Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bioinformatické konzultačné centrum

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

 

Malá Hora 4C

036 01 Martin

 

Tel: 043/2633652, VoIP: 41652

e-mail: marian.grendaruniba.sk