Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka:

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

 

Výskumní pracovníci:

RNDr. Dušan Braný, PhD.

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

RNDr. Eva Vidomanová, PhD.


Dipl.-Ing. Peter Amersdorfer, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41654
41654
5.48
5.48

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 665
41665

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 451
41451

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
02/602 96 473
41824
B2 440

RNDr. Henrieta Drobková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 654
41 654
41654
5.48
5.48 5.33
Divízia Molekulová Medicína

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 407
043/2633 660
3.63
41407
41660

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 652
41652
5.42

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 469
3.96
41660

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
+421-43-2633-660
41 660

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 651
41651

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41651
5.27

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Dušan Loderer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 804
41804
Biomed, Divízia Onkológia, miestnosť č. 5.50

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 653
41653
5.46

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41473

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/4132 836
41486
41715
043/4203221 Mobil: 0908254635

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 669
41669

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41486

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41683
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37

Ing. Lucia Ráheľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 698
4.66
41698

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41485

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 480
41480

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec