Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. AAB Chronická ložisková psoriáza : komplexný pohľad na problematiku a biologická liečba. / J. Péč ... [et al.]
  Banská Bystrica : Dali, 2006
 2. ACB Pracovné lekárstvo a toxikológia / J. Buchancová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 3. ADC Evaluating chromosomal damage in workers exposed to hexavalent chromium and the modulating role of polymorphisms of DNA repair genes / E. Halašová... [et al.]
  In: International Archives of Occupational and Environmental Health. - Roč. 85, č. 5 (2012), s. 473-481
 4. ADC DNA and chromosomal damage in medical workers exposed to anaesthetic gases assessed by the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay. A critical review / P. Vodička ... [et al.]
  In: Mutation Research - Reviews in Mutation Research. - Roč. 770, časť A , S1 (2016), s. 26-34
 5. ADC Genetic variation of acquired structural chromosomal aberrations / Pavel Vodička ... [et al.]
  In: Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. - Roč. 836 (2018), s. 13-21
 6. ADC DNA repair genes polymorphism and lung cancer risk with the emphasis to sex differences / L. Letková... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 40, č. 9 (2013), s. 5261-5273
 7. ADC Chromosomal damage among medical staff occupationally exposed to volatile anesthetics, antineoplastic drugs, and formaldehyde / Ľ. Mušák...[et al.]
  In: Scandinavian Journal of Work Environment & Health. - Roč. 39, č. 6 (2013), s. 618-630
 8. ADC Genetic polymorphisms in DNA repair genes and possible links with DNA repair rates, chromosomal aberrations and singlestrand breaks in DNA / P. Vodička ... [et al.]
  In: Carcinogenesis. - Roč. 25, č. 5 (2004), s. 757-763
 9. ADC Cyclin D1 splice site variant triggers chromosomal aberrations in healthy humans / K. Hemminki... [et al.]
  In: Leukemia. - Roč. 28, č. 3 (2014), s. 721-722
 10. ADC Interactions of DNA repair gene variants modulate chromosomal aberrations in healthy subjects / P. Vodička ... [et al.]
  In: Carcinogenesis. - Roč. 36, č. 11 (2015), s. 1299-1306
 11. ADC Genetic variation in the major mitotic checkpoint genes associated with chromosomal aberrations in healthy humans / A. Försti ... [et al.]
  In: Cancer Letters. - Roč. 380, č. 2 (2016), s. 442-446
 12. ADC Mir-21, mir-221 and mir-150 are deregulated in peripheral blood of patients with colorectal cancer / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 36, č. 10 (2016), s. 5449-5454
 13. ADC Genetic variation associated with chromosomal aberration frequency: A genome-wide association study / Yasmeen Niazi ... [et al.]
  In: Environmental and Molecular Mutagenesis. - Roč. 60, č. 1 (2019), s. 17-28
 14. ADC Chromosomal aberrations in tire plant workers and interaction with polymorphisms of biotransformation and DNA repair genes / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. - Roč. 641, č. 1-2 (2008), s. 36-42
 15. ADC Structural chromosomal aberrations as potential risk markers in incident cancer patients / S. Vodenková... [et al.]
  In: Mutagenesis. - Roč. 30, č. 4 (2015), s. 557-563
 16. ADC Telomere Length in Circulating Lymphocytes: Association with Chromosomal Aberrations / K. Hemminki... [et al.]
  In: Genes, Chromosomes and Cancer. - Roč. 54, č. 3 (2015), s. 194-196
 17. ADC Metabolic Gene Variants Associated with Chromosomal Aberrations in Healthy Humans / K. Hemminki... [et al.]
  In: Genes, Chromosomes and Cancer. - Roč. 54, č. 4 (2015), s. 260-266
 18. ADC Markers of individual susceptibility and DNA repair rate in workers exposed to xenobiotics in a tire plant / P. Vodička ... [et al.]
  In: Environmental and Molecular Mutagenesis. - Roč. 44, č. 4 (2004), s. 283-292
 19. ADC Do GST polymorphisms modulate the frequency of chromosomal aberrations in healthy subjects? / P. Vodička... [et al.]
  In: Environmental Health Perspectives. - Roč. 117, č. 9 (2009), s. A384-A385
 20. ADC Association of DNA repair polymorphisms with DNA repair functional outcomes in healthy human subjects / P. Vodička ... [et al.]
  In: Carcinogenesis. - Roč. 28, č. 3 (2007), s. 657-664
 21. ADE Expozícia chrómu vo vzťahu ku vybraným imunologickým a cytogenetickým parametrom u hutníkov pri výrobe ferochrómových zliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 46, č. 4 (1994), s. 167-175
 22. ADE Hygienická problematika a zdravotný stav pracovníkov pri výrobe pórobetónu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Hygiena. - Roč. 39, č. 5 (1994), s. 293-306
 23. ADE Prierez imunologickými hodnotami a cytogenetické vyšetrenie u hutníkov pri výrobe oceľoliatiny a sivej liatiny po dlhoročnej pracovnej expozícii / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 47, č. 4 (1995), s. 153-160
 24. ADE Hodnotenie expozície pracovníkov gumárenského závodu / G. Klimentová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 47, č. 2 (1995), s. 51-57
 25. ADE Chromozómové aberácie pracovníkov zlievarní v závode Martinmental Martin / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 48, č. 6 (1996), s. 240-244
 26. ADE Expression of anti-apoptotic protein Survivin and tumor suppressor p53 protein in patients with pulmonary carcinoma / E. Halašová... [et al.]
