Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

 1. ABC Alzheimer's disease: definition, molecular and genetic factors / E. Babušíková... [et al.]
  In: Advanced understanding of neurodegenerative diseases. - ISBN 978-953-307-529-7. - Rijeka : InTech, 2011. - S. 3-28
 2. ABC Oxidative damage and bronchial asthma / E. Babušíková... [et al.]
  In: Respiratory Diseases. - ISBN 978-953-307-964-4. - Rijeka : InTech, 2012. - S. 151-176
 3. ADC Estrogen receptor alpha polymorphisms and the risk of prostate cancer development / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. - Roč. 141, č. 11 (2015), s. 1963-1971
 4. ADC The association between estrogen receptor alpha polymorphisms and the risk of prostate cancer in Slovak population / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Roč. 381, č. 1-2 (2013), s. 201-207
 5. ADC Variation in N-acetyltransferase 2 (NAT2), smoking and risk of prostate cancer in the Slovak population / M. Vilčková... [et al.]
  In: Medical Oncology. - Roč. 31, č. 6 (2014), Art. No. 987, s. 1-7
 6. ADC Transcription of genes of p53-dependent apoptosis in acute leukaemia / P. Račay ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 22, č. 6 (2008), s. 833-839
 7. ADC Associations Between Gene Polymorphisms of Vascular Endothelial Growth Factor and Prostate Cancer / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 39, č. 6 (2019), s. 2903-2909
 8. ADC Low Variability and Stable Frequency of Common Haplotypes of the TP53 Gene Region in Colorectal Cancer Patients in a Slovak Population / M. Škereňová ... [et al.]
  In: Anticancer Research. - Roč. 37, č. 4 (2017), s. 1901-1907
 9. ADC Association of Gene Polymorphisms in Interleukin 6 in Infantile Bronchial Asthma / E. Babušíková ... [et al.]
  In: Archivos de Bronconeumologia. - Roč. 53, č. 7 (2017), s. 381-386
 10. ADC Clay Mineral Particles as Efficient Carriers of Methylene Blue Used for Antimicrobial Treatment / Juraj Bujdák ... [et al.]
  In: Environmental Science & Technology. - Vol. 43, No. 16 (2009), s. 6202-6207
 11. ADC The Role of Interleukin-6 Polymorphism (rs1800795) in Prostate Cancer Development and Progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Anticancer Research [elektronický dokument]. - Roč. 38, č. 6 (2018), s. 3663-3667 [print]
 12. ADD Antitussive activity of alcoxyphenyl carbamic acid analogues / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 3 (2018), s. 337-343 [print]
 13. ADD The role of CYP17A1 in prostate cancer development: structure, function, mechanism of action, genetic variations and its inhibition / M. Kmeťová Sivoňová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 487-499
 14. ADD Association between interleukin-18 variants and prostate cancer in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 148-155
 15. ADD Targeting of Bcl-2 family proteins for treatment of acute leukaemia / J. Jurečeková... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 30, šp.č. SI (2011), s. S3-S12
 16. ADD Most frequent molecular and immunohistochemical markers present in selected types of brain tumors / R. Richterová... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 33, č. 3 (2014), s. 259-279
 17. ADD Testosterone as a prospective predictor of pathological Gleason score and pathological stage in prostate cancer / H. Drobková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 36, č. 5 (2017), s. 549-556
 18. ADE Naše päťročné výsledky in vitro testovania chemorezistencie u onkologických pacientov / J. Hatok... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 24, č. 6 (2011), s. 443-446
 19. ADE Association of p53 and p21 polymorphisms with prostate cancer / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Biomedical Reports. - Roč. 3, č. 5 (2015), s. 707-714
 20. ADF Metabolický syndróm, leptín a venózna tromboembolická choroba / S. Daruľová ... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 16, č. 32 (2016), s. 40-44
 21. ADF Bcl-2 family proteins in development and treatment of malignant diseases / P. Račay... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 15-25
 22. ADF Vzťah medzi p53 a p21 génovými polymorfizmami a rizikom vzniku karcinómu prostaty v slovenskej populácii / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 10, č. 1 (2014), s. 37-42
 23. ADF Úloha adiponektínu vo vývoji akútnej pľúcnej embólie u pacientov s metabolickým syndrómom / S. Daruľová... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 102-112
 24. ADF Onkoproteomika a karcinóm prostaty / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 3 (2019), s. 115-118
 25. ADM The role of p21 3'UTR gene polymorphism in the risk of prostate cancer: a pilot study / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Molecular Medicine Reports. - Roč. 7, č. 3 (2013), s. 986-990
 26. ADM Androgen receptor and soy isoflavones in prostate cancer / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Molecular and Clinical Oncology. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 191-204
 27. ADM Differential mRNA expression of the main apoptotic proteins in normal and malignant cells and its relation to in vitro resistance / Andrea Važanová ... [et al.]
