Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ADC What do we know about the structure of human thymic Hassall's corpuscles? A histochemical, immunohistochemical, and electron microscopic study / R. Mikušová ... [et al.]
  In: Annals of Anatomy- Anatomischer Anzeiger. - Vol. 211 (2017), s. 140-148
 2. ADC Poland syndrome: from embryological basis to plastic surgery / V. Cingel ... [et al.]
  In: Surgical and Radiologic Anatomy. - Vol. 35, No. 8 (2013), s. 639-646
 3. ADC Association between histological alterations in the thymus and sudden infant death syndrome / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Journal of Forensic and Legal Medicine. - Roč. 55 (2018), s. 8-13
 4. ADC Impaired histomorphology might provoke cell cycle regulators alteration in thymus of children with various congenital heart defects / Veronika Mešťanová, Ivan Varga, Marian Adamkov
  In: Medical Hypotheses [elektronický dokument]. - č. 138 (2020), s. [1-9], art. no.109599 [print]
 5. ADC The first histological and immunohistochemical examination of thymus in a case of fetus in fetu / I. Varga ... [et al.]
  In: Annals of Anatomy- Anatomischer Anzeiger. - Vol. 192, No. 4 (2010), s. 232-236
 6. ADD Morphological view on the evolution of the immunity and lymphoid organs of vertebrates, focus on thymus / V. Mešťanová, I. Varga
  In: Biologia. - Vol. 71, No. 10 (2016), s. 1080-1097
 7. ADD Correlation of carbonic anhydrase IX expression with clinico-morphological parameters, hormonal receptor status and HER-2 expression in breast cancer / M. Furjelová... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 62, č. 1 (2015), s. 88-97
 8. ADD The enigmatic thymic myoid cells - their 130 years of history, embryonic origin, function and clinical significance / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 5 (2019), s. 521-531
 9. ADE Some aspects of early development of the thymus: embryological basis for ectopic thymus and thymopharyngeal duct cyst / I. Varga ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 3, No. 1 (2011), s. 22-31
 10. ADF Morfologický pohľad na lymfatický systém človeka - l. časť : Historický pohľad na výskum štruktúr lymfatického systému / V. Jablonská-Mešťanová, L. Havrlentová, H. Gergišáková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 4 (2010), s. 5-10 [on line]
 11. ADF Thymic Hassall´s bodies of children with congenital heart defects / I. Varga ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 111, č. 10 (2010), s. 552-557
 12. ADF The thymus: picture review of human thymus prenatal development / I. Varga ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 7 (2011), s. 368-376
 13. ADM Fluctuations of Histone Chemical Modifications in Breast, Prostate, and Colorectal Cancer: An Implication of Phytochemicals as Defenders of Chromatin Equilibrium / Marek Samec ... [et al.]
  In: Biomolecules [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 12 (2019), s. [1-27] [online]
 14. ADM Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu potkana: možný experimentálny model rozvoja Alzheimerovej choroby / M. Kovalská... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 44, č. 4 (2015), s. 181-187
 15. ADM Prehľad a návrh klasifikácie vrodených anomálií týmusu u detí / I. Varga ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 69, č. 3 (2014), s. 178-190
 16. ADN The normal human newborns thymus / V. Jablonská - Mešťanová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 114, č. 7 (2013), s. 402-408
 17. AED Prvý známy prípad fetus in fetu zo Slovenska - embryologický pohľad / I. Varga... [etal.]
  In: Aktuality v gynekológii a pôrodníctve. - ISBN 978-80-88866-84-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2010. - S. 170-172
 18. AED Dentritové bunky v týmusoch detí s vrodenými chybami srdca / V. Mešťanová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 56-58
 19. AED Morfologické zmeny týmusov detí s vrodenými chybami srdca / V. Mešťanová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 59-61
 20. AED Expresia hypoxického nádorového markera - karbonickej anhydrázy IX / M. Furjelová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 14-16
 21. AED Karboanhydráza IX ako možný prognostický marker pri karcinóme mliečnej žľazy / M. Furjelová... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 7-9 [CD-ROM]
 22. AED Indukovaná hyperhomocysteinémia a riziko vzniku infarktu myokardu / M. Kovalská... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-28-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie, 2012. - S. 28-30 [CD- ROM]
 23. AED Predikcia embryonálneho pôvodu myoidných buniek týmusu na základe imunohistochemickej analýzy / V. Mešťanová... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-74-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 42-45 [CD-ROM]
 24. AED Histomorfologické odchýlky v distribúcií nelymfocytových bunkových populácií a štruktúre týmusu u detí s vrodenými chybami srdca / Veronika Mešťanová, Ivan Varga, Marian Adamkov
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 41-44
 25. AED Histomorfologická adaptácia týmusu pediatrických kardiologických pacientov / Veronika Mešťanová, Ivan Varga, Marian Adamkov
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 45-50
 26. AEG Thymic myoid cells could protect lymphocytes in thymic medulla from apoptosis in vivo: a preliminary immunohistochemical study / I. Varga ... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Vol. 459, Suppl. 1 (2011), s. S54-S55
 27. AEG The thymic microscopic structure of the infant´s thymuses with congenital heart defects / I. Varga ... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Vol. 459, Suppl. 1 (2011), s. S328-S329