  In: European Journal of Medical Research. - Roč. 14, suppl. 4 (2009), s. 97-100
 27. ADE Human lung cancer and hexavalent chromium exposure / E. Halašová... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 30, suppl. 1 (2009), s. 182-185
 28. ADE Chromosomal damage and polymorphisms of DNA repair genes XRCC1 and XRCC3 in workers exposed to chromium / E. Halašová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 29, č. 5 (2008), s. 658-662
 29. ADE Health status of Slovak members of Balkan peacekeeping mission potentially exposed to depleted uranium / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. - Roč. 8, č. 1 (2002), s. 22-30
 30. ADE Profesionálna expozícia anestetikám, chromozómové aberácie a polymorfizmus génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1 / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: České pracovní lékařství. - Roč. 10, č. 2 (2009), s. 49-52
 31. ADE Chromosomal damage and polymorphisms of DNA repair genes XRCC1 and XRCC3 in workers exposed to cytostatics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 27, suppl. 2 (2006), s. 57-60
 32. ADF Súčasný pohľad na toxicitu chrómu u človeka a posudzovanie neskorých účinkov vo vzťahu ku expozícii chrómu (s ohľadom na výsledky epidemiologických a experimentálnych štúdií) / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 44, č. 5 (1992), s. 190-195
 33. ADF Choroby dýchacieho systému u dlhoročných pracovníkov pri výrobe pórobetónových stavebných materiálov / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Studia Pneumologica et Phthiseologica. - Roč. 57, č. 3 (1997), s. 125-126
 34. ADF Chromosomal aberrations in relation to polymorphisms of GST genes in Slovak footwear-workers / T. Matáková... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 11-16
 35. ADF Occupational exposure to volatile anaesthetics, chromosomal aberrations and nucleotide excision repair polymorphisms of genes XPD, XPG, XPC / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 30-36
 36. ADF Chromozómové aberácie a polymorfizmus génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1 pri profesionálnej expozícii antineoplastickým látkam / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 11, č. 1 (2009), s. 14-17
 37. ADF Chromozómové aberácie a polymorfizmus génu EPHX1 u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 20-22
 38. ADF Frekvencia chromozomálnych aberácií vo vzťahu k polymorfizmom génov kódujúcich detoxifikačné enzýmy u zváračov / E. Halašová ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 5-7
 39. ADF Chromozomálne aberácie vo vzťahu k polymorfizmu génu hOGG1 a expozícii chrómu u zváračov / E. Halašová ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 8-10
 40. ADF DNA repair genes polymorphisms and chromosomal damages in workers exposed to cytostatics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 19-22
 41. ADF Genotoxicita anestetík a cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 20-23
 42. ADF Genotoxicity monitoring in Slovak show cave workers exposed to radon / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 16-19
 43. ADF Effect of occupational exposure to cytostatics and nucleotide excision repair polymorphism on chromosomal aberrations frequency / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 13-17
 44. ADF Izochromozóm dlhého ramena chromozómu X ako príčina sterility u žien / Š. Sršeň ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 53, č. 9 (1988), s. 675-679
 45. ADF Comparison of chromosomal aberrations frequency and polymorphism of GSTs genes in workers occupationally exposed to cytostatics or anaesthetics / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 3 (2009), s. 190-194
 46. AEC Micronucleus Assay for Assessing Chromosomal Damage in Medical Workers Exposed to Anaesthetic Gases / Pavel Vodička ... [et al.]
  In: The Micronucleus Assay in Toxicology. - ISBN 978-178-8011-34-1. - Londýn : The Royal Society of Chemistry, 2019. - S. 618-635 [1 AH]
 47. AEC Polymorphisms of DNA repair genes and lung cancer in chromium exposure / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Lung Cancer and Autoimmune Disorders. Vol. 833. - ISBN 978-3-319-09751-0. - Basel : Springer, 2015. - S. 1-8
