Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program 7.1.27 Lekárska biofyzika

Garančná skupina na JLF UK

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.              (JLF UK, Martin)
 • doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.           (JLF UK, Martin)
 • doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. (JLF UK, Martin)

Odborová komisia:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. (JLF UK, Martin)
 • prof. MUDr. Albert Stránsky. CSc. (JLF UK, Martin)
 • doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. (LF UPJŠ, Košice)
 • prof. Ing. Klára Čápová, PhD. (Žilinská Univerzita)
 • prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. (Žilinská Univerzita)
 • doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. (JLF UK, Martin)
 • doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mim. prof. (JLF UK Martin)
 • doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. (JLF UK Martin)

Školitelia

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. (JLF UK, Martin)
 • prof. MUDr. Albert Stránsky. CSc. (JLF UK, Martin)
 • doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. (LF UPJŠ, Košice)
 • prof. Ing. Klára Čápová, PhD. (Žilinská Univerzita)
 • prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. (Žilinská Univerzita)
 • doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. (JLF UK, Martin)
 • doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mim. prof. (JLF UK Martin)
 • doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. (JLF UK Martin)
 • doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. (LF UK, Bratislava)
 • prof. Ing. Vít Šajter, CSc. (SZU, Bratislava)