Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC The Role of Interleukin-6 Polymorphism (rs1800795) in Prostate Cancer Development and Progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 38, č. 6 (2018), s. 3663-3667
 2. ADC DNA repair genes polymorphism and lung cancer risk with the emphasis to sex differences / L. Letková... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 40, č. 9 (2013), s. 5261-5273
 3. ADC Low Variability and Stable Frequency of Common Haplotypes of the TP53 Gene Region in Colorectal Cancer Patients in a Slovak Population / M. Škereňová ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 37, č. 4 (2017), s. 1901-1907
 4. ADC Associations Between Gene Polymorphisms of Vascular Endothelial Growth Factor and Prostate Cancer / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 39, č. 6 (2019), s. 2903-2909
 5. ADC Mir-21, mir-221 and mir-150 are deregulated in peripheral blood of patients with colorectal cancer / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 36, č. 10 (2016), s. 5449-5454
 6. ADN News in Pathogenesis of chronic venous insufficiency / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 5-12
 7. AEC The Role of Dysregulated MicroRNA Expression in Lung Cancer / M. Krutáková ... [et al.]
  In: Advances in Respiratory Cancerogenesis. - ISBN 978-3-319-35098-1. - Basel : Springer, 2016. - S. 1-8
 8. AEC Polymorphisms of DNA repair genes and lung cancer in chromium exposure / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Lung Cancer and Autoimmune Disorders. Vol. 833. - ISBN 978-3-319-09751-0. - Basel : Springer, 2015. - S. 1-8
 9. AED MiRNA a ich deregulácia u nádorov kolorekta / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 13-20 [online]
 10. AED Predispozičné faktory ovplyvňujúce vznik varixov dolných končatín - "case control" štúdia / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Súčasné problémy výskumu v biológii a medicíne 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-020-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 21-30 [online]
 11. AED MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 216-224 [online]
 12. AED Asociácia mikroRNA s rozvojom kolorektálneho karcinómu / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 234-241 [online]
 13. AED Analýza miRNA v periférnej krvi / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 225-233 [online]
 14. AED Analýza miRNA v periférnej krvi / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 62-68
 15. AED Chromozómové aberácie a polymorfizmus DNA reparačných génov XPD, XPG, XPC u zváračov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 106-114
 16. AED Úloha matrix metaloproteinázy-8 v nádorovom mikroprostredí / Jana Mazuchová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 139-145
 17. AED Krátke molekuly RNA ako možnosť neinvazívnej diagnostiky pľúcneho karcinómu / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 168-173
 18. AED Matrix metaloproteinázy ako genetické biomarkery predikcie aneuryzmy abdominálnej aorty / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 178-180
 19. AED MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 69-74
 20. AED Význam a využitie miRNA v diagnostike a terapii nádorových ochorení / M. Krutáková... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie : genetické predispozície vzniku a rozvoja karcinómu pľúc. - ISBN 978-80-89544-31-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 98-103
 21. AED Polymorfizmus génov nukleotidovej excíznej reparácie XPC a XPD v spojení s rizikom vzniku karcinómu pľúc s dôrazom na pohlavné rozdiely / L. Letková... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie : genetické predispozície vzniku a rozvoja karcinómu pľúc. - ISBN 978-80-89544-31-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 131-138
 22. AED Hodnotenie vybraných biochemických parametrov pri profesionálnej expozícii zváracím dymom / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 186-194 [CD-ROM]
 23. AED Syndróm karpálneho tunela a metabolická analýza / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 12-19
 24. AED Výsledky genomiky a metabolomiky pri syndrome karpalného tunela / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 160-171
 25. AED Polymorfizmus génu MMP8 (rs11225395) a jeho asociácia s rozvojom kolorektálneho karcinómu / J. Mazuchová ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 24-30
 26. AED Pľúcny karcinóm a jeho asociácia s miRNA / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 31-37
 27. AED Wnt signálna dráha a jej regulácia pomocou miRNA u kolorektálneho karcinómu / M. Franeková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 49-54
 28. AFD Level heavy toxic metals, selected biochemical parameters and chromosomal aberrations in welders / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 49-53
 29. AFD Use of microRNA in lung carcinoma diagnosis / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 41-44
 30. AFD Fracture properties of bone cements / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Elektro 2014 : 10th International Conference. - ISBN 978-1-4799-3720-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 616-620
 31. AFD Analysis of Electromagnetic Field Effect on Cell Plasma Membrane Potential / M. Krutáková ... [et al.]
  In: Elektro 2016 : 11th International Conference. - ISBN 978-1-4673-8698-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - S. 547-550
 32. AFG The role of gene variants of vascular endothelial growth factor in prostate carcinogenesis / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2311-e2311
 33. AFG Deregulated microRNAs in peripheral blood of lung cancer patients / M. Krutáková ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 38, suppl. 1 (2016), s. S74
 34. AFG Polymorphisms of genes and selected metabolites in carpal tunnel syndrome / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 46-46
 35. AFG Circulating microRNA as non-invasive early diagnosis of pulmonary adenocarcinoma / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 53-53
 36. AFG The role of interleukin-6 promoter: 174 polymorphism in prostate cancer development / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 11 (2017), s. e2835-e2835 [print]
 37. AFG Role of microRNAs in diagnosis of lung cancers / E. Halašová ... [et al.]
  In: EPMA Journal. - Roč. 8, suppl. 1 (2017), s. S9
 38. AFG MikroRNA v periférnej krvi ako potenciálne biomarkery u pacientov s kolorektálnym karcinómom / M. Šarlinová... [et al.]
  In: 21. biologické dny. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie. - ISBN 978-80-260-6793-1. - Brno : Venice, 2014. - S. 101
 39. AFG Genetický polymorfizmus vybraných reparačných génov bázovej excíznej reparácie v karcinogenéze pľúc / L. Letková... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 6, č. B (2012), s. B18
 40. AFH Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1555 [1 s.] [online]
 41. AFH Analýza microRNA u pacientov s kolorektálnym karcinómom / M. Šarlinová, E. Halašová
  In: 11. Dni molekulovej patológie : sympózium molekulovej patológie a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii. - ISBN 978-80-971340-7-5. - Bratislava : Solen, 2015. - S. 64
 42. AFH Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom / M. Krutáková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1439. Nestr. [1 s.] [online]
 43. AFH Lomové vlastnosti kostných cementov / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda o.z., 2011. - S. 170
 44. AFH Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1434. Nestr. [1 s.] [online]
 45. AFH Vzťah medzi aberáciami chromozómov a polymorfizmom vybraných DNA reparačných génov u zváračov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 26-27
 46. AFH Využitie mikroRNA v diagnostike pľúcneho karcinómu / M. Šarlinová, E. Halašová
  In: Súťaž mladých onkológov. - ISBN 978-80-970926-5-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2012. - S. 48
 47. AFH miRNA ako potenciálny biomarker pľúcneho adenokarcinómu v slovenskej populácii / M. Škorvanová ... [et al.]
  In: 22. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - ISBN 978-80-270-2809-2. - Praha : Venice, 2017. - S. 65
 48. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 49. AFH Carpal tunnel syndrome from aspect genomics and metabolomics / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 50. AFH Predictive biomarkers of abdominal aortic aneurysm development / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 51. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 52. AFH Kostné cementy a ich lomové vlastnosti / M. Šarlinová... [et al.]
  In: 7. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 58-59
 53. BED Reťazec systému ubikvitínu a karcinogenéza / M. Šarlinová, P. Račay, E. Halašová
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 59-62 [CD-ROM]
 54. DAI Asociácia vybraných mikroRNA s rozvojom gastrointestinálnych tumorov / M. Šarlinová ; školiteľ E. Halašová
  Martin : [s.n.], 2015