 48. AEC Cytogenetic monitoring of individuals exposed to glues and organic diluents / E. Halašová ... [et al.]
  In: Global education up to the future. - ISBN 978-80-920432-8-6. - Warszawa : OWP "SIM", 2008. - S. 205-210
 49. AED Problematika fajčenia a profesionálne poškodenie organizmu / A. Žigová ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - ISBN 80-7159-146-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2004. - S. 266-270
 50. AED Biologické monitorovanie ťažkých kovov v horizonte dvadsiatich rokov / J. Valachová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 115-118
 51. AED Expozícia ťažkým kovom a vzťah medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmom génov HOGG1 a CCND1 / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 119-127
 52. AED Zriedkavé pneumokoniózy u pacientiek pracujúcich v nezvyklých profesiách - kazuistiky / Z. Matušková... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 40-55
 53. AED Poruchy hlasu ako možné profesionálne ochorenie / M. Mikolajčíková... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 56-61
 54. AED Výskyt depresie pri ochoreniach z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia a jej vplyv na variabilitu srdcovej frekvencie / O. Osina... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 70-73
 55. AED Sprievodné ochorenia u baníkov s chorobou z povolania / K. Moravčíková... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 84-90
 56. AED Celotelová expozícia rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam u stredoškolákov / T. Vasičko... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. - ISBN 978-80-89544-65-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2014. - S. 98-102
 57. AED Zdravotné riziká z pracovnej expozície chemickým faktorom u pracovníkov operačných sál / M. Marušiaková... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-216-7. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2014. - S. 301-309 [CD-ROM]
 58. AED Klinický stav pracovníkov pracujúcich s cytostatikami / V. Kišová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 2. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 24-29
 59. AED Genotoxicita cytostatík / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 2. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 19-23
 60. AED Problematika inhalačných anestetík z pohľadu verejného zdravotníctva / M. Marušiaková... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-39-4. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 198-204 [CD-ROM]
 61. AED Polymorfizmus génov nukleotidovej excíznej reparácie XPC a XPD v spojení s rizikom vzniku karcinómu pľúc s dôrazom na pohlavné rozdiely / L. Letková... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie : genetické predispozície vzniku a rozvoja karcinómu pľúc. - ISBN 978-80-89544-31-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 131-138
 62. AED Hodnotenie vybraných biochemických parametrov pri profesionálnej expozícii zváracím dymom / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89797-21-9. - Bratislava : JLF UK, 2017. - S. 186-194 [CD-ROM]
 63. AED Analýza miRNA v periférnej krvi / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 62-68
 64. AED Hodnotenie genetickej toxicity paracetamolu / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 8. - ISBN 80-88866-25-1. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2003. - S. 33-37
 65. AED Reprodukčná toxikológia u mužov / Ľ. Mušák
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 1996. - S. 32-34
 66. AED Reprodukčná toxikológia u žien / Ľ. Mušák
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta, 1996. - S. 35-39
 67. AED Novšie možnosti monitorovania expozície profesionálnym karcinogénom / Ľ. Mušák
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 4. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 50-54
 68. AED Riziká poškodenia zdravia pri expozícii v laboratóriách zdravotníckych zariadení a lekárskych fakúlt / T. Záborský ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 5. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 68-73
 69. AED Biomonitorovanie pracovníkov kovovýroby z pohľadu toxicity a genotoxicity vybraných toxických kovov / J. Valachová ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 91-96
 70. AED Hodnotenie výskytu ťažkých kovov u zváračov strojárenského priemyslu / M. Lörincová ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 97-105
 71. AED Chromozómové aberácie a polymorfizmus DNA reparačných génov XPD, XPG, XPC u zváračov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 106-114
 72. AED Chróm a metóda na stanovenie jeho špécií / V. Ferenčíková ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 115-118
 73. AED Hodnotenie zdravotno-hygienickej problematiky v tlačiarenskom priemysle / Z. Matušková ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. - ISBN 978-80-8187-005-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 146-151
 74. AED Profesionálne poškodenie pečene či Wilsonova choroba ? / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7159-171-9. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. - S. 278-280 [CD-ROM]
 75. AED MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení / M. Šarlinová... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 216-224 [online]
 76. AED Analýza miRNA v periférnej krvi / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 225-233 [online]
 77. AED MikroRNA ako potenciálne biomarkery u nádorových ochorení / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 69-74
 78. AED Účinky ionizujúceho žiarenia na genetický materiál u človeka / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 6. - ISBN 80-88866-15-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 23-27
 79. AED Vybrané laboratórne výsledky zo sledovania zdravotného stavu slovenských vojakov, príslušníkov mierovej misie na Balkáne / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 6. - ISBN 80-88866-15-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 71-75
 80. AED Zdravotný stav nefajčiarov a fajčiarov vybraných priemyselných odvetví / A. Žigová ... [et al.]
  In: Opera hospitalis Martiniensis, roč. 1, č. 1. - ISBN 80-8063-073-9. - Martin : Osveta, 2001. - S. 63-73
 81. AED Akútna toxická expozícia počas gravidity / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 3. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 67-70
 82. AED Monitorovanie genotoxických látok v pracovnom lekárstve / Ľ. Mušák
  In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii 7. - ISBN 80-88866-20-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2002. - S. 94-97
 83. AED Syndróm karpálneho tunela a metabolická analýza / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. - ISBN 978-80-8187-051-4. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 12-19
 84. AED Výsledky genomiky a metabolomiky pri syndrome karpalného tunela / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác : 4. - ISBN 978-80-8187-061-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 160-171
 85. AFC Hodnotenie vzťahu medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmami DNA reparačných génov pracovníkov exponovaných cytostatikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. - ISBN 80-7013-438-0. - Brno : Československá biologická společnost, 2006. - S. 89-92