  In: Cancer Cell International [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 33 (2018), s. [1-10], nestr. [online]
 28. AEC Oxidative changes and possible effects of polymorphism of antioxidant enzymes in neurodegenerative disease / E. Babušíková... [et al.]
  In: Neurogenenerative diseases. - ISBN 978-953-51-1088-0. - Rieka : Intech, 2013. - S. 421-455 (1AH)
 29. AED Možnosti využitia polymorfizmov pri individualizovanej terapii / E. Babušíková... [et al.]
  In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-09-7. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - S. 17-22 [CD-ROM]
 30. AED Stanovenie multidrug rezistencie u leukemických pacientov / J. Hatok... [et al.]
  In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-09-7. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - S. 32-37 [CD-ROM]
 31. AED Úloha estrogénovému receptoru podobných receptorov pri vzniku a rozvoji karcinómu prostaty / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 77-83 [online]
 32. AED Apoptóza vo vzťahu k nádorovému ochoreniu pľúc / E. Blahovcová... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 19-25
 33. AED Úloha estrogénov pri vzniku a rozvoji karcinómu pľúc / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 36-41
 34. AED Vzťah medzi nádorovým a neurobiologickým ochorením / S. Mahmood ... [et al.]
  In: Onkologické aspekty lekárskej biológie 2. - ISBN 978-80-89544-86-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 42-45
 35. AED Asociácia polymorfizmov receptora interleukín 4 s karcinómom prostaty / E. Babušíková ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 4-8 [online]
 36. AED Využitie glukózy v metabolizme nádorových buniek / V. Čapláková ... [et al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 27-33 [online]
 37. AED Úloha oxidačného stresu v patogenéze karcinómu prostaty / Monika Kmeťová, Jana Jurečeková, Ján Kliment
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 119-123
 38. AFC Study of mechanism of resistance of leukemic cells to cytostatics / J. Jurečeková, J. Hatok, A. Štefániková ; tutor P. Račay
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 8th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-260-0922-1. - Hradec Králové : Karlova Univerzita, 2011. - S. 39-41
 39. AFD Štúdium vplyvu Hsp70 na prežívanie a chemosenzitivitu leukemických buniek / K. Kliková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov. - ISBN 978-80-970926-5-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2012. - S. 82-86
 40. AFD Indukcia apoptózy a zvýšená citlivosť leukemických buniek na cytostatiká prostredníctvom butyrátu sodného / A. Štefániková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov. - ISBN 978-80-970926-5-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2012. - S. 77-81
 41. AFD P-glykoproteín u akútnej myeloidnej leukémie / A. Štefániková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov. - ISBN 978-80-970403-6-9. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV, 2010. - S. 72-76
 42. AFD Bielkoviny blokujúce apoptózu - nové terapeutické ciele rakoviny? / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov. - ISBN 978-80-970403-6-9. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV, 2010. - S. 68-71
 43. AFG The role of gene variants of vascular endothelial growth factor in prostate carcinogenesis / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2311-e2311
 44. AFG Polymorfizmus antioxidačných génov u detí s astmou / E. Babušíková... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 105, č. 5 (2011), s. 389
 45. AFG The importance of determination mRNA ABC-transporters and apoptotic proteins in patients with acute leukemia / J. Hatok... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 28, suppl. 1 (2011), S30
 46. AFG mRNA expression levels of resistance-related proteins in cells from patients with acute leukaemia / J. Hatok... [et al.]
