Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC The Role of Interleukin-6 Polymorphism (rs1800795) in Prostate Cancer Development and Progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 38, č. 6 (2018), s. 3663-3667
 2. ADC Associations Between Gene Polymorphisms of Vascular Endothelial Growth Factor and Prostate Cancer / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 39, č. 6 (2019), s. 2903-2909
 3. ADD Association between interleukin-18 variants and prostate cancer in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 148-155
 4. ADD Testosterone as a prospective predictor of pathological Gleason score and pathological stage in prostate cancer / H. Drobková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 549-556
 5. AFG The role of gene variants of vascular endothelial growth factor in prostate carcinogenesis / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2311-e2311
 6. AFG Estrogen receptor alpha variants as possible markers of prostate cancer development and progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2312-e2312
 7. AFG The role of interleukin-6 promoter: 174 polymorphism in prostate cancer development / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 11 (2017), s. e2835-e2835 [print]
 8. AFG Identification of cytoskeleton-associated proteins as a biomarkers of prostate cancer by MALDI-TOF mass spectrometry / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2314-e2314
 9. AFH Vplyv génových polymorfizmov -634 G/C A +936 C/T vaskulárneho endotelového rastového faktora na riziko vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 69-69
 10. AFH Carpal tunnel syndrome from aspect genomics and metabolomics / Ľudovít Mušák ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 11. AFH Predictive biomarkers of abdominal aortic aneurysm development / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 12. AFH Analýza asociácie medzi celkovým sérovým testosterónom a patologickým gleasonovým skóre u pacientov s karcinómom prostaty / H. Drobková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1538 [1 s.] [online]
 13. AFH Úloha HSPB1 a intermediálnych filamentov u karcinómu prostaty / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 90-90
 14. AFH Asociácia génových polymorfizmov vaskulárneho endotelového rastového faktora s rizikom vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 89-89
 15. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 16. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 17. AFH Úloha génových polymorfizmov vybraných interleukínov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 62-63
 18. DAI Génový profil karcinómu prostaty : dizertačná práca. / Henrieta Drobková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018