Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADF Anti-apoptotický proteín survivin v normálnej koži a jeho praktický význam / M. Adamkov ... [et al.]
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 29-31
 2. AFG Vizualizovanie histopatologických zmien v nervovom tkanive pomocou imunofluorescenčného farbenia / Agáta Rešetárová ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 32, č. Suppl. 1 (2019), s. S149-S149
 3. AFG Expression of antiapoptotic protein survivin in dysplastic nevi / M. Adamkov ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 41
 4. AFH Imunofluorescenčné farbenia vybraných markerov na dôkaz neurónov a glie v mozgu experimentálnych zvierat / S. Bálentová ... [et al. ]
  In: 24. Zjazd slovenských a českých patológov - 23. Konferencia histologických laborantov. - ISBN 978-80-223-4380-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1