Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

Zuzana Sekaninová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
sekretárka, sekretár

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 470
VoIP
41470
Poznámka
41489, 41490, 41479
Publikačná činnosť

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii