia and ischemic tolerance in experimental model of global ischemia in rats / M. Kovalská... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 66, č. 6 (2015), s. 887-897
 7. ADD Circulating tumor cells in lung carcinogenesis / Henrieta Škovierová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 1-7
 8. ADM Role of Homocysteine in the Ischemic Stroke and Development of Ischemic Tolerance / J. Lehotský ... [et al.]
  In: Frontiers in Neuroscience [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. čl. 538 (2016), nestr. [16 s.] [online]
 9. ADN Effect of methionine-induced hyperhomocysteinemia on neurodegeneration in experimental conditions / B. Tóthová ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 57-63
 10. ADN Association of induced hyperhomocysteinemia with neurodegeneration in rat entorhinal cortex-hippocampal system after global brain ischemia: a progression of Alzheimer's disease-like pathological features? / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 31-38
 11. AEC Forebrain Ischemic Stroke and Phenomenon of Ischemic Tolerance: Is Homocysteine Foe or Friend? / J. Lehotský ... [et al.]
  In: Ischemic Stroke - Updates [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-51-2713-0. - Rijeka : InTech, 2016. - S. 89-105 [1,5AH] [online]
 12. AED Vplyv homocysteínu na funkčné a morfologické parametre srdca experimentálnych zvierat / Zuzana Sroková ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 52-55 [online]
 13. AED Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu potkana: možný experimentálny model rozvoja Alzheimerovej choroby / M. Kovalská... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-74-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 19-24 [CD-ROM]
 14. AED Experimentálna alergická encefalomyelitída - model pre štúdium roztrúsenej sklerózy mozgomiešnej - sklerózy multiplex (SM) vo vzťahu k ochrannému účinku vitamínu D / Dagmar Kalenská ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 94-100
 15. AED Morfologické poškodenie mozgovej kôry a jeho asociácia s homocysteínom vyvolaných zmien v acetylácii histónu / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 86-89
 16. AED Sledovanie hladiny acetylácie pomocou H4 (Lys12) v tkanive mozgu po globálnej ischémii v podmienkach hyperhomocysteinémie u potkana / B. Tóthová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 52-55 [online]
 17. AED Štúdium proteínových profilov u zubných kmeňových buniek pomocou hmotnostnej spektrometrie / Henrieta Škovierová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 181-185
 18. AED Vplyv metioninom vyvolanej hyperhomocysteinémie na rozvoj neurodegenerácie za experimentálnych podmienok / O. Koprda ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 48-51 [online]
 19. AFA Effect of optimized wireless energy transfer system on human cells / Henrieta Škovierová ... [et al.]
  In: Elektro 2018 [elektronický dokument] : conference proceedings. - ISBN 978-1-5386-4758-5. - Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. - S. [1-1] [USB-key]
 20. AFG The effect of 4-hydroxy-2-nonenal on the activity of superoxiddismutase after induced hyperhomocysteinemia, ischemia-reperfusion damage and ischemic preconditioning in rats / M. Petráš ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 232
 21. AFG Association of induced hyperhomocysteinemia with Alzheimer's disease-like neurodegeneration in rat brain after global brain ischemia / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Morphology 2018 : conference programme and abstracts. - ISBN 978-80-88064-35-0. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. - S. 34-34
 22. AFG Impact of homocysteine to the phenomenon of ischemic brain damage and tolerance / J. Lehotský ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 93
 23. AFG Hyperhomocysteinemia and histone acetylation after cerebral ischemic injury and ischemic preconditioning / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 269
 24. AFG Evaluation of cytotoxic and genotoxic effects of optimized wireless energy transfer system on human neural cells / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting. - ISBN 978-86-917255-3-2. - Belehrad : Serbian Neuroscience Society, 2019. - S. 377-377
 25. AFG Protein profile analysis of impared cerebral tissue in animal model / A. Tomášková ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 116-117
 26. AFG Cognitive impairment in neurodegenerative disorders / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 153-154
 27. AFG Mild hyperhomocysteinemia and its role in development of Alzheimer's disease-like pathology model of global brain ischemia in rats / M. Kovalská ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 159-160
 28. AFH Could induced hyperhomocysteinemia lead to neurodegeneration in experimental model? / M. Kovalská... [et al.]
  In: Zborník prednášok a posterov : 24. Biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 100
 29. AFH Alterations of MECP2 expression during ischemic damage / B. Tóthová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 85
 30. AFH Epigenetic regulation in cerebral ischemia - reperfusion injury in experimental model with induced hyperhomocysteinemia / B. Tóthová... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 231
 31. AFH The role of intracellular signal transduction in the phenomenon of ischemic brain damage and tolerance / J. Lehotský... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd : zborník prednášok a posterov, program. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 74
 32. AFH Association of Induced Hyperhomocysteinemia with Alzheimer's Disease-Like Neurodegeneration in Rat Cortical Neurons After Global Ischemia-Reperfusion Injury / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 21-22
 33. AFH Does risk factor hyperhomocysteinemia influence the phenomenon of ischemic brain damage and tolerance / J. Lehotský ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 56
 34. AFH Comparative proteomic study of cerebral ischemia and ischemic tolerance with induced hyperhomocysteinemia / A. Beňová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 19
 35. AFH Role of hyperhomocysteinemia in neurodegeneration in rat entorhinal cortex-hippocampal system after global brain ischemia: a progression of Alzheimer's disease-like pathological features? / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 36-37
 36. BFA Characterization of stem cells isolated from human teeth / Henrieta Škovierová ... [et al.]
  In: 1st Stem Cell Biology Meeting : book of abstracts. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 31-31
 37. BFA Could induced hyperhomocysteinemia lead to Alzheimer's disease-like pathological features in animal model? / M. Kovalská... [et al.]
  In: Morphology 2014. - Brno : Česká anatomická spoločnosť, 2014. - S. 43
 38. BFA Comparative Proteomic Study of Selected Neuronal Tissue from Damaged Rat Brain / A. Beňová ... [et al.]
  In: 3rd IMSS : International Mass Spectrometry School. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 22
 39. BFA Hyperacetylation as a response to neurodegeneration process / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: 2018 Neuroscience Meeting Planner [elektronický dokument] : 2018 Annual Meeting. - San Diego : Society for Neuroscience, 2018. - S. [1-1] [online]
 40. BFA Proteomic study to uncover neuroprotective mechanisms linked to ischemic preconditioning in rat hippocampus / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: 2018 Neuroscience Meeting Planner : 2018 Annual Meeting. - San Diego : Society for Neuroscience, 2018. - S. [1-1]
 41. BFA The effect of cerebral ischemia-reperfusion injury to the methylation of DNA in homocysteine-treated rats / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society; 36th Göttingen Neurobiology Conference. - Berlin : Neurowissenchaftlichen Gesellschaft, 2017. - S. T11-10D
 42. BFA Could induced hyperhomocysteinemia lead to neurodegeneration with Alzheimer's disease (AD) like pathological features ? / M. Kovalská... [et al.]
  In: NEURONUS 2015 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagiellonian University, 2015. - S. 106-107
 43. BFA Epigenetic involvement in the ischemic /reperfusion injury in hyperhomocysteinemic rats / B. Tóthová... [et al.]
  In: NEURONUS 2015 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagiellonian University, 2015. - S. 106
 44. BFA The influence of hyperhomocysteinemia, ischemia-reperfusion injury and ischemic preconditioning on antioxidant parameters in rat brain hippocampus / M. Petráš ... [et al.]
  In: NEURONUS 2016 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagellionian University, 2016. - S. 89
 45. BFA The effect of hyperhomocysteinemia on long-lasting periods of reperfusion after induced ischemia reperfusion injury and ischemic preconditioning / M. Petráš... [et al.]
  In: NEURONUS 2015 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagiellonian University, 2015. - S. 108
 46. BFA Application of cell reprogramming technique in development of new in vitro biomedical models for amyotrophic lateral sclerosis / Romana Záhumenská ... [et al.]
  In: 7th Annual GSCN Conference. - Berlin : German Stem Cell Network, 2019. - S. [1-1]
 47. BFA Could hyperhomocysteinemia affects neurodegeneration after ischemia/reperfusion injury of rat brain?: An experimental model of a possible development of Alzheimer's disease / M. Kovalská ... [et al.]
  In: 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society; 36th Göttingen Neurobiology Conference. - Berlin : Neurowissenchaftlichen Gesellschaft, 2017. - S. T11-T11A
 48. BFA Comparative proteomic study of central nervous system tissue in hyperhomocysteinemic and healthy animals / A. Beňová ... [et al.]
  In: NEURONUS 2016 : IBRO & IRUN Neuroscience Forum. - Krakow : Jagellionian University, 2016. - S. 90
 49. DAI Štúdium neuroprotekcie pri vybraných poruchách CNS / B. Tóthová ; školieľ J. Lehotský
  Martin : [s.n.], 2017