Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie bunkov.kultúr a tkanivov.baka
Telefón
043/2633 904
VoIP
41 904
Miestnosť
5.41
Publikačná činnosť

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 654
VoIP
41654
Miestnosť
5.48
Publikačná činnosť

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Publikačná činnosť

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 654
VoIP
41654
Miestnosť
5.48
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41651
Miestnosť
5.27
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41486
Publikačná činnosť

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 669
VoIP
41669
Publikačná činnosť

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41486
Publikačná činnosť

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41652
Miestnosť
5.42
Publikačná činnosť

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
VoIP
41485
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 480
VoIP
41480
Publikačná činnosť

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 669
VoIP
41 669
Miestnosť
4.81
Poznámka
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Molekulovej medicíny
Telefón
043/2633 669
VoIP
41 669
Miestnosť
4.81 (Mala Hora 4D)
Publikačná činnosť