 86. AFC Biomonitoring study - toxic elements in human blood / J. Valachová... [et al.]
  In: The Open Conference Proceedings Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 5, šp. suppl. (2014), s. 9-12 [online]
 87. AFC The evaluation of occupational exposure to chromium for welders of stainless steel / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: International Science Index. - Roč. 8, č. 9 (2014), s. 1562-1564
 88. AFC Chromosomal aberrations and chromium blood levels in relation to polymorphisms of GSTM1, GSTT1 and GSTP1 genes in welders / E. Halašová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, Suppl. 2 (2007), s. 97-99
 89. AFC Chromosomal aberrations and urinary level of thioethers in relation to polymorphisms in GSTM1, GSTT1 and GSTP1 genes in tire plant workers / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, Suppl. 2 (2007), s. 134-137
 90. AFC Vzťah medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmami génu cyp1b1 u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Aktuální problematika genetické toxikologie. - ISBN 978-80-7013-474-0. - Brno : NCO NZO, 2008. - S. 57-59
 91. AFC Hodnotenie vzťahu medzi expozíciou radónu a výskytom chromozómových aberácií u pracovníkov vybraných slovenských jaskýň / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 28. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím. - ISBN 80-7013-421-6. - Brno : NCO NZO, 2005. - S. 65-66
 92. AFD Chromozómové aberácie a polymorfizmy génu CYP1B1 u pracovníkov profesionálne exponovaných inhalačným anestetikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - ISBN 80-969524-5-5. - Bratislava : ÚEO SAV, 2006. - S. 55-57
 93. AFD Dispozičné faktory vo vzťahu k vzniku varixov dolných končatín / Š. Zelník... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 245-249
 94. AFD Problematika halotanu z aspektu hygienicko-zdravotného u pracovníkov operačných sál / E. Gáliková ... [et al.]
  In: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava : Ústav hygieny LF, 1997. - S. 106-112
 95. AFD Analýza a hodnotenie niektorých chemických faktorov v zdravotníctve / M. Marušiaková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 210-218
 96. AFD Porovnanie expozície olova u pracovníkov rôznych výrobných spoločností / J. Valachová... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2014. - ISBN 978-80-227-4181-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. - S. 362-366
 97. AFD Hodnotenie genotoxicity organických látok pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák... [et al.
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 97-102
 98. AFD Genotoxicitá vo vzťahu k polymorfizmu reparačných génov XPD, XPG, XPC u zdravotníckych pracovníkov / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 89-96
 99. AFD Biologické expozičné testy a ich využitie v priemyselnej toxikológii / E. Cetlová... [et al.]
  In: Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. - ISBN 978-80-89544-14-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 295-301
 100. AFD Level heavy toxic metals, selected biochemical parameters and chromosomal aberrations in welders / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 49-53
 101. AFD Use of microRNA in lung carcinoma diagnosis / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 41-44
 102. AFD Výskyt bronchogénneho karcinómu u pracovníkov ferochrómových závodov a u obyvateľov žijúcich v chrómom kontaminovanom prostredí / E. Halašová ... [et al.]
  In: 14. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. - Nestr. [3 s.] [CD-ROM]
 103. AFD Chromozómové aberácie a polymorfizmus vybraných génov kódujúcich enzýmy metabolizmu xenobiotík pri profesionálnej expozícii inhalačným anestetikám / P. Slováková... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 296-303
 104. AFD Výskyt chromozómových aberácií u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 7. - ISBN 978-80-88866-93-0. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 282-289
 105. AFD Chromozómové aberácie a polymorfizmus génov BER / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 6. - ISBN 978-80-88866-64-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta a Beriss, 2009. - S. 219-224
 106. AFD Radon exposure, chromosomal aberrations, and genetic polymorphisms in selected Slovak cave workers / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXVII Days of radiation protection. - ISBN 80-88866-53-4. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2005. - S. 151-154
 107. AFG Vzťah medzi jednotlivými typmi chromozómových aberácií a polymorfizmami reparačných génov pri profesionálnej expozícii anestetikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 58, č. 3 (2006), s. 119-120
 108. AFG Expozícia radónu pracovníkov vybraných slovenských jaskýň a monitorovanie genotoxicity / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 56, č. 3 (2004), s. 148
 109. AFG Gene polymorphisms of the phase II detoxification enzymes and genotoxicity in shoe manufacturing personnel / T. Matáková ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Toxicology. - Roč. 6, č. 6, suppl. (2016), s. 164
 110. AFG Výskyt chromozómových aberácií u zdravotníkov profesionálne exponovaných genotoxickým látkam / L. Mušák... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 64, č. 2-3 (2012), s. 127
 111. AFG Risk factors in children of Slovak Republic: results of a study carried out in a region with an extremely high prevalence of coronary heart disease / R. Pullmann ... [et al.]
  In: IX. European Congress of Clinical Chemistry. - Krakow : [s.n.], 1991. - S. 109
 112. AFG Subjektívne príznaky a hodnotenie hematologických parametrov pri profesionálnej expozícii olovu / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 66, č. 2-3 (2014), s. 121-122
 113. AFG Porovnanie genotoxicity profesionálnej expozície vo vybraných profesiách / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: 30. Kongres pracovního lékařství [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7071-319-8. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2011. - S. 20 [online]
 114. AFG Porovnanie genotoxicity troch skupín profesionálne exponovaných zdravotníckych pracovníkov / L. Mušák... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 137
 115. AFG Lung cancer incidence, tumour histological type and survival in individuals exposed to chromium / E. Halašová... [et al.]
  In: 20. Biologické dny. - ISBN 978-80-260-0849-1. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2011. - S. 49-50
 116. AFG Expression of selected regulatory proteins in lung tissue of patients with diagnosed pulmonary carcinoma / E. Halašová... [et al.]
