Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACA Introduction to functional histology : textbook. / M. Adamkov [et al.]
  Šenov : Barbara, 2016
 2. ACB Introduction to functional histology : textbook. / M. Adamkov [et al.]
  Turany : P + M, 2013
 3. ACB Histológia : učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. / editor K. Belej
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 4. ACB Histológia : učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. / editor K. Belej
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 5. ACB Introduction to functional histology : textbook. / editor M. Adamkov
  Turany : P + M Turany, 2011
 6. ACD Connective tissue / E. Ochodnická
  In: Introduction to functional histology. - ISBN 978-80-89691-30-3. - Turany : P + M, 2017. - S. 77-105 [1AH]
 7. ADC Quantitative analysis of myelinated nerve fibers of peripheral nerve in streptozotocin - induced diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Molecular and Chemical Neuropathology. - Roč. 25, č. 2 (1995), s. 225-233
 8. ADD Changes in the myelin sheath of the peripheral nerve in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 54, č. 6 (1999), s. 239-245
 9. ADD Alterations in the rat forebrain apoptosis following exposure to ionizing radiation / S. Bálentová... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 66, č. 4 (2011), s. 701-705
 10. ADE Elektroencefalografio ce mense malfruigintoj / K. Matulay ... [et al.]
  In: Medicina internacia revuo. - Roč. 5, č. 1 (1972), s. 3-5
 11. ADE Atypical peripheral myelinated nerve fibres in the healthy peripheral nerves / K. Belej ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 123-124
 12. ADE The role of Schwanns cells in the regeneration and remyelination of the nerve fibres / L. Bošeľová ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 131-132
 13. ADE Quantitation of the Schmidt-Lantermann incisures in regenerated fibres / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 149-150
 14. ADE Vylučovanie vápnika obličkami u zdravých jednotlivcov / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 40, č. 5 (1994), s. 299-302
 15. ADE Myelinizované nervové vlákna po parciálnej ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, (1996), s. 163-164
 16. ADE Internodálne a paranodálne zmeny po mechanickom poškodení nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63 (1996), s. 161-162
 17. ADE Histologická štúdia experimentálnej diabetickej neuropatie / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, Suppl. (1996), s. 165-166
 18. ADE Morphometry of the peripheral nerve in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Vol. 102, No. 2 (2001), p. 173-178
 19. ADE Changes in the myelin sheaths after nerve crush / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 102, č. 2 (2001), s. 157-159
 20. ADE Pathomorphological changes in the nodo - paranodal regions of axons after the partial ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 102, č. 2 (2001), s. 153-155
 21. ADE Znázornenie mechanizmu pružnosti nervových vlákien v PNS / K. Belej ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, Suppl. (1996), s. 159-160
 22. ADF The Golgi apparatus of pale and dark Purkinje cells / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 257-259
 23. ADF Thyreoidectomy and liver acine phosphatase from the aspect of circadian rhytm / E. Meitner ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 252-254
 24. ADF Effect of hypoxia of pregnant females on the liver tissue of newborn young / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 255-257
 25. ADF Zmeny v n. ischiadicus morčaťa pri parciálnej ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 89, č. 2 (1988), s. 79-88
 26. ADF Vápnikové ióny, kalmodulín a axónový transport / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Československá neurologie a neurochirurgie. - Roč. 48, č. 5 (1985), s. 277-283
 27. ADF Prehľad zmien axónového transportu pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 89, č. 7 (1988), s. 504-508
 28. ADF Light microscopy study of Schmidt-Lantermann incisures in the guinea pig sciatic nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Vol. 37, No. 2 (1989), p. 216-223
 29. ADF Ultrastructure of the Schmidt-Lantermann incisures in the guinea pig sciatic nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Vol. 37, No. 2 (1989), p. 224-227
 30. ADF Prehľad morfologických zmien periférnych nervov pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 90, č. 7 (1989), s. 540-544
 31. ADF Micromorphological changes of peripheral nerve induced by gamma radiation / Ľ. Bošeľová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 10, č. 1 (2010), s. 17-21
 32. ADF Reakcia Ranvierovho zárezu na ischémiu / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63 (1991), s. 211-212
 33. ADF Myelinizovaní nervové vlákna v periférnom nerve pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, Suppl. (1991), s. 215-216
 34. ADF Survivin: nádorový marker malígneho melanómu / M. Adamkov... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 20 (34), č. 1 (2010), s. 3-6
 35. ADF Expresia survivinu v bazocelulárnom karcinóme kože / M. Adamkov... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 7-9
 36. ADF Diabetická nefropatia - I. časť / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Slovenský lekár. - Roč. 14.(28), č. 1-2 (2004), s. 30-31