 28. AFC Makrofágy a integrujúce dendritové bunky v týmusoch detí s vrodenými chybami srdca / I. Varga ... [et al.]
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 2. - ISBN 978-80-7464-364-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - S. 94-99
 29. AFC Nové poznatky o Hassallových telieskach získané histologickým štúdiom týmusov detí s vrodenými chybami srdca / I. Varga ... [et al.]
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 2. - ISBN 978-80-7464-364-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - S. 82-93
 30. AFD Zvýšená expresia survivinu ako rizikový faktor u pacientov s karcinómom prostaty / K. Jurková... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 104-108
 31. AFG Developmental abnormalities of the human thymus - from phylogeny to ontogeny / I. Varga ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 6, No. 2 (2014), s. 133
 32. AFG Myoid cells of the human thymus - their possible development and function / I. Varga ... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 165
 33. AFG Myoid cells of thymus in question of origin and function / V. Mešťanová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 159, suppl. 1 (2015), s. S28-S29
 34. AFG Classification and clinical significance of the congenital anomalies of thymus / I. Varga... [et al.]
  In: Anatomy. - Vol. 9, Suppl. 2 (2015), s. S201
 35. AFG Importance of antiapoptotic protein survivin in human tissues / M. Adamkov... [et al.]
  In: Morphology 2012 : 47th International Congress on Anatomy ; 49th Lojda Symposium on Histochemistry. - Hradec Králové : Česká anatomická společnosť, 2012. - S. 27
 36. AFG Macrophages, interdigitating dendritic cells and myoid cells in newborns thymuses - an immunohistochemical study / Š. Polák ... [et al.]
  In: Morphology 2012 : 47th International Congress on Anatomy ; 49th Lojda Symposium on Histochemistry. - Hradec Králové : Česká anatomická společnosť, 2012. - S. 110
 37. AFG Thymic Hassall´s bodies - their structure and possible functions during prenatal and early postnatal development / I. Varga ... [et al.]
  In: Morphology 2012 : 47th International Congress on Anatomy ; 49th Lojda Symposium on Histochemistry. - Hradec Králové : Česká anatomická společnosť, 2012. - S. 134
 38. AFG Expression of the hypoxia-inducible and tumor-associated carbonic anhydrase IX in human breast cancer / M. Furjelová... [et al.]
  In: Morphology 2012 : 47th International Congress on Anatomy ; 49th Lojda Symposium on Histochemistry. - Hradec Králové : Česká anatomická společnosť, 2012. - S. 53
 39. AFG The structure and possible function of thymic hassall´s bodies / I. Varga ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 5, No. 3 (2013), s. 256
 40. AFG Anatomical variation of the thymus / I. Varga ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 5, No. 3 (2013), s. 268
 41. AFG Comparative analysis of macrophages and dendritic cells in thymuses of children with sudden infant death syndrome and with congenital heart defects / I. Varga... [et al.]
  In: Annals of Anatomy- Anatomischer Anzeiger. - Roč. 196, S1 (2014), s. 66
 42. AFG Thymic myoid cells in thymuses of children with congenital heart defects / I. Varga... [et al.]
  In: Annals of Anatomy- Anatomischer Anzeiger. - Roč. 196, S1 (2014), s. 68-69
 43. AFG Promoter region methylation of RASSF1A and PITX2 genes in breast cancer patients / E. Ježková ... [et al.]
  In: Breast. - Roč. 32, suppl. 1 (2017), s. S50
 44. AFH Wnt signalling pathway in cervical cancer / Veronika Mešťanová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 46-46
 45. AFH Morphological changes of the human thymus from the 6th up to 25th week of prenatal development / I. Varga ... [et al.]
  In: Morphology 2013. - ISBN 978-80-89544-47-9. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 74
 46. AFH Zmeny v MAPK dráhe po globálnej mozgovej ischémii v asociácii s indukovanou hyperhomocysteinémiou / M. Kovalská... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 28 [online]
 47. AFH Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie / M. Furjelová... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 21