  In: 20. Biologické dny. - ISBN 978-80-260-0849-1. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2011. - S. 51-52
 117. AFG Occupational exposure to genotoxic agents and chromosomal aberrations / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: 20. Biologické dny. - ISBN 978-80-260-0849-1. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2011. - S. 46-47
 118. AFG Hodnotenie genotoxicity halotanu pracovníkov operačných sál MFN / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - Rožnov pod Radhoštěm : [s.n.], 2003. - S. 27
 119. AFG Ukazovatele genotoxických účinkov vo svetle individuálnej vnímavosti a DNA reparácie u pracovníkov gumárenského priemyslu / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 8. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. - Praha : [s.n.], 2003. - S. 39
 120. AFG Markery individuálnej vnímavosti a DNA reparácie pracovníkov gumární exponovaných xenobiotikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXVII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - ISBN 80-86634-20-5. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. - S. 36-37
 121. AFG Genetický polymorfizmus vybraných reparačných génov bázovej excíznej reparácie v karcinogenéze pľúc / L. Letková... [et al.]
  In: Onkologie. - Roč. 6, č. B (2012), s. B18
 122. AFG Chromosomal aberrations and cancer / P. Vodička... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 32, suppl. 1 (2013), s. 72
 123. AFG Polymorphisms of genes and selected metabolites in carpal tunnel syndrome / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 46-46
 124. AFG Circulating microRNA as non-invasive early diagnosis of pulmonary adenocarcinoma / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 53-53
 125. AFG Comparison of lead exposure in different production plants / J. Valachová... [et al.]
  In: Toxicological Sciences : The Toxicologist. - Roč. 138, č. 1 Suppl. (2014), s. 590
 126. AFG Expozícia chrómu, chromozómové aberácie a polymorfizmus génu CCND1 u zváračov legovaných ocelí / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. - ISBN 978-80-7013-568-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. - S. 51-52
 127. AFG Vzťah medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmami génov GSTM1, GSTP1 a GSTT1 u anesteziologických pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 135
 128. AFG Chromosomal damage and polymorphisms of DNA repair genes XPD, XPG, XPC hOGG1, XRCC1 and XRCC3 in workers exposed to chromium / E. Halašová ... [et al.]
  In: 19. Biologické dny. - Hradec Králové : Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2008. - S. 20
 129. AFG Polymorphisms of GSTM1, GSTT1 and GSTP1 genes in relation to chromosomal damage in workers exposed to chromium / E. Halašová ... [et al.]
  In: 19. Biologické dny. - Hradec Králové : Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2008. - S. 58
 130. AFG Význam klinického pracovného lekárstva pre diagnostiku aj raritných dedičných ochorení / J. Garajová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 60, č. 3 (2008), s. 144-145
 131. AFG Vzťah medzi chromozómovými aberáciami a polymorfizmami génov GSTS u pracovníkov s dlhodobou expozíciou chrómom / T. Matáková ... [et al.]
  In: 3. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 978-80-244-1824-7. - Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. - S. 45
 132. AFG Chromosomal aberation in relation to hOGG1 gene polymorphism in chromium exposed individuals / E. Halašová ... [et al.]
  In: 3. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 978-80-244-1824-7. - Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. - S. 31
 133. AFG Štvrťstoročný pohľad na výskyt rakoviny pľúc profesionálneho pôvodu na Slovensku / J. Buchancová... [et al.]
  In: 35. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 978-80-7368-804-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 71
 134. AFG Occurrence of chromosomal aberrations in anaesthetists / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. A51
 135. AFG Evaluation of chromosomal damage and polymorphism of selected DNA repair genes in workers exposed to chromium / E. Halašová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. A31
 136. AFG Effect of exposure to cytostatics on chromosomal aberration and polymorphisms of DNA repair gene hOGG1 / L. Letková... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. A44
 137. AFG Diabetes mellitus - výber profesie a retrospektívny pohľad na výskyt, BMI a celkový cholesterol u štyroch súborov mužov (baníci, hutníci, "chemíci", a pilčíci) / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 80-7368-049-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 5-6
 138. AFG Hodnotenie genotoxického rizika profesionálnej expozície cytostatikám pracovníkov vybraných nemocníc / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 80-7368-049-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 20
 139. AFG Occupational exposure to anaesthetics and cytostatics, chromosomal aberrations, polymorphisms of DNA repair genes XPD, XPG, XPC / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 2 (2009), s. 129
 140. AFG Lung cancer and chromium exposure / E. Halašová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 2 (2009), s. 103
 141. AFG Genotoxicity of the radon / O. Osina ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 2, č. 2 (2009), s. 133-134
 142. AFG Lung cancer incidence, tumour histological type and survival in relation to chromium exposure / E. Halašová... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Roč. 229, suppl. (2014), s. S158
 143. AFG Genotoxicitá radónu u pracovníkov vybraných slovenských jaskýň a jej monitorovanie / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 80-7042-352-8. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 19
 144. AFG Chromosomal damage as markers of genotoxicity and carcinogenesis / P. Vodička ... [et al.]
  In: Cancer Research. - Roč. 76, suppl. 14, abstr. č. 801 (2016), nestr. [1 s.]
 145. AFG Chromozómové aberácie a polymorfizmus DNA reparačných génov XPD, XPG, XPC u anesteziológov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 30. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. Aktuální problematika genetické toxikologie. - ISBN 978-7013-454-2. - Brno: NCO NZO, 2007. - S. 93
 146. AFG Chromozómové aberácie a polymorfizmus DNA reparačných génov pri profesionálnej expozícii anestetikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXVIII. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - Mladá Boleslav : Škoda Auto, 2007. - S. 55-56
 147. AFG Vede expozice potenciálně karcinogenním xenobiotikům k dávkově závislému genotoxickému účinku a karcinogenitě? / L. Vodičková ... [et al.]