 37. ADF Závislosť morfometrických ukazovateľov axónov myelinizovaných nervových vlákien periférneho nervu od veku pokusných zvierat / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 94, č. 12 (1993), s. 628-632
 38. ADF Antagonisti vápnikových iónov a cerebrálna resuscitácia po zástave srdca / M. Ochodnický, E. Ochodnická
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 125, č. 8 (1986), s. 250-251
 39. ADF Schmidtove-Lantermannove štrbiny po mechanickom poškodení / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63 (1991), s. 213-214
 40. AED Incisures of Schmidt-Lanterman: an electron microscope study / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 45-51
 41. AED Izučenie naseček Šmidt-Lantermanna v sedališčnom nerve morskoj svinki s pomoščju svetovoj mikroskopii / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 225-233
 42. AED Morfometrická analýza axónov myelinizovaných nervových vláken periférneho nervu / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 101-110
 43. AED Ukazovatele vylučovania vápnika obličkami u zdravých jedincov v závislosti od veku a pohlavia / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 19-20, 1992-1993. - ISBN 80-223-0741-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 49-62
 44. AED Apoptotické zmeny Schwannových buniek po ischemicko-reperfúznom zásahu / Ľ. Bošeľová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 19-21
 45. AED Význam Schmidtových-Lantermannových štrbín pri obnove myelínovej pošvy / E. Fuseková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 31-34
 46. AED Plocha myelínovej pošvy v periférnom nerve experimentálnych zvierat / E. Ochodnická... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 78-82
 47. AED Urinary system / E. Ochodnická, S. Rybárová
  In: Introduction to functional histology. - ISBN 978-80-89691-30-3. - Turany : P + M, 2017. - S. 310-324
 48. AED Patomorfologické mechanizmy podielajúce sa na morfologických zmenách Ranvierovho zárezu po ischémií / L. Bošeľová... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 4-6 [CD-ROM]
 49. AED Použitie izolovaných nervových vlákien pri sledovaní rôznych parametrov v kontrolnej a experimentálnej skupine / E. Fuseková... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 10-14 [CD-ROM]
 50. AED Nekompaktné myelínové lamely pri regenerácii nervus ischiadicus po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 125-127
 51. AED Význam Schwannových buniek a bazálnej membrány pri regenerácii axónov / Ľ. Bošeľová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 12-15
 52. AED Sledovanie regeneratívnych zmien myelinizovaných nervových vlákien po stlačení periférneho nervu / E. Fuseková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 22-27
 53. AED Morfometrické ukazovatele axónu v periférnom nerve experimentálnych zvierat / E. Ochodnická... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 68-72
 54. AED Fluoro-jade B: histochemická metóda na detekciu degenerovaných nervových vlákien / Ľ. Bošeľová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 9-13
 55. AED Myelinizované nervové vlákna n. ischiadicus v regenerácii / E. Fuseková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 17-21
 56. AED Morfologické zmeny periférneho nervu vyvolané gama žiarením / Ľ. Bošeľová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 16-20
 57. AED Sledovanie degeneratívnych zmien myelinizovaných nervových vlákien po stlačení nervu v svetelnom mikroskope / E. Fuseková...[et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 30-33
 58. AED Subcelulárna lokalizácia antiapoptotického proteínu survivinu v dysplastických névoch a malígnych melanómoch / M. Adamkov... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 5-9
 59. AED Vplyv veku experimentálnych zvierat na hodnotenie morfometrických zmien v periférnom nerve / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 65-68
 60. AED Die Ultrastruktur der Myelinscheide proximal von der Ligatur des Nervus ischiadicus beim Meerschweinchen / K. Belej ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 11, Fasc. 1, 1985. - Martin : Osveta, 1985. - S. 141-159
 61. AED Respiratory system / E. Ochodnická
  In: Introduction to functional histology. - ISBN 978-80-89691-30-3. - Turany : P + M, 2017. - S. 221-234
 62. AED Zmeny na myelinizovaných nervových vláknach po opakovanom stlačení periférneho nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 157-160
 63. AED Periférna neuropatia pri syndróme diabetickej nohy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 337-340
 64. AEG Rare findings of the atypical fibers in the peripheral nerves / K. Belej ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 72, Suppl. 7 (2003), s. S10
 65. AEG Electron microscope study of the myelinated nerve fibres after ischemic damage / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 72, Suppl. 7 (2003), s. S12
 66. AEG Degeneration of myelinated nerve fibres with special reference of the Schmidt-Lantermann incisures / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 72, Suppl. 7 (2003), s. S20-S21
 67. AEG Diabetes mellitus in experimental animals. Its use in morphology of the peripheral nerve / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Roč. 72, Suppl. 7 (2003), s. S39
 68. AEG Alendronate treatment decreases urinary calcium excretion in women with postmenopausal osteoporosis / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Osteoporosis International. - Roč. 13, suppl. 1 (2002), s. ?