  In: 20. Biologické dny. - ISBN 978-80-260-0849-1. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2011. - S. 53-54
 47. AFG Sodium butyrate-induced death of HL60 cells - implication of intrinsic apoptosis pathway / A. Štefániková... [et al.]
  In: 20. Biologické dny. - ISBN 978-80-260-0849-1. - Plzeň : Lékařská fakulta UK, 2011. - S. 57
 48. AFG Circulating microRNA as non-invasive early diagnosis of pulmonary adenocarcinoma / Miroslava Šarlinová ... [et al.]
  In: Genetická toxikológie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - ISBN 978-80-88038-06-1. - Zlin : Alisa Group, 2018. - S. 53-53
 49. AFG Exploratory gene polymorphic alterations in major depressive disorder / J. Lehotský... [et al.]
  In: FENS Featured Regional Meeting. - ISBN 978-80-260-4881-7. - Praha : Inštitut experimentálnej medicíny Akademie vied ČR, 2013. - S. 289
 50. AFG Štúdium COMT Val158Met polymorfizmu u pacientov s karcinómom prostaty / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 17, suppl. 1 (2013), s. 44
 51. AFG Vplyv génových polymorfizmov N-acetyl transferázy 2 (NAT2) na riziko vzniku karcinómu prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Česká urologie. - Roč. 17, suppl. 1 (2013), s. 44
 52. AFG Estrogen receptor alpha variants as possible markers of prostate cancer development and progression / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2312-e2312
 53. AFG Identification of cytoskeleton-associated proteins as a biomarkers of prostate cancer by MALDI-TOF mass spectrometry / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. e2314-e2314
 54. AFG Mechanism of p53-dependent mitochondrial apoptosis initiation after global brain ischemia in rat hippocampus / P. Račay... [et al.]
  In: Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societes; 7th International Stem Cell School in Regenerative Medicine. - Praha : Czech Neuroscience Society, 2009. - S. 30
 55. AFG The role of interleukin-6 promoter: 174 polymorphism in prostate cancer development / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 11 (2017), s. e2835-e2835 [print]
 56. AFG Štúdium apoptických bielkovín zodpovedných za rozvoj liekovej rezistencie u leukemických pacientov / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 104, č. 5 (2010), s. 371
 57. AFG Effect of gene polymorphism of interleukin 6 in patients with Alzheimer's disease / E. Babušíková... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Roč. 134, suppl. 1 (2015), s. 331
 58. AFG Efficiency of clay mineral dispersion with methylene blue to clinically and environmentally interesting microorganisms / Helena Bujdáková, Jana Jurečeková, Juraj Bujdák
  In: Power of Microbes in Industry and Environment. - ISBN 978-953-96567-5-9. - Zadar : Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2007. - S. 94
 59. AFG Polymorphisms of estrogen receptor A and B genes and prostate cancer risk in Slovak population / J. Jurečeková... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 95
 60. AFG CYP17 and PSA genetic variation and risk of prostate cancer in a Slovak population / R. Dušenka... [et al.]
  In: European Urology Supplements. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 96
 61. AFG Association between bronchial asthma and polymorphisms of catalase gene and glutathione transferase genes / E. Babušíková...[et al.]
  In: EAACI Congress 2012 [elektronický zdroj]. - Ženeva : European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2012. - Nestr. [1 s.]. abstraktu 51 [online]
 62. AFG Súvis medzi in vitro rezistenciou a expresiou mRNA bielkovín (ABC a apoptotické) u vzoriek od pacientov s vybranými nádorovými chorobami / J. Hatok... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 105, č. 5 (2012), s. 422
 63. AFG Study of drug resistance in patients with acute leukaemia: determination of mRNA ABC-transporters and apoptotic proteins / J. Hatok ... [et al.]