  In: XXVIII. Kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. - Mladá Boleslav : Škoda Auto, 2007. - S. 141-142
 148. AFG Chromozómové aberácie a hladiny chrómu v sére vo vzťahu k polymorfizmu génov GSTM1, GSTT1 a GSTP1 u pracovníkov exponovaných chrómu / E. Halašová ... [et al.]
  In: 12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. - ISBN 978-80-7071-283-2. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. - S. 34
 149. AFG Chromozómové aberácie a hladiny tioéterov v moči vo vzťahu k polymorfizmu GSTM1, GSTT1 a GSTP1 génov u gumárenských pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. - ISBN 978-80-7071-283-2. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2007. - S. 87
 150. AFG Chromozómové poškodenia a polymorfizmus génov GSTM1, GSTP1, GSTT1 u gumárenských pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 31. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - ISBN 80-7368-181-1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. - S. 39-40
 151. AFH Cytogenetické vyšetrenia u pracovníkov exponovaných voči chrómu v OFZ Istebné / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 40, č. 10 (1988), s. 462
 152. AFH Zdravotný stav pracovníkov exponovaných voči chrómu pri výrobe ferozliatín / M. Vrlík ... [et al.]
  In: XXI. Kongres pracovního lékařství. - Praha : [s.n.], 1989. - S. 12
 153. AFH Cytogenetické vyšetrenie u pracovníkov OFZ v Istebnom / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 39, č. 1 (1990), s. 57-58
 154. AFH Does occupational poisoning disappear in Slovakia? / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 7, suppl. 1 (2014), s. 30
 155. AFH The assessment of lead exposure in different plants / J. Valachová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 7, suppl. 1 (2014), s. 84-85
 156. AFH Niektoré imunologické a cytogenetické parametre u hutníkov pri výrobe chrómových zliatin / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 11
 157. AFH Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov pracovníkov Martinskej FN profesionálne exponovaných cytostatikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 15
 158. AFH Zdravotný stav pracovníkov pri výrobe pórobetónových tvárnic / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 47
 159. AFH Monitorovanie expozície chemickým karcinogénom / G. Klimentová ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s. n.], 1993. - S. 46
 160. AFH Genotoxické riziko profesionálnej expozície cytostatikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXII. kongres pracovného lekárstva : Poškodenie zdravia z práce. Súčasný stav a perspektívy. - Nitra : [s.n.], 1993. - [S. 1]
 161. AFH Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov u pracovníkov hutí v závode Martinmetal / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: I. Košické dni pracovného lekárstva. - Košice : [s.n.], 1994. - S. 11
 162. AFH Diseases of respiratory system after long term exposure of workers in the production of porous concrete building materials / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 15. Martinské dni dýchania : 15. Martin Days of Respiration. - Martin : JLF UK, 1996. - S.23
 163. AFH Klinické sledovanie zdravotného stavu pracovníkov elektrárne Nováky / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Beriss, 1996. - S. 51
 164. AFH Výsledky vyšetrení u exponovaných pracovníkov halotanu v materiáli Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie MFN / E. Gáliková ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Beriss, 1996. - S. 33
 165. AFH Monitorovanie profesionálnej expozície genotoxickým látkam / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 29-30
 166. AFH Profesionálna expozícia cytostatikám u zdravotníckych pracovníkov - genetické monitorovanie / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 6. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Martin : Beriss, 1996. - S. 49
 167. AFH Preventívne lekárske prehliadky a biologické expozičné testy u pracovníkov tepelnej elektrárne / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 6-7
 168. AFH Profesionálna expozícia cytostatikám a DNA polymorfizmus reparačného génu hOGG1 / L. Letková... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda o.z., 2011. - S. 18
 169. AFH Polymorfizmus vybraných génov kódujúcich enzýmy metabolizmu xenobiotík a chromozómové aberácie vo vzťahu k profesionálnej expozícii inhalačným anestetikám / P. Slováková... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-0-2. - Banská Bystrica : Preveda o.z., 2011. - S. 32
 170. AFH Etiology and occurence of professional cancer of respiratory tract in Slovak Republic in a 25-year horizon / J. Buchancová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 3, č. 3 (2010), s. 35-36
 171. AFH The comparison of anaesthetics and cytostatics genotoxicity / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-5-4. - Bratislava : SAV, 2011. - S. 25
 172. AFH Genotoxicity in relation to chromium exposure and polymorphisms of selected DNA repair genes / E. Halašová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 3, č. 3 (2010), s. 44
 173. AFH Chromosomal aberations and DNA polymorphisms of selected repair genes in chromium exposed welders / E. Halašová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 66, č. 1, suppl. 1 (2011), s. 67
 174. AFH Monitorovanie zdravotného stavu pracovníkov jaskýň / O. Osina... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 62, č. 1 (2010), s. 36-37
 175. AFH Zdravotno-hygienická problematika v polygrafickom priemysle / Z. Matušková ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 25
 176. AFH Vzťah medzi aberáciami chromozómov a polymorfizmom vybraných DNA reparačných génov u zváračov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 26-27
 177. AFH Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom / M. Krutáková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1439. Nestr. [1 s.] [online]