 69. AEG The effect of alendronate treatment on urinary calcium excretion in women with postmenopausal osteoporosis / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Osteoporosis International. - Roč. 11, suppl. 2 (2000), s. 191
 70. AFC Regeneration following sciatic nerve crush with special reference to the Schmidt-Lantermann incisures and nodes of Ranvier / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 73
 71. AFC Early demyelination in acute experimental diabetic neuropathy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Microscopy 2002. - [s. l.] : [s. n.], 2002. - S. 56-58
 72. AFC Cytoplasmic components of Schwann cell in the myelinated nerve fibre after peripheral nerve injury / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Microscopy 2002. - [s. l.] : [s. n.], 2002. - S. 67-68
 73. AFC Real or artificial finding / K. Belej ... [et al.]
  In: Microscopy 2002. - [s. l.] : [s. n.], 2002. - S. 59-60
 74. AFC Myelin sheath after ischemic damage: electron microscope study / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Microscopy 2002. - [s. l.] : [s. n.], 2002. - S. 61- 62
 75. AFC Reaction of the periaxonal space to ischemic damage / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 67-68
 76. AFC Are ultrastructural changes in Schwann cells influenced by duration of experimental diabetes mellitus? / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 87-89
 77. AFD The effect of partial peripheral nerve ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Príspevok k výskumu štruktúr organizmu. - ISBN 80-969225-1-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2005. - S. 9-10
 78. AFD Pozorovanie internódií včasných regenerovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 18-20
 79. AFD Význam bazálnej membrány pri regenerácii axónov / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 3-5
 80. AFD Zmeny ultraštruktúry nervových vlákien distálne od ligatúry nervu / K. Belej ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 1-2
 81. AFD Súčasti myelinizovaných nervových vlákien pri experimentálnej diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 56-58
 82. AFD Zmeny v periférnom nerve potkana 14 týždňov po vyvolaní diabetes mellitus streptozotocínom / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : SPU, 1995. - S. 46-47
 83. AFD Morfometrické ukazovatele a ich využitie pri hodnotení zmien v periférnom nerve / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK,, 1995. - S.70
 84. AFD Poruchy myelinizácie v zdravých nervus ischiadicus / K. Belej ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 54-56
 85. AFD Celulárny aspekt regenerácie periférneho nervu po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 9-10
 86. AFD Pozorovanie včasných zmien Schmidtových-Lantermannových štrbín po mechanickom poškodení periférneho nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 31-32
 87. AFD Vulnerabilita myelinizovaných nervových vlákien na ischémiu / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 67-68
 88. AFD Peripheral neuropathy - most frequent chronic complication of diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 66-67
 89. AFD Sledovanie Schmidtových-Lantermannových štrbín v nervus ischiadicus morčaťa po stlačení nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1999. - S. 57-59
 90. AFD Schmidtove-Lantermannove štrbiny na longitudinálnom a transverzálnom reze / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 63-64
 91. AFD Využitie morfometrie pri hodnotení experimentálnej diabetickej neuropatie / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 64-65
 92. AFD Morfologický podklad diabetickej neuropatie / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 65-66
 93. AFD Periaxonálny priestor pri ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 178-180
 94. AFD Rôzne tvary Schmidtových Lantermannových štrbín / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 34-36
 95. AFD Diabetická neuropatia / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 111-113
 96. AFD Poškodenie Schwannových buniek a možnosti ich regenerácie / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 8-9
 97. AFD Digitálne spracovanie nálezov vo vedecko-výskumnej práci / K. Belej ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 7
 98. AFD Schmidtove-Lantermannove štrbiny v remyelinizovaných nervových vláknach / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 46-48
 99. AFD Expresia survivinu v normálnej koži dospelého človeka / M. Adamkov ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 7-10
 100. AFD Histopatologické zmeny Schwannových buniek po ischemicko-reperfúznom zásahu / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 24-26
 101. AFD Hrúbka myelínovej pošvy v periférnom nerve experimentálnych zvierat / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 108-110
 102. AFD Reakcia periaxonálneho priestoru na ischemické poškodenie / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 13-14
 103. AFD Rôznorodosť Schmidtových-Lantermannových štrbín v nervus ischiadicus morčaťa / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 32-35
 104. AFD Význam diabetickej neuropatie v klinickej praxi / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 109-111
 105. AFD Mechanical construction peripheral myelinated nerve fibre / K. Belej ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 14-15
 106. AFD Dynamika morfologických zmien v Schwannových bunkách po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 16-17
 107. AFD Purkyňové bunky a streptomycín / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 18-19
 108. AFD Ultraštrukturálne zmeny v cytoplazme Schmidtových-Lantermannových štrbín v mechanicky poškodenom periférnom nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 48-49
 109. AFD Ultraštruktúra internodálnej a paranodálnej oblasti včasných regenerovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 50-51
 110. AFD Zmeny ultraštruktúry myelínovej pošvy v internodálnej oblasti myelinizovaných nervových vlákien u potkanov s akútnym streptozotocínovým diabetom / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 150-151
 111. AFD Závislosť ultraštrukturálnych zmien axónu od dĺžky trvania experimentálneho diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 152-153
 112. AFD Regenerácia myelinizovaných nervových vlákien po opakovanom mechanickom poškodení periférneho nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 65-66
 113. AFD Periférna neuropatia - rizikový faktor pre vznik syndrómu diabetickej nohy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 71-72
 114. AFD Bazálna membrána - stabilná štruktúra periférnych nervov / K. Belej ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 25-26
 115. AFD Vznik ovoidov po poškodení myelínových pošiev / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 19-20
 116. AFD Včasné ultraštrukturálne zmeny axónu a Schwannových buniek pri krátkodobej ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 23-24
 117. AFD Plocha priečneho rezu periférneho myelinizovaného nervového vlákna pri experimentálnej diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 21-22
 118. AFD Histopatologické zmeny periaxonálneho priestoru pri ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 20-22
 119. AFD Deštrukcia myelínových pošiev po mechanickom poškodení n. ischiadicus morčaťa / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 53-55
 120. AFD Morfologické aspekty periférnej diabetickej neuropatie / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 152-154