  In: EJC Supplements. - Roč. 6, č. 3 (2008), s. 54
 64. AFG Expresia Bcl-xl a glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy vo vzťahu k citlivosti leukemických myeloblastov na cytostatiká in vitro / J. Hatok ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 54, č. 5 (2008), s. 64
 65. AFG Sledovanie mRNA ABC- transportérov a apoptotických bielkovín pri rozvoji liekovej rezistencie u pacientov s akútnou leukémiou / J. Hatok ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 5 (2008), s. 375
 66. AFG Allelic variants of estrogen alpha and their association with prostate cancer risk in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický zdroj]. - Roč. 14, č. 6 (2015), s. e1283 [online]
 67. AFG Association of interleukin-15 promoter -607 polymorphism with prostate cancer risk in Slovak population / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: European Urology Supplements [elektronický zdroj]. - Roč. 14, č. 6 (2015), s. e1291 [online]
 68. AFG Association of genetic variants in extrogen receptor alfa with the prostate cancer risk in Slovak population / J. Jurečeková... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 34, suppl. 1 (2014), s. S61
 69. AFG Oxidačný stres a polymorfizmus glutatión-S-transferázy u astmy bronchiale / E. Babušíková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 5 (2009), s. 430-431
 70. AFG Štúdium génových polymorfizmov pri poruchách zrážanlivosti krvi / R. Kirschnerová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 15, suppl. 1 (2009), s. 90
 71. AFG Expresia Bcl-xl a ABC transportných bielkovín vo vzťahu k citlivosti leukemických myeloblastov na cytostatiká in vitro / P. Račay ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 15, suppl. 1 (2009), s. 88
 72. AFG Úloha adipokínov v etiopatogenéze akútnej pľúcnej embolie u pacientov s metabolickým syndrómom / S. Daruľová... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 61, č. 6, Suppl. 2 (2015), s. 2S51
 73. AFG Metabolic Syndrome Affects the Severity of Acute Pulmonary Embolism / S. Daruľová ... [et al.]
  In: Endocrinología y Nutrición. - Roč. 63, Suppl. 2 (2016), s. 19
 74. AFG Hladiny p53 a Bax mRNA štatisticky významne korelujú s citlivosťou leukemických myeloblastov na cytostatiká in vitro / J. Hatok... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 16, suppl. 2 (2010), s. 88
 75. AFH Vplyv génových polymorfizmov -634 G/C A +936 C/T vaskulárneho endotelového rastového faktora na riziko vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 69-69
 76. AFH Analýza asociácie medzi celkovým sérovým testosterónom a patologickým gleasonovým skóre u pacientov s karcinómom prostaty / H. Drobková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1538 [1 s.] [online]
 77. AFH Asociácia génových zmien v drahách oxidačného stresu u pacientov s primárnou depresívnou poruchou / A. Evinová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 2013, Supl. 1 (2013), s. 14
 78. AFH Polymorfizmy forkhead box bielkoviny 3 (FOXP3) v populácii detí s bronchiálnou astmou / E. Babušíková... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 18
 79. AFH Štúdium molekulových zmien p53 a p21 génov u pacientov s karcinómom prostaty / M. Kmeťová... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, S. (2013), s. 13-14
 80. AFH Enhancement of sensitivity of cancer cells to cytostatics by ether phospholipids (BAF (r)) / J. Hatok... [et al.]
  In: 2nd Drug Resistance in Cancer. - ISBN 978-80-970128-4-7. - Bratislava : SAV, 2011. - S. P2
 81. AFH Bežná variabilná imunodeficiencia - nové možnosti prístupu vodhaľovaní genetickej podstaty ochorenia / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 25
 82. AFH Štúdium PvuII polymorfizmov estrogénového receptora alfa u pacientov s karcinómom prostaty / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 9, S. 13-14 (2013), s. 14
 83. AFH Simultaneous inhibition of Akt and MEK/ERK pathway caused death of leukaemic cells HL60 / A. Štefániková... [et al.]
  In: 2nd Drug Resistance in Cancer. - ISBN 978-80-970128-4-7. - Bratislava : SAV, 2011. - S. P8
 84. AFH Štúdium vplyvu multidrug rezistencie a apoptózy na rozvoj vybraných nádorových chorôb / J. Hatok... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 6. ročník. - ISBN 978-80-970164-3-2. - Bratislava : Petrus, 2011. - S. 34
 85. AFH Úloha HSPB1 a intermediálnych filamentov u karcinómu prostaty / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 90-90
 86. AFH Intracellular signaling MAPK/ERK pathway after cerebral and cardiac ischemia/reperfusion injury / M. Kovalská... [et al.]
  In: International Congress Molecular Mechanisms of Neurological and Psychiatric Disorders. 12th Meeting of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 91
 87. AFH Sledovanie výskytu polymorfizmov vybraných génov u pacientov s mozgovými nádormi / R. Richterová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 58
 88. AFH Our experiences with MR spectroscopy in brain tumours / R. Richterová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 90
 89. AFH Štúdium asociácie génového polymorfizmu estrogénového receptora alfa (RS2077647) s karcinómom prostaty / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 19
 90. AFH Vzťah medzi polymorfizmom aromatázy a rizikom vzniku karcinómu prostaty / E. Babušíková... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 19-20
 91. AFH Vybrané aspekty etiopatogenézy bronchiálnej astmy v detskom veku / E. Babušíková ... [et al.]
  In: 25. Martinské dni dýchania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-015-6. - Martin : Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, 2016. - Nestr. [1 s.] [online]
 92. AFH Asociácia génových polymorfizmov vaskulárneho endotelového rastového faktora s rizikom vzniku a progresie karcinómu prostaty / Henrieta Drobková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 15, č. 2 (2019), s. 89-89
 93. AFH Proteomická analýza karcinómu prostaty - pilotná štúdia / Monika Kmeťová ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 94. AFH miRNA ako potenciálny biomarker pľúcneho adenokarcinómu v slovenskej populácii / M. Škorvanová ... [et al.]
  In: 22. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. - ISBN 978-80-270-2809-2. - Praha : Venice, 2017. - S. 65
 95. AFH Úloha polymorfizmov interleukínu -18 pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / Jana Jurečeková ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 14, č. 2 (2018), s. 68-68
 96. AFH Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu / Michaela Škorvanová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1] [online]
 97. AFH Asociácia genetických variantov metaloproteináz s rozvojom aneuryzmy abdominálnej aorty / M. Petráš ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 66-67
 98. AFH Úloha génových polymorfizmov vybraných interleukínov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty / J. Jurečeková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-07-1. - Bratislava : Solen, 2017. - S. 62-63
 99. AFH Apoptosis in relation to the development of cancer and resistance of cancer cells to cytostatics / J. Hatok... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 59
 100. AFH Apoptosis - double edged sword / P. Račay... [etal.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 91
 101. AFH Study of the effect of histone deacetylase inhibitor on the sensitivity of leukaemic cells to the cytostatics / A. Štefániková... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 190
 102. AFH Study of antiapoptotic proteins responsible for development of drug resistance in acute leukemia / J. Jurečeková... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 185
 103. BED Súčasnosť a perspektíva liečby malígnych ochorení / P. Račay... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 14-18 [CD-ROM]
 104. BED Signálne dráhy prežívania v spojitosti s nádorovými ochoreniami mozgu / A. Štefaníková... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 75-79 [CD-ROM]
 105. BFA Hybrid materials based on methylene blue/clay mineral colloids as potential antimicrobial agents / Helena Bujdáková, Jana Jurečeková, Juraj Bujdák
  In: 15. International Clay Conference [elektronický zdroj]. - Rio de Janeiro : AIPEA, 2013. - Nestr. [1s.] [online]
 106. BFA The interleukin 6 gene -174 G/C and -572 C/G promoter polymorphisms in patients with Alzheimer's disease / E. Babušíková... [et al.]
  In: IBRO 2015 : 9th World Congress International Brain Research Organization. - Rio de Janeiro : [s.n.], 2015. - [S. 1]
 107. BFA Polymorphism of glutathione transferases in patients with Alzheimer's diseases / E. Babušíková... [et al.]
  In: Nejrochimičeskie mechanizmy formirovanija adaptivnych i patologičeskich sostojanij mozga. - Leningrad : Institut fiziologii im. I.P. Pavlova, 2014. - S. 3
 108. BFA Interleukin 6 polymorphisms and multiple sclerosis / J. Jurečeková... [et al.]
  In: Nejrochimičeskie mechanizmy formirovanija adaptivnych i patologičeskich sostojanij mozga. - Leningrad : Institut fiziologii im. I.P. Pavlova, 2014. - S. 9