Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC Active cigarette smoking and the risk of breast cancer at the level of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms / P. Kasajová ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 6 (2016), s. 7929-7937
 2. ADC Association of Polymorphisms in CYBA, SOD1, and CAT Genes with Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy in Children and Adolescents / Zuzana Sňahničanová ... [et al.]
  In: Genetic Testing and Molecular Biomarkers. - Roč. 22, č. 7 (2018), s. 413-419
 3. ADC Gene expression abnormalities in histologically normal breast epithelium from patients with luminal type of breast cancer / P. Žúbor... [et al.]
  In: Molecular Biology Reports. - Roč. 42, č. 5 (2015), s. 977-988
 4. ADC Epigenetic regulation by DNA methylation and miRNA molecules in cancer / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Future Oncology. - Roč. 13, č. 25 (2017), s. 2217-2222
 5. ADC mRNA Expression in Cervical Specimens for Determination of Severe Dysplasia or Worse in HPV-16/18-Positive Squamous Lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: Journal of Lower Genital Tract Disease. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 273-280
 6. ADC Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and CDH1 in endometrial cancer / R. Fiolka... [et al.]
  In: Oncology Reports. - Roč. 30, č. 6 (2013), s. 2878-2886
 7. ADC Methylation in promoter regions of PITX2 and RASSFIA genes in association with clinicopathological features in breast cancer patients / E. Ježková ... [et al.]
  In: Tumor Biology. - Roč. 37, č. 12 (2016), s. 15707-15718
 8. ADC Uncertainty of fetal fraction determination in Non-Invasive Prenatal Screening by highly polymorphic SNPs / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Roč. 299 (2019), s. 32-36
 9. ADD Association between 3'UTR polymorphisms in genes ACVR2A, AGTRI and RGS2 and preeclampsia / Andrea Hornáková ... [et al.]
  In: General physiology and biophysics. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 185-192
 10. ADE Rekurentný subareolárny non-puerperálny absces prsníka s fistuláciami ductus lactiferi (Zuskas disease) / P. Móricová... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 92, č. 9 (2013), s. 509-511
 11. ADF Detection of "hotspot" mutations in catalytic subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA) by allele-specific polymerase chain reaction / A. Mendelová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 10-15
 12. ADF Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka na úrovni génového polymorfizmu / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 27-29
 13. ADM Korelácia výskytu PIK3CA mutácií v karcinóme prsníka s histologickými vlastnosťami nádoru / A. Mendelová... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 4 (2014), s. 283-288
 14. ADM Gene expression profiling of histologically normal breast tissue in females with human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer / P. Žúbor... [et al.]
  In: Molecular Medicine Reports. - Roč. 11, č. 2 (2015), s. 1421-1427
 15. ADM Methylation pattern of CDH1 promoter and its association with CDH1 gene expression in cytological cervical specimens / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Oncology Letters. - Roč. 12, č. 4 (2016), s. 2613-2621
 16. AEC Non-invansive prenatal screening: from counting chromosomes to estimation of the degree of mosaicism / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Advances in Medicine and Biology : 138. - ISBN 978-1-53615-335-4. - New York : NOVA Science Publishers, 2019. - S. 85-126 [1,9 AH]
 17. AED Optimalizácia metódy bisulfidovej sekvenácie pri vyšetrení hypermetylácie promótora CDH1 génu / V. Holubeková ... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-91-2. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 18-26
 18. AED Optimalizácia metódy kvantifikácie voľnej fetálnej DNA (cffDNA) a jej využitie v neinvazívnom prenatálnom testovaní / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 19-26
 19. AED Využitie metódy pyrosekvenácie na zistenie epigenetických zmien v DNA ľudského papilomavírusu / V. Holubeková... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 2 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-89544-59-2. - Martin : JLF UK Ústav molekulovej biológie, 2013. - S. 59-68
 20. AED Mutačné zmeny v PI3K signálnej dráhe pri karcinóme mliečnej žľazy / A. Mendelová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 132-136
 21. AED Tehotnosť komplikovaná karcinómom prsníka / I. Kapustová... [et al.]
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 122-126
 22. AED Nastavenie HRMA metódy pre rs 1800682 a rs1800629 pomocou alelickej diskriminácie / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 25-33
 23. AED Mutačné zmeny v PIK3CA géne pri karcinóme mliečnej žľazy / A. Mendelová... [et al.]
  In: Molekulová biológia v medicíne 1 : prehľady, protokoly, aplikácie. - ISBN 978-80-7167-166-4. - Bratislava : Asklepios, 2011. - S. 35-40
 24. AFD Onkogénna mRNA expresia na predikciu vážnej dysplázie, resp. karcinómu krčka maternice u HPV 16/18 pozitívnych skvamóznych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 40-44
 25. AFG Active cigarette smoking and the risk of development of breast cancer based on of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphism / P. Kasajová ... [et al. ]
  In: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 206 (2016), s. e57
 26. AFG Improvement of the non-invasive fetal RHD detection method and application in the first trimester of pregnancy / Z. Lasabová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 21, Suppl. 2 (2013), s. 446
 27. AFG Our experience with the prediction of fetal RhD in maternal plasma of D-woman from the region of Nothern Slovakia / Z. Lasabová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 156, suppl. 2 (2012), s. S111
 28. AFG Incidence of PIK3CA mutations in breast cancer correlated with histopathological characteristics of the tumor / A. Mendelová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 22, suppl. 1 (2014), s. 474
 29. AFG PRKCDBP downstream hypermethylation and its influence on gene expression in squamous intraepithelial lesions and carcinomas / V. Holubeková... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 22, Suppl. 1 (2014), s. 495
 30. AFG Participation of apoptosis-related genes in breast tumorigenesis and their association with clinicopathological features of disease / A. Mendelová... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 23, suppl. 1 (2015), s. 251
 31. AFG Potential of CDH1 promoter hypermethylation as a biomarker in early detection of cervical cancer / V. Holubeková... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Roč. 23, suppl. 1 (2015), s. 321
 32. AFG Obstetric and perinatal outcomes following in vitro fertilization / I. Kapustová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 354
 33. AFG First trimester circulating free fetal DNA levels in HDP and PIRC in pregnancy / I. Švecová... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Roč. 41, suppl. 1 (2013), s. 364
 34. AFG Zistenie prítomnosti hypermetylácie v promótorovej oblasti HPV16 v cervikálnych skvamóznych intraepiteliálnych léziách / V. Holubeková... [et al.]
  In: 10th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. - ISBN 978-80-7471-069-8. - Olomouc : ČLS JEP, 2014. - S. 50
 35. AFG TNF-ALPHA gene polymorphism in pathology of preeclampsia / P. Žúbor... [et al.]
  In: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health. - Roč. 5, č. 3 (2015), s. 246
 36. AFG The role of IL-10 polymorphism in pathology of hypertensive disorders in pregnancy / P. Žúbor... [et al.]
  In: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health. - Roč. 5, č. 3 (2015), s. 245-246
 37. AFG Breast cancer in pregnancy: a case series analysis / P. Žúbor... [et al.]
  In: 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 157
 38. AFG Prevention of postoperative seroma formation after complete axillary clearence for breast cancer / P.Žúbor... [et al.]
  In: 9th Congress of the European Society of Gynecology. - Copenhagen : European Society of Gynecology, 2011. - S. 221
 39. AFG Decreasing the no call rate of Non-Invasive Prenatal Testing / Marián Grendár ... [et al.]
  In: Biomedical papers. - Roč. 162 (2018), s. 53-53
 40. AFG The apoptosis related fas gene fuctional polymorphisms and breast cancer risk in Slovak population / I. Kapustová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S660
 41. AFG Association of free fetal DNA levels with hypertensive disorders in pregnancy - preliminary results / I. Švecová... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S784
 42. AFG Molecular markers of malignancy in histologically normal breast tissue for prediction of luminal type of breast cancer / P. Žúbor... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Roč. 119, suppl. 3 (2012), s. S529
 43. AFH Asociácia medzi genetickými polymorfizmami rs13430086 ACVR2A, rs5186 AGTR1 a rs4606 RSG2 a preeklampsiou / A. Mendelová ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 65-66
 44. AFH Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT) - využitie v klinickej praxi / I. Švecová ... [et al.]
  In: 2. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971978-9-6. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 44-45 [CD-ROM]
 45. AFH Our experience in non-invasive second and first trimester RhD genotyping / I. Švecová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 158, Suppl. 1 (2014), s. S12-S13
 46. AFH Profil génovej expresie pri endokrinne respondibilných karcinómov prsníka a zdravého tkaniva v ich okolí / P. Žúbor... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 43-44
 47. AFH Genetic changes of DNA in women with high-risk pregnancy on anticoagulant treatment / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 47-48
 48. AFH Dynamics of the expression of microRNA in women with high-risk pregnancy on anticoagulant treatment / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. Suplement. - Roč. 10, č. Suppl. 1 (2018), s. 48-48
 49. AFH Mutácie v exóne 9 a 20 PIK3CA génu pri karcinóme prsníka / A. Mendelová... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 43
 50. BDF Špecifiká záťaže práce sestry na geriatrickom oddelení / A. Mazalánová, A. Mendelová, J. Němcová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 5, č. 3-4 (2010), s. 22-26
 51. BFA Polymorfizmus NAT2 génu v etiopatogenéze mamárneho karcinómu / P. Kasajová ... [et al.]
  In: 3. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Karlovy Vary : [s.n.], 2016. - S. 62
 52. BFA Investigation of promoter hypermethylation in HPV16 positive squamous intraepithelial lesions / V. Holubeková... [et al.]
  In: NFOG 2014 : Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology[elektronický zdroj]. - Stockholm : [s.n.], 2014. - S. 419.00 [CD-ROM]
 53. BFA Micro-ribonucleic acid in hign-risk pregnancy / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 221-221
 54. BFA High-risk pregnant women and genetic changes in the expression of deoxyribonucleic acid / Lucia Stančiaková ... [et al.]
  In: ECTH 2018 : European Congress on Thrombosis and Haemostasis. - Amsterdam : ECTH, 2018. - S. 222-222
 55. BFB Vplyv hypermetylácie promotóra pre bunkový c-cadherin (CDH1) na progresiu cervikálnych skvamóznych intraepiteliálnych lézií / V. Holubeková... [et al.]
  In: 25. Izakovičov memoriál. - Trenčin : Odd. lekárskej genetiky FN, 2014. - S. 80-82
 56. BFB Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka / P. Šumichrastová... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 57. BFB Génová expresia v histologicky normálnom tkanive prsníka u žien s HER2 pozitívnym karcinómom / P. Žúbor... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 58. BFB Včasná predikcia hypertenzných ochorení v tehotnosti / M. Haško... [et al.]
  In: Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [online]
 59. BFB Asociácia medzi 3´UTR polymorfizmami v génoch AGTR1, ACVR2A, RGS2 a preeklampsiou / A. Mendelová ... [et al.]
  In: 28. Izakovičov memoriál. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 51
 60. DAI Detekcia somatických mutácií v komponentoch PI3K signálnej dráhy / Andrea Mendelová ; školiteľ Pavol Žúbor
  Martin : [s.n.], 2014