Zamestnanci

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410
Publikačná činnosť

Drahomíra Pašková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410