 121. AFD Morfologické zmeny Ranvierovho zárezu periférneho myelinizovaného nervového vlákna / K. Belej ... [et al.]
  In: Current trends in Morphology. - Košice : [s.n.], 2000. - S. 42-43
 122. AFD Vplyv parciálnej ischémie na myelinizované nervové vlákna / Ľ. Bošeľová ... [ et al.]
  In: Current trends in Morphology. - Košice : [s. n.], 2000. - S. 50-51
 123. AFD Využitie modelov diabetes mellitus na štúdium morfologických zmien v periférnom nerve / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Current trends in Morphology. - Košice : [s.n.], 2000. - S. 47-49
 124. AFD Sledovanie dĺžky segmentov myelinizovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Current trends in Morphology. - Košice : [s. n.], 2000. - S. 44-46
 125. AFD Platia zákonitosti priebehu myelinizácie? / K. Belej ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 122-123
 126. AFD Internódium myelinizovaných nervových vlákien n. ischiadicus morčaťa / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 124-125
 127. AFD Purkyňove bunky z aspektu fylogenetického a ich tinkčný dualizmus / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 126-127
 128. AFD Modely diabetes mellitus a ich využitie vo výskume / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 90-91
 129. AFG Periférna neuropatia - komplikácia diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2005. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2005. - S. 27
 130. AFG Nodo-paranodálna oblasť regenerovaných myelinizovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2005. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2005. - S. 28
 131. AFG Ischemic neuropathy / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2005. - Nové Město na Moravě : [s. n.], 2005. - S. 29
 132. AFG Ultrastructural changes in axons of myelinated nerve fibres after nerve crush / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2004. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2004. - S. 33
 133. AFG Morphological alterations of peripheral nerves in diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2004. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2004. - S. 12
 134. AFG The practical use of digital record in documentation of observations in light and electron microscope / K. Belej ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2004. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2004. - S. 31
 135. AFG Electron microscopic study of peripheral nerve fibres after single and repeated ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Mikroskopie 2004. - Nové Město na Moravě : [s.n.], 2004. - S. 32
 136. AFG Morfologické zmeny myelinizovaných vlákien po opakovanej ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 12
 137. AFG Regenerácia cytoplazmatických súčastí myelinizovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 17
 138. AFG Vaskulárne zmeny pri diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 36
 139. AFG Poruchy zákonitosti myelinizácie u Cavia porcellus / K. Belej ... [et al.]
  In: Morphological symposium at Occasion of the 100th Anniversary of Birth of Profesor MVDr. Jan Kolda. - Brno : [s.n.], 1995. - S. 5
 140. AFG Schwannove bunky v procese regenerácie / L. Bošeľová ... [et al.]
  In: Morphological symposium at Occasion of the 100th Anniversary of Birth of Profesor MVDr. Jan Kolda. - Brno : [s.n.], 1995. - S. 6
 141. AFG Rare real or artificial findings of nerve fibres / K. Belej ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 5
 142. AFG Regeneration following sciatic nerve crush with special reference to the Schmidt-Lantermann incisures and nodes of Ranvier / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 14
 143. AFG Reaction of the periaxonal space to ischemic damage / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 6
 144. AFG Štruktúra Schmidtových - Lantermannových štrbín a Ranvierových zárezov v regenerovanom nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Morphological symposium at Occasion of the 100th Anniversary of Birth of Profesor MVDr. Jan Kolda. - Brno, 1995. - S. 14
 145. AFG Myelinizované nervové vlákna pri experimentálnej diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Morphological symposium at Occasion of the 100th Anniversary of Birth of Profesor MVDr. Jan Kolda. - Brno : [s.n.Î 1995. - S. 23
