Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

Anna Kubernátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 662
VoIP
41662
Poznámka
41673

Roman Kubizňa

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie

Hana Kušnierová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 407
VoIP
41407
Poznámka
41820

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 442
VoIP
41442
Poznámka
41821
Publikačná činnosť

Ing. Jana Maceková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 674
VoIP
41674

Martin Marák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 674
VoIP
41674
Miestnosť
4.90

Mária Martinčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 674
VoIP
41674
Miestnosť
4.90

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 415
VoIP
41415
Poznámka
41480, 41481
Publikačná činnosť

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
VoIP
41667
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 443
VoIP
41443, 41414
Publikačná činnosť