Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC Expression and association of carbonic anhydrase IX and cyclooxygenase-2 in colorectal cancer / Veronika Tupá ... [et al.]
  In: Pathology - Research and Practice [elektronický dokument]. - Roč. 215, č. 4 (2019), s. 705-711 [print]
 2. ADC Expression and significance of survivin in colorectal high grade and low grade adenomas / M. Adamkov... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 117, č. 6 (2015), s. 590-594
 3. AED Vzájomný vzťah CA IX a HIF-1alfa v kolorektálnych karcinómoch / Veronika Tupá ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 203-207
 4. AED Nové pohľady na bunkovú smrť a prehľad menej známych typov bunkovej smrti / Marian Adamkov ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 84-88 [online]
 5. AED Význam a vzájomná korelácia CA IX a COX-2 v kolorektálnych karcinómoch / Veronika Tupá, Slávka Drahošová, Marian Adamkov
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 16-19 [online]
 6. AED Expresia hypoxiou-indukovaného faktora 1alfa a karbonickej anhydrázy IX v kolorektálnych karcinómoch / Veronika Tupá ... [et al.]
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 210-216
 7. AED Význam a expresia SATB2 v kolorektálnych karcinómoch / Veronika Tupá, Slávka Drahošová, Marian Adamkov
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 6-9
 8. AED Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker kolorektálnych karcinómov / V. Tupá ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 18-21 [online]
 9. AFG Carbonic anhydrase IX and its correlation with hypoxia inducible factor 1alpha in colorectal cancer / Veronika Tupá ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 78-78
 10. AFH Expresia hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v kolorektálnych karcinómoch / V. Tupá ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, S3 (2017), s. 70-71
 11. AFH Expresia survivinu v dysplastických adenomatóznych polypoch hrubého čreva: význam a praktické využitie / M. Adamkov ... [et al.]
  In: Morphology 2016 : 44. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-4171-4. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 11
 12. AFH Karbonická anhydráza IX ako prognostický marker nádorových ochorení / V. Tupá ... [et al.]
  In: Morphology 2016 : 44. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-4171-4. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 27
 13. AFH Karbonická anhydráza IX ako potenciálny marker asociovaný s kolorektálnym karcinómom / V. Tupá ... [et al.]
  In: 24. Zjazd slovenských a českých patológov - 23. Konferencia histologických laborantov. - ISBN 978-80-223-4380-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 2-3