Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

 1. ACB Selected chapters from genetics / E. Halašová ... [et al.]
  Martin : NAKS, 2008
 2. ACB Prehľad lekárskej biológie pre zubné lekárstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 3. ACB Selected lessons in medical biology / E. Halašová ... [et al.]
  Martin : JLF UK, 2016
 4. ACB Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : . / M. Péč... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 5. ACB Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 6. ACB Prehľad lekárskej biológie pre študijný odbor biomedicínske inžinierstvo [elektronický zdroj] : . / M. Péč... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 7. ADC Do statins influence the activity of c-fos gene following transient forebrain ischaemia in the adult rat hippocampus? / E. Halašová ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 77, č. 1 (2008), s. 73-79
 8. ADC Gene polymorphisms in bladder cancer / M. Franeková ... [et al.]
  In: Urologic Oncology - Seminars and Originals Investigations. - Roč. 26, č. 1 (2008), s. 1-8
 9. ADD Association of p53 polymorphisms with breast cancer: a case-control study in Slovak population / M. Franeková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 54, č. 2 (2007), s. 155-161
 10. ADF Príčiny spontánnych potratov / K. Javorka ... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 5, č. 1 (2005), s.45-51
 11. ADF Frekvencia chromozomálnych aberácií vo vzťahu k polymorfizmom génov kódujúcich detoxifikačné enzýmy u zváračov / E. Halašová ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 5-7
 12. ADF Chromozomálne aberácie vo vzťahu k polymorfizmu génu hOGG1 a expozícii chrómu u zváračov / E. Halašová ... [et al.]
  In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 8-10
 13. AED Úloha genetických polymorfizmov a ich vzťah k ochoreniam / E. Halašová... [et al.]
  In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-09-7. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - S. 29-31 [CD-ROM]
 14. AED Úloha matrix metaloproteinázy-8 v nádorovom mikroprostredí / Jana Mazuchová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 139-145
 15. AED Wnt signálna dráha a jej regulácia pomocou miRNA u kolorektálneho karcinómu / M. Franeková ... [et al.]
  In: Biologicko-genetické aspekty nádorovej regeneračnej medicíny. - ISBN 978-80-8187-021-7. - Martin : JLF UK, 2016. - S. 49-54
 16. AED Úloha vybraných signálnych dráh v bronchoalveolárnej karcinogenéze / M. Franeková, E. Halašová
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie : genetické predispozície vzniku a rozvoja karcinómu pľúc. - ISBN 978-80-89544-31-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2012. - S. 66-77
 17. AFC Chromosomal aberrations and chromium blood levels in relation to polymorphisms of GSTM1, GSTT1 and GSTP1 genes in welders / E. Halašová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, Suppl. 2 (2007), s. 97-99
 18. AFC Association of BRCA genes mutations with breast cancer in Slovak women / M. Franeková ... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 3rd International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 80-229-8103-X. - Hradec Králové : Astraprint, 2006. - S. 20-22
 19. AFG BRCA-1 and BRCA-2 genes mutations linkage to breast cancer in Slovak woman / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 276, č. 4 (2007), s. S424
 20. AFG Role of androgen metabolism gene PSA and xenobiotic metabolising enzymes GSTS in prostate cancer risk / M. Sivoňová ... [et al.]
  In: 3. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 978-80-244-1824-7. - Olomouc : Laboratoř experimentální medicíny, 2007. - S. 45
 21. AFG Age - depending differences in the response of mitochondrial enzymes succinate dehydrogenase and NADH dehydrogenase to T4 after short-term application of thyroxin in the heart / E. Bukovská ... [et al.]
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Roč. 3, Suppl. 1 (2005), s. S7
 22. AFG Effect of food restriction on c-Fos and synaptophysin immunoreactivity in hipocampus after transient brain ischemia in rats / E. Halašová ... [et al.]
  In: Journal of Applied Biomedicine. - Roč. 3, Suppl. 1 (2005), s. S16
 23. AFG An association between glutathione S-transferase gene polymorphism and prostate cancer in the Slovak population / M. Sivoňová ... [et al.]
  In: 2. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 80-239-8240-0. - Olomouc : Solen, 2006. - S. 47
 24. AFG Glutathione S-transferases M1 and T1, and breast cancer in the Slovak population / T. Matáková ... [et al.]
  In: 2. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. - ISBN 80-239-8240-0. - Olomouc : Solen, 2006. - S. 48
 25. AFG Association of p53 polymorphism with breast cancer: a case-control study in Slovak population / P. Žúbor ... [et al.]
  In: Liječnički vjesnik. - Roč. 128, Suppl. 3 (2006), s. 136-137
 26. AFG Evaluation of chromosomal damage and polymorphism of selected DNA repair genes in workers exposed to chromium / E. Halašová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 4, č. 2 (2011), s. A31
 27. AFG Lung cancer incidence, tumour histological type and survival in relation to chromium exposure / E. Halašová... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Roč. 229, suppl. (2014), s. S158
 28. AFH Human glutathione S-transferase polymorphisms and susceptibility to prostate cancer in the Slovak population / M. Sivoňová ... [et al.]
  In: Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention. - ISBN 978-80-969663-2-5. - Bratislava : Mind and Health, civil association, 2007. - S. 56
 29. AFH Polymorfizmus p53 génu a riziko karcinómu prsníka: kontrolou podložená štúdia / P. Žúbor ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 2006. - S. 24-25
 30. AFH Comparison of ABC transporters expression with clinical outcome in acute leukaemia / J. Hatok ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2006. - S. 169
 31. AFH Polymorphisms and mutations in tumor suppessor genes p53 and BRCA in breast cancer / M. Franeková ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2006. - S. 204
 32. AFH Chromosomal aberations and DNA polymorphisms of selected repair genes in chromium exposed welders / E. Halašová... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 66, č. 1, suppl. 1 (2011), s. 67
 33. AFH Genotoxicity in relation to chromium exposure and polymorphisms of selected DNA repair genes / E. Halašová... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 3, č. 3 (2010), s. 44
 34. BCI Medical biology practicum / E. Halašová... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 35. BCI Praktické cvičenia a semináre z lekárskej biológie pre všeobecné lekárstvo / M. Péč a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 36. BCI Semináre a cvičenia z lekárskej biológie pre zubné lekárstvo / M. Péč a kolektív
  Martin : Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, 2013
 37. BCI Medical biology : practicum. / E. Halašová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 38. BDF Genetický polymorfizmus a jeho úloha v medicíne / E. Halašová ... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 2 (2007), s. 76-84
 39. BDF Molekulárna genetika v ére genomiky / E. Halašová ... [et al.]
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 59-62
 40. CAH Žilinská detská univerzita 2005-2009 [elektronický zdroj] : . / P. Hockicko... [et al.]
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009
 41. DAI Štúdium polymorfizmov a mutácii tumorsupresorových génov p53, BRCA1 a BRCA2 vo vybraných nádorových ochoreniach / M. Franeková ; školiteľ J. Péč, D. Dobrota
  Martin : [s.n.], 2007