Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PaedDr. Jozef Šimeček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410
Publikačná činnosť

Dana Pakánová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
Telefón
043/2633 461
VoIP
41461

Drahomíra Pašková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 410
VoIP
41410

Mariana Rohová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav telesnej výchovy
Telefón
043/2633 461
VoIP
41461