Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Divízia molekulová medicína

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

1986 - ukončila štúdium genetiky a molekulárnej biológie na  

           Prírodovedeckej  fakulte UK v Bratislave

1992 - získala titul PhD.

2008 - docentka v odbore Lekárska biológia

2015 - riaditeľka Divízie molekulová medicína

 

 

Divízia sa pozostáva z dvoch oddelení členiacich sa  na samostatné laboratóriá, ktoré na seba tematicky nadväzujú a organicky sa navzájom metodologicky dopĺňajú.