Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

 1. ADC Proteasome Stress Triggers Death of SH-SY5Y and T98G Cells via Different Cellular Mechanisms / I. Pilchová ... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 42, č. 11 (2017), s. 3170-3185
 2. ADC Both thapsigargin- and tunicamycin-induced endoplasmic reticulum stress increases expression of Hrd1 in IRE1-dependent fashion / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Neurological Research. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 177-188
 3. ADD Cobalt chloride affects the death of SH-SY5Y cells induced by inhibition of ubiquitin proteasome system. Role of heat shock protein 70 and caspase 3 / Simona Saksonová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 6 (2018), s. 667-676 [print]
 4. ADF Leptín - prognostický marker zlyhania srdca / M. Stančík... [et al.]
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 13, č. 26 (2013), s. 37-43
 5. ADN BH3 inhibitor ABT-737, but not BH31-1, triggers death of neuroblastoma SH-SY5Y and glioma T98G cells / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 60, č. 2 (2018), s. 35-41
 6. AED Horčík a neurodegeneratívne ochorenia / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 35-38
 7. AED Potenciálne stratégie v terapii neurodegeneratívnych ochorení s využitím heat-shock proteínov / Simona Saksonová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 164-167
 8. AFG Adypocytokiníny a obezitný paradox u pacientov s ischemickou chorobou srdca / M. Stančík... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 59, č. 5 (2013), s. 1P20 [online]
 9. AFG Short chemical ischemia induces death of neuroblastoma SH-SYSY cells but not glioblastoma T98G cells / P. Račay ... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Roč. 142, suppl. 1 (2017), s. 180
 10. AFH Ubiquitin-proteasome system and ischemic neurodegeneration / P. Račay ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 73
 11. AFH Štúdium neuroprotektívnych mechanizmov bielkovín tepelného šoku / S. Saksonová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 72-73
 12. AFH Rozdielny vplyv inhibície proteazómu na bunkové línie T98G a SH-SY5Y / I. Pilchová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 44-45
 13. AFH Expresia proteínov Mfn2, DRP1 a VDAC1 pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu / K. Kľačanová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 47-48
 14. AFH Analýza vplyvu CoCl2 na ubikvitín-proteazomálny systém a hladinu expresie proteínov HSP70 / K. Dibdiaková... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál 8. ročník. - ISBN 978-80-970164-8-7. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2015. - S. 70-71
 15. AFH Accumulation of polyubiquitinated proteins after inhibition of proteasome: assasin or bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 69
 16. AFH Proteazomálny stres: kat s dvomi tvárami / I. Pilchová... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 47
 17. AFH Endoplasmic reticulum stress induced by thapsigardin (tg) and tunicamycin (tm) and its possible association with mitochondrial dysfunction / K. Dibdiaková ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 28
 18. BEF Stres endoplazmatického retikula v patogenéze vybraných ochorení (minireview) / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 67-70
 19. BFA Effect of cobalt chloride on death induced by inhibition of ubiquitin proteasome system / Mária Brodňanová ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 157-157
 20. BFA Impact of Endoplasmic reticulum (ER) stress on expression of ER specific E3 ubiquitin ligase Hrd1 / Peter Račay ... [et al.]
  In: 23rd ESN Biennial Meeting. - [S.l.] : European Society for Neurochemistry, 2019. - S. 171-171
 21. BFA Inhibition of proteasome induces death of neural cells via different cell death mechanisms / Račay... [et al.]
  In: NeuroTherapeutics : 2nd World Congress. - Praha : [s.n.], 2015. - S. 62
 22. BFA Effect of IR Injury on Mitochondrial Proteins in Heart / Z. Tatarková ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 100
 23. BFA Proteosomal Stress Initiates Different Pathways of Cell Death in Glioblastoma and Neuroblastoma Cell Lines / I. Pilchová ... [et al.]
  In: BIT's 10th Anniversary of Protein & Peptide Conference. - Dalian : BIT Group Global Ltd., 2017. - S. 76
 24. BFA Crosstalk between mitophagy, ER stress and mineral homeostasis / Z. Tatarková ... [et al.]
  In: 37, Magnesium-Symposium der Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V.. - Tutzing : Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V., 2017. - Nestr. [1 s.]
 25. BFA Proteomic characterization of HEK-293 cells overexpressing SLC41A1 / I. Pilchová ... [et al.]
  In: 37. Magnesium-Symposium der Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V.. - Tutzing : Gesseschaft fur Magnesium Forschung e.V., 2017. - Nestr. [1 s.]
 26. BFA Proteosomal Stress in Neural Cells: Assasin or Bystander / I. Pilchová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting [elektronický zdroj]. - Pécs : Department of Anatomy University, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 27. BFA Thapsigargin (TG) and tunicamycin (TM) induced ER stress and its possible impact on mitochondrial function / K. Dibdiaková ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting [elektronický zdroj]. - Pécs : Department of Anatomy University, 2017. - nestr. [1 s.] [online]
 28. BFB CoCl2 sprostredkované zmeny v odpovedi neuroblastómovej bunkovej línie SH-SY5Y na proteazomálny stres / S. Saksonová ... [et al.]
  In: 9. Drobnicov memoriál. - Košice : UPJŠ, 2017. - S. 35-36
 29. DAI Úloha mitochondrií, endoplazmatického retikula a ich interakcií v mechanizmoch bunkovej smrti neurálnych buniek / Katarína Dibdiaková
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018