 178. AFH Hodnotenie toxicity a genotoxicity u pracovníkov kovovýroby / J. Valachová ... [et al.]
  In: 11. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-003-3. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 39
 179. AFH Cytogenetická analýza profesionálnej expozície halotanu u pracovníkov operačných sál MFN / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - Bratislava : SAV, 2003. - S. 28
 180. AFH Genetický polymorfizmus DNA reparačných a biotransformačných génov a ich vzťahy k chromozomálnym aberáciám a jednoduchým zlomom v DNA / P. Vodička ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - Bratislava : SAV, 2003. - S. 8
 181. AFH Ukazovatele individuálnej vnímavosti a DNA reparácie u pracovníkov gumárni exponovaných xenobiotikám / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: II. Nosáľov deň pracovného lekárstva. - Bratislava : [s.n.], 2003. - S. 5
 182. AFH Hodnotenie výskytu chromozómových aberácií a polymorfizmu génov hOGG1 a CCND1 pri expozícii toxickým kovom / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 41-42
 183. AFH Depresia pri ochoreniach z DNJZ a jej vplyv na variabilitu srdcovej frekvencie / O. Osina.... [et al.]
  In: 31. Kongres pracovného lekárstva a 10. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-63-9. - Martin : JLF UK, 2014. - S. 44
 184. AFH Vzťah medzi syndrómom karpálneho tunela a výsledkami metabolomiky / Ľudovít Mušák, Eva Baranovičová, Erika Halašová
  In: 12. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-8187-050-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 23-23
 185. AFH Association between polymorphisms of DNA repair genes and individual susceptibility of workers exposed to chromium / E. Halašová ... [et al.]
  In: História, súčasnosť a perspektívy genetiky. - ISBN 978-80-223-2413-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 39
 186. AFH Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom / M. Šarlinová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1555 [1 s.] [online]
 187. AFH Chromosomal damage and polymorphism in genes detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and GSTP1 in epoxides exposed workers / T. Matáková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 97
 188. AFH Zmeny variability srdcovej frekvencie po aplikácii magnetoterapie v cervikobrachiálnej oblasti / O. Osina... [et al.]
  In: 9. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. - ISBN 978-80-89544-12-7. - Martin : JLF UK, 2012. - S. 39
 189. AFH Záchranný enzým tymidínkináza u príslušníkov mierových misií / J. Buchancová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 35-36
 190. AFH Chromosomal aberrations and polymorphisms EPHX1 gene in workers professionaly exposed to inhaled anesthetics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-969680-4-6. - Bratislava : Czech and Slovak EEMS, 2007. - S. 16-17
 191. AFH Toxické poškodenie pečene, či Wilsonova choroba? / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: III. Nosáľov deň pracovného lekárstva. - Bratislava : SLS, 2007. - abstrakt P-6
 192. AFH Sledovanie génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov vo vzťahu k chromozómovým aberáciám u pracovníkov s dlhodobou expozíciou chrómom / T. Matáková ... [et al.]
  In: 84. Fyziologické dni. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Ústav fyziológie, 2008. - S. 72
 193. AFH Relationship between DNA repair polymorphisms in XRCC1 gene and the repair rates induced by y-irradiation / R. Štětina ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - Bratislava : ÚEO SAV, 2006. - S. 22
 194. AFH The rare genetic defect accidentially discovered / E. T. Gáliková ... [et al.]
  In: 21st Martin Days of Breathing [elektronický zdroj]. - Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2008. - S. 11 [online]
 195. AFH The relationship between chromosomal aberrations and polymorphisms of GSTM1, GSTT1, GSSP1 and EPHX1 genes in medical workers exposed to volatile anesthetics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 101
 196. AFH Chromosomal damage and polymorphisms in DNA repair genes hOGG1 Ser326Cys and XRCC1 Arg399Gln in chromium-exposed workers / E. Halašová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 71
 197. AFH Organic compounds influences on genetic material / L. Mušak ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 293
 198. AFH Serum thymidine kinase in Slovak KFOR members after their return from Balkan / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 285
 199. AFH Anestéziologickí pracovníci a chromozómové aberácie / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: 7. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 51
 200. AFH Chromozómové aberácie a polymorfizmus vybraných génov pri expozícii inhalačným anestetikám / P. Slováková... [et al.]
  In: 7. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. - Martin : JLF UK, 2011. - S. 56
 201. AFH Monitorovanie genotoxicity pracovníkov slovenských jaskýň profesionálne exponovaných radónu / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 8. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie so zahraničnou účasťou. Vedecko-vzdelávacia konferencia na tému "Aktuality v pracovnom lekárstve a toxikológii". - Martin : JLF UK, 2004. - Nestr. [1 s.]
 202. AFH Dlhodobé genetické monitorovanie pracovníkov gumárenského závodu / Ľ. Mušák
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 96-97
 203. AFH Markery genotoxických účinkov vo vzťahu k polymorfizmom génov u gumárenských pracovníkov / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: XXVIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. - Košice : [s.n.], 2005. - S. 27
 204. AFH Isochromosome X and the node of its origin / Š. Sršeň ... [et al.]
  In: Cytogenetic in Biological Sciences and its Contribution to Practice. - Bratislava : [s.n.], 1987. - S. 17
 205. AFH Riziko genotoxických účinkov v gumárenstve / G. Klimentová ... [et al.]
  In: 5. Martinské dni pracovného lekárstva. - Martin : LF UK, 1992. - S. 7
 206. AFH Genetické monitorovanie profesionálnej expozície cytostatikám v Martinskej fakultnej nemocnici / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 31
 207. AFH Chromosomal damage as markers of genotoxic effect and carcinogenesis / P. Vodička... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 7-8
 208. AFH The health status of workers occupationally exposed to lead / Ľ. Mušák... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 9
 209. AFH Cytogenetická analýza pracovníkov vybraných slovenských jaskýň profesionálne exponovaných radónu / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - ISBN 80-969398-0-7. - Bratislava : ÚEO SAV, 2004. - S. 42
 210. AFH Výskyt chromozómových poškodení a hladiny tioéterov vo vzťahu k polymorfizmom génov u pracovníkov gumární / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Jesenné pracovné dni. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny. - ISBN 80-969398-0-7. - Bratislava : ÚEO SAV, 2005. - S. 19-20
 211. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 212. AFH Selected DNA repair genes and lung cancer development in chromium exposed individuals / E. Halašová... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 50
 213. AFH Effect of chromium exposure on lung cancer development and incidence / E. Halašová... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-9-2. - Bratislava : SAV, 2015. - S. 51
 214. AFH Carpal tunnel syndrome from aspect genomics and metabolomics / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 215. AFH Predictive biomarkers of abdominal aortic aneurysm development / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 216. AFH Evaluation of relationship between incidence of chromosomal damages and polymorphisms specific DNA repair genes in workers professionaly exposed to cytostatics / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Slovak and Czech Toxicology in the European Union. - ISBN 80-969474-1-9. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 46-47
 217. AFH Monitorovanie genotoxicity radónu pracovníkov slovenských jaskýň / Ľ. Mušák ; školiteľ J. Buchancová
  In: XXV. študentská vedecká konferencia. - Martin : Osveta, 2004. - S. 20
 218. AFL Účinky organických zlúčenín na genetický materiál / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: 7. medziodborová slovensko-česká toxikologická konferencia. - Martin : JLF UK, 2002. - Poster 19
 219. AGI Klinicko-genetické vyšetrovania bezdetných žien/chromozómové anomálie/ / Š. Sršeň ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1989
 220. AGI Výskum dyslipoproteinémii v detskom veku : záverečná správa čiastkovej úlohy ŠPZV VIII-3-1/03. / Š. Sršeň ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 221. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : . / M. Péč ... [et al.]
  Žilina : Žilinská univerzita. Elektrotechnická fakulta, 2005
 222. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijné odbory fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy a verejné zdravotníctvo. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005
 223. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijné odbory ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2005
 224. BCI Lekárska biológia [elektronický zdroj] : pre študijný odbor Rádiologická asistencia. / M. Péč ... [et al.]
  Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2006
 225. BDF Toxický a genotoxický účinok cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - Roč. 6, č. 2 (2000), s. 60-62
 226. BDF Toxicita a genotoxicita cytostatík pri profesionálnej expozícii / Ľ. Mušák ... [et al.]
  In: Bezpečnosť a hygiena práce. - Roč. 47, č. 11 (1997), s. 22-24
 227. BED Cielená terapia a pochopenie rozdielu funkcie mutovaného a normálneho typu p53 v ľudskej karcinogenéze / P. Slováková... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 68-74 [CD-ROM]
 228. BFA Cytogenetics and cancer risk / P. Vodička... [et al.]
  In: International Conference on Environmental Mutagens : Congress of SBMCTA : Congress of ALAMCTA. - Foz do Iguacu : [s.n.], 2013. - S. 59
 229. BFA Human bio-monitoring study - toxic elements in blood / O. Osina... [et al.]
  In: International Conference on Drug Discovery & Therapy [elektronický zdroj]. - Dubay : [s.n.], 2014. - S. 140 [CD-ROM]
 230. BFA Prierez vybranými laboratórnymi parametrami u slovenských príslušníkov zahraničných misií na Balkáne / J. Buchancová ... [et al.]
  In: XXVI. Pachnerovy dny pracovního lékařství. - Rožnov pod Radhoštěm : ČLS JEP, 2001. - S. 38-39
 231. BFA Štúdia zdravotného stavu príslušníkov mierových misií z Balkánu / J. Buchancová ... [et al.]
  In: Pracovní lékařství. - Roč. 54, č. 4 (2002), s. 158
 232. DAI Hodnotenie vzťahu medzi výskytom chromozómových poškodení a génovými polymorfizmami u gumárenských pracovníkov exponovaných genotoxickým látkam / Ľ. Mušák
  Martin : [s.n.], 2005
 233. FAI Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti. / editor a zostavovateľ O. Osina, Ľ. Mušák
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2012
 234. FAI Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 2. / editor a zostavovateľ O. Osina, Ľ. Mušák
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2014
 235. FAI Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznatky a skúsenosti 3. / zost. O. Osina, Ľ. Mušák
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016
 236. FAI Pracovné lekárstvo a toxikológia : nové poznátky a skúsenosti 4. / Oto Osina, Ľudovít Mušák, Katarína Fiolková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019
 237. GII Genotoxické riziko cytostatík : práca na špecializačnú skúšku. / Ľ. Mušák
  Martin : [s.n.], 1993