 146. AFG Functional morphology of the paranodium myelinated nerve fibre / K. Belej ... [et al.]
  In: Scripta Medica. - Tom 75, 6 (2002), s. 321-322
 147. AFG Elektrónovomikroskopické pozorovanie včasných zmien na myelinizovaných nervových vláknach po stlačení periférneho nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Bulletin CSEM, č. 9. - Brno : CSEM, 1998. - S. 20
 148. AFG Axoplasmic organelles at nodes of Ranvier after the partial ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Scripta Medica. - Roč. 75, č. 6 (2002), s. 322
 149. AFG Ultrastructural changes in axons of myelinated nerve fibers of peripheral nerve in experimental streptozotocin diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Scripta Medica. - Tom 75, 6 (2002), s. 334
 150. AFG Svetelnomikroskopická a elektrónovomikroskopická štúdia regenerovaných myelinizovaných nervových vlákien / E. Fuseková ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 21
 151. AFG Mechanizmus pružnosti nervových vlákien v PNS / K. Belej ... [et al.]
  In: 37. Sjezd české anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 1996. - S. 14-15
 152. AFG Complete and incomplete Schmidt-Lantermann incisures in the regenerated myelinated nerve fibres / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Scripta Medica. - Tom 75, 6 (2002), s. 326
 153. AFG Výskyt elektrónovodenzných granúl pri experimentálnej diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Bulletin CSEM, č. 9. - Brno : CSEM, 1998. - S. 25-26
 154. AFG Ultraštruktúra axónu a Schwannových buniek po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 37. Sjezd české anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 1996. - S. 13-14
 155. AFG Vplyv experimentálneho diabetes mellitus na štruktúru axónu / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 89
 156. AFG Pozorovanie zmien cytoplazmatických súčasti myelinizovaných vlákien v počiatočnej fáze Wallerovej degenerácie / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 37. Sjezd české anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 1996. - S. 10
 157. AFG Axonopatia pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 37. Sjezd české anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 1996. - S. 10-11
 158. AFG Functional morphology of the paranodium myelinated nerve fibre in sciatic nerve / K. Belej ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 33-34
 159. AFG The Schwann cells during regeneration and remyelination after single and repeated ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 35
 160. AFG Observation of early changes in the cytoplasm of Schwann cell / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 45
 161. AFG Morphological alterations of the peripheral nerve in long lasting diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 73
 162. AFG The use of digital recording in documentation of observations in light and electron microscope / K. Belej ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), p. 142
 163. AFG Single and interrupted ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), p. 143
 164. AFG Changes in the axon after experimental nerve injury / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), p. 152
 165. AFG Morphological abnormalities in diabetic neuropathy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), p. 185
 166. AFG Ranvierov zárez-metodický problém / K. Belej ... [et al.]
  In: Bulletin CSEM, č. 9. - Brno : CSEM, 1998. - S. 14
 167. AFG Znížené vylučovanie vápnika u žien s postmenopauzálnou osteoporózou liečených bisfosfonátmi / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 10, č. 2-3 (2005), s. 66
 168. AFG Dermálne mastocyty a aktivácie epidermálnej jednotky u mastocytosis / K. Belej ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 2
 169. AFG Cytoplazmatické štruktúry Schwannovej bunky po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Bulletin CSEM, č. 9. - Brno : CSEM, 1998. - S. 16
 170. AFG Štruktúra a distribúcia organel u myelinizovaných axónov N. ischiadicus morčaťa po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 7
 171. AFG Correlation peripheral nerve damage after single and repeated ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 6-7
 172. AFG New digital record in documentation of observations in light and electron microscope / K. Belej ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 5
 173. AFG Pathological changes in peripheral nerve after experimental nerve injury / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 7-8
 174. AFG Changes of peripheral nerve in diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 16
 175. AFG Incompact myelin lamellae during regeneration of the scietic nerve after ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Morphology 2006. - Praha : Ústav anatomie 1. lekárskej fakulty, 2006. - S. 33
 176. AFG Observation of myelinated nerve fibres after repeated crush of peripheral nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Morphology 2006. - Praha : Ústav anatomie 1. lekárskej fakulty, 2006. - S. 60
 177. AFG Morphological aspects of peripheral neuropathy in diabetic foot syndrome / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Morphology 2006. - Praha : Ústav anatomie 1. lekárskej fakulty, 2006. - S. 130
 178. AFG Neuropathy in acute streptozotocin diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 102, č. 2 (2001), s. 288
 179. AFG Changes in the myelin sheaths after compression of the peripheral nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Roč. 102, č. 2 (2001), s. 286-287
 180. AFH Regenerácia v periférnom nerve po ischemickom poškodení / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 49
 181. AFH Ranvierov zárez - metodický artefakt? / K. Belej ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 47
 182. AFH Nodo-paranodal region of peripheral myelinated nerve fibres / K. Belej ... [et al.]
  In: Príspevok k výskumu štruktúr organizmu. - ISBN 80-969225-1-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2005. - S. 8
 183. AFH Schmidt - Lanterman incisures during early wallerian degeneration / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 6th International symposium. Programme and Abstracts. - Martin : JLF UK, 1993. - S. 121
 184. AFH The role of Schwann's cells in the nerve regeneration after experimental ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 6th International symposium. Programme and Abstracts. - Martin : JLF UK, 1993. - S. 117
 185. AFH Observation of the changes in nodo-paranodal region during regeneration / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Príspevok k výskumu štruktúr organizmu. - ISBN 80-969225-1-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2005. - S. 16
 186. AFH Has the node of Ranvier mechanical function? (Electron microscopical study) / K. Belej, ... [et al.]
  In: 6th International Symposium : New frontiers in the biochemistry and biophysics on diagnosis and treatment of stroke, neurotrauma and other neurological diseases. - Martin : JLF UK, 1993. - S. 116
 187. AFH The morphological changes in diabetic neuropathy in the later stages of diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Príspevok k výskumu štruktúr organizmu. - ISBN 80-969225-1-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2005. - S. 54
 188. AFH Kam kráča slovenská morfológia po roku 2000? / K. Belej ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : JLF UK, 2000. - S. 34
 189. AFH Ultraštrukturálne zmeny v N. ischiadicus morčaťa po ligatúre Aorta abdominalis / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: XXVII. sjezd čs. anatomické společnosti. - Olomouc : [s.n.], 1984. - S. 11
 190. AFH Morphometric analysis of myelinated nerve fibers of peripheral nerve in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 54
 191. AFH Využitie izolovaných nervových vlákien pri hodnotení počtu Schmidtových - Lantermannových štrbín v priebehu internódií / Fuseková, E. ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 5
 192. AFH Rýchle vyhotovenie výbrusu kosti a zuba / K. Belej ... [et al.]
  In: V. Celostátní konference histologických laborantů. - Praha : [s.n.], 1983. - [S. 1]
 193. AFH Functional Morphology the Node of Ranvier Myelinated Nerve Fibre / K. Belej ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Stará Lesná : [s. n.], 1991. - S. 5
 194. AFH The effect of partial ischemia on the myelinated fibres of the sciatic nerve / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Stará Lesná : [s.n.], 1991. - S. 7
 195. AFH Changes of cytoplasmic components of the Schwann cell after experimental nerve crush / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S.19
 196. AFH Ultrastructural changes of cytoplasmic components of the Schwann cell after nerve crush / E. Fuseková ... [et al.]
  In: XXIst Czechoslovak Conference of Electron Microscopy with Int. Participation. - Nitra : [s.n.], 1991. - S. 27
 197. AFH Bisfosfonáty znižujú vylučovanie vápnika u žien s postmenopauzálnou osteoporózou / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 103
 198. AFH Ultrastructural changes of myelinated nerve fibers in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: XXIst Czechoslovak Conference of Electron Microscopy with Int. Participation. - Nitra : [s.n.], 1991. - S. 75
 199. AFH Changes of myelinated nerve fibers of peripheral nerve in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Stará Lesná : [s.n.], 1991. - S. 58
 200. AFH Lanelárne štruktúry v elektrónovom mikroskope / K. Belej ... [et al.]
  In: Deň metodickej a aplikovanej elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Zborník referátov. - Nitra : [s.n.], 1992. - Nestr. [1 s.]
 201. AFH Regeneratívne zmeny periférneho nervu po experimentálnej ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Deň metodickej a aplikovanej elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Zborník referátov. - Nitra : [s. n.], 1992. - Nestr. [1 s.]
 202. AFH The changes in the sciatic nerve of guinea pig in partial ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 39
 203. AFH Cytoplazmatické komponenty Schwannovej bunky v regenerovanom nervovom vlákne / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Deň metodickej a aplikovanej elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Zborník referátov. - Nitra : [s.n.], 1992. - [S. 1]
 204. AFH The various shapes of Schmidt-Lanterman incisures in the guinea pig sciatic nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 44
 205. AFH Light microscopical and ultrastructural changes of cytoplasmic components of the Schwann cell after nerve crush / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 45
 206. AFH Akumulácia glykogénu v periférnom nerve pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Deň metodickej a aplikovanej elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Zborník referátov. - Nitra : [s.n.], 1992. - Nestr. [1 s.]
 207. AFH Morphometric indices of axon of myelinated nerve fibers in experimental animals are age-dependent / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 53
 208. AFH Technická náročnosť znázornenia myelínových pošiev pri TEM / K. Belej ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 62
 209. AFH Myelinizované nervové vlákna v PNS morčaťa / K. Belej ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : [s.n.], 1995. - S. 50-51
 210. AFH Myelinizované nervové vlákna nervus ischiadicus morčaťa pri parciálnej ischémii / L. Bošeľová ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 63
 211. AFH Changes in the ultrastructure of the axon and Schwann`s cell after the partial ischemia / L. Bošeľová ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 172-173
 212. AFH Histologická stavba pažeráka u niektorých stavovcov / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : [s.n.], 1995. - S. 48-49
 213. AFH Metodika rozvlákňovania nervu za účelom zisťovania dlžky internódií / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 64
 214. AFH Sledovanie závislosti počtu Schmidtových - Lantermannových štrbín od hrúbky nervového vlákna / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : [s.n.], 1995. - S. 44-45
 215. AFH Schmidt - Lantermann incissures of myelinate nerve fibres in the longitudinal section / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 176-177
 216. AFH Distal Neuropathy in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 170-171
 217. AFH Vylučovanie vápnika a fosfátov obličkami u chorých s primárnou hyperparatyreózou / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: 5. Kongres slovenských a českých osteológov. Program - Abstrakty. - Žilina : [s.n.], 2002. - S. 30
 218. AFH TEM znázornenie včasných zmien na myelinizovaných nervových vláknach po mechanickom poškodení periférneho nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 8
 219. AFH Studies on the clefts of Schmidt-Lanterman / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Congress of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : [s.n.], 1998. - S. 97
 220. AFH Zvýšené vylučovanie vápnika obličkami u chorých s diabetes mellitus / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Diabetologicko - biochemické dni. - Bardejov : Bradejovské kúpele, 1995. - Nestr. [1 s.]
 221. AFH Náhodný nález abnormálnych nervových vláken / K. Belej ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 4
 222. AFH The axonal structural changes in experimental diabetic neuropathy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Congress of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : [s.n.], 1998. - S. 87
 223. AFH Ultraštruktúra ischemických nervových vláken / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 5
 224. AFH Zhluky denzných granúl pri diabetickej axónopatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 22
 225. AFH Poruchy myelinizácie v zdravých nervus ischiadicus / K. Belej ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 28
 226. AFH Poškodenie cytoplazmatických súčastí myelizovaných nervových vlákien po stlačení nervu / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 12
 227. AFH Atypical incisures of Schmidt-Lantermann in the myelin sheath of guinea pig peripheral nerves / K. Belej ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Neurological Diseases". - Martin, : [s. n.], 1999. - S. 45
 228. AFH Poruchy myelinizácie v zdravých nervus ischiadicus / K. Belej ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s. n.], 1999. - S. 1
 229. AFH Neuropatia pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1996. - S. 30
 230. AFH Citlivosť nervových vlákien na ischémiu / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 3
 231. AFH Efekt bazálnej membrány pri regenerácii axónov / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s. n.], 1999. - S. 2-3
 232. AFH Hyperkalciúria a hyperfosfatúria u chorých s diabetes mellitus I. typu / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: 19. Endokrinologické dni. - Bratislava : Slovenská endokrinologická spol., 1996. - S. 48
 233. AFH Vulnerability of the nerve fibres to partial ischemia / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Neurological Diseases". - Martin : [s. n.], 1999. - S. 47
 234. AFH Myelínové pošvy - problém v TEM / K. Belej ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 3
 235. AFH Využitie izolovaných nervových vlákien pri hodnotení počtu Schmidtových-Lantermannových štrbín v priebehu internódií / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 5
 236. AFH Mechanism and pathogenesis of ischemia - induced nerve fibres damage / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 8
 237. AFH Mastocytárne infiltráty systémovej mastocytosis v obraze TEM / K. Belej ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 15
 238. AFH Schmidtove-Lantermannove štrbiny v regenerovaných vláknach / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : SLS, 1999. - S. 9-10
 239. AFH Pathological changes in the myelin sheath after experimental nerve injury / E. Fuseková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 22
 240. AFH The Schmidt-Lantermann incisures in regenerated fibres / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Neurological Diseases". - Martin : [s. n.], 1999. - S. 51
 241. AFH Diabetes mellitus: morphological changes in peripheral nerve / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 69
 242. AFH Reakcia nodo-paranodálnej oblasti na ischémiu a regeneráciu / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 15-16
 243. AFH Včasné ischemické lézie pozorované v TEM / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 4
 244. AFH Ultraštrukturálna patológia periférneho nervu u včasného experimentálneho diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 18-19
 245. AFH Cytoplazmatické komponenty Schwannovej bunky v regenerácii / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 16-17
 246. AFH Experimentálna neuropatia / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 73
 247. AFH Metodický problém získania celého internódia v myelinizovaných nervových vláknach / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 12-13
 248. AFH Ultrastructural and morphometric changes of myelin shealth in peripheral diabetic neuropathy / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Neurological Diseases". - Martin : JLF UK, 1999. - S. 74
 249. AFH Zmeny myelínovej pošvy pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 17
 250. AFH Histologická štúdia myelinizovaných nervových vlákien pri experimentálnej diabetickej neuropatii / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 33-34
 251. AFH Structurally defferent myelinated nerve fibers in the healthy sciatic nerve of the guinea pig / K. Belej ... [et al.]
  In: Programme and abstracts: 9th International Congress of the Czech and Slovak Neurochemical Society. - Martin : [s.n.], 1998. - S. 95
 252. AFH TEM pozorovania distálneho úseku po podviazaní periférneho nervu / K. Belej ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 5
 253. AFH Schwannove bunky po ischémii / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 6
 254. AFH Vplyv liečby alendronátom na fosforokalciový metabolizmus u žien s postmenopauzálnou osteoporózou / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: 3. Kongres slovenských a českých osteológov. - Banská Bystrica : [s.n.], 2000. - S. 30
 255. AFH Ischemické zmeny axónov v nervus ischiadicus morčaťa / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 43- 44
 256. AFH Prevencia pádov vo vyššom veku z pohľadu internistu / M. Ochodnický ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 13, č. 3 (2008), s. 134
 257. AFH Elektrónovomikroskopické pozorovanie internódií myelizovaných nervových vlákien / E. Fuseková, ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 49-50
 258. AFH Zmeny v Schwannovej bunke a v perineuriu pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 63
 259. AFH The sciatic nerve of the guinea pig in partial ischemia / Ľ. Bošeľová. ... [et al.]
  In: Folia Facultatis Medicae Universitatis Šafarikiana, Roč. 46, suppl.. - ISBN 80-2170-105-6. - xMartin : Osvtea, 1989. - S. 8
 260. AFH Has the node of ranvier mechanical function? / K. Belej ... [et al.]
  In: Folia Facultatis Medicae Universitatis Šafarikiana, Roč. 46, suppl.. - ISBN 80-2170-105-6. - Martin : Osveta, 1989. - S. 5
 261. AFH Myelinated nerve fibres in the sciatic nerves guinea pigs / K. Belej ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 174-175
 262. AFH Ischemické zmeny myelinizovaných nervových vlákien nervi ischiadici morčaťa / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: XXVI. morfologický sjezd. - Hradec Králové : [s.n.], 1983. - [S. 1]
 263. AFH Light microscopical study of Schmidt-Lantermann incisures in regenerated fibres of the guinea pig sciatic nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 36
 264. AFH The regenerative processes in the peripheral nerve after experimental ischemia / Bošeľová, Ľ. ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Vol. 3, Nu. 1 (1993), p. 28
 265. AFH Quantitative assessment of myelinated nerve fiber changes in experimental diabetes mellitus / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Vol. 3, Nu. 1 (1993), p. 59
 266. AFH Ranvierové zárezy a Schmidtove-Lantermanove štrbiny v regenerovanom nerve / E. Fuseková ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 54
 267. AFH Experimentálna diabetická neuropatia / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 76
 268. AFH Ranvierov zárez v PNS a CNS / K. Belej ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 48
 269. AFL TEM - metodický problém znázornenia myelínovej pošvy / K. Belej ... [et al.]
  In: I. medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 23
 270. AFL TEM znázornenie včasných ischemických zmien / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: 1. medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 24
 271. AFL Metodika rozvlákňovania periférneho nervu pomocou stereoskopického mikroskopu / Fuseková, E. ... [et al.]
  In: 1. medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR. - Bratislava : [s. n.], 1997. - S. 24
 272. AFL Využitie morfometrickej analýzy v diagnostike poškodeného nervu / E. Ochodnická ... [et al.]
  In: 1. medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR. - Bratislava : [s. n.], 1997. - S. 33
 273. AFL Short-term ischemia of peripheral nerve / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Súhrny prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S. 12
 274. AFL Pojavlenie naseček šmidta-lantermana v sedališčnom nerve morskoj svinki / E. Fuseková ... [et al.]
  In: II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR-NDR, XXIX. zjazd Čs. anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n], 1986. - S. 7
 275. AGI Ultraštruktúra myelínu v periférnom nervovom vlákne : Záverečná správa výskumnej úlohy č. 02-01-02. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 276. AGI Ischemické a regeneratívne zmeny na periférnych nervoch : záverečná správa výskumnej úlohy VIII-5-6/09. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 277. AGI Morfologické a funkčné aspekty vyvíjajúceho sa a poškodeného periférneho nervu : záverečná správa výskumnej úlohy A-1/1. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1993
 278. BED Turčianska záhradka - kraj slovenských anatómov / K. Belej ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 8-9
 279. BFB Vylučovanie vápnika obličkami a jeho význam u postmenopauzalnej osteoporózy / M. Ochodnický, E. Ochodnická
  In: 10. Kongres internej medicíny. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 39
 280. DAI Morfometrická analýza a ultraštrukturálne zmeny myelinizovaných nervových vláken periférneho nervu pri experimentálnom diabetes mellitus / E. Ochodnická
  Martin : [s.n.], 1990
 281. GAI Ischemické a regeneratívne zmeny na periférnych nervoch : priebežná správa výskumnej úlohy VIII-5-5/09. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1988
 282. GAI Súčasné možnosti posúdenia renálneho vylučovania vápnika a fosfátov : záverečná správa. Výskumná úloha č. B-11/I. / zodp. rieš. M. Ochodnický
  Martin : [s.n.], 1993
 283. GII Morfometrická analýza a ultraštrukturálne zmeny myelinizovaných nervových vláken periférneho nervu pri experimentálnom diabetes mellitus : Autoreferát. / E. Ochodnická
  Martin : [s.n.], 1991
 284. GII Ultraštruktúra periférneho nervu pri experimentálnom diabetes mellitus : písomná práca k odbornej skúške z kandidátskeho minima. / E. Ochodnická ; školiteľ Juraj Minár
  Martin : [s.n.], 1986