Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


 1. ADC The Role of Interleukin-6 Polymorphism (rs1800795) in Prostate Cancer Development and Progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 38, č. 6 (2018), s. 3663-3667
 2. ADD Association between interleukin-18 variants and prostate cancer in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 148-155
 3. ADD Testosterone as a prospective predictor of pathological Gleason score and pathological stage in prostate cancer / H. Drobková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 549-556
 4. AFG The role of interleukin-6 promoter: 174 polymorphism in prostate cancer development / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 11 (2017), s. e2835-e2835 [print]
 5. AFH Vplyv génových polymorfizmov -634 G/C A +936 C/T vaskulárneho endotelového rastového faktora na riziko vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 69-69
 6. AFH Analýza asociácie medzi celkovým sérovým testosterónom a patologickým gleasonovým skóre u pacientov s karcinómom prostaty / H. Drobková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1538 [1 s.] [online]
 7. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 8. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 9. AFH Úloha génových polymorfizmov vybraných interleukínov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 62-63
 10. DAI Génový profil karcinómu prostaty : dizertačná práca. / Henrieta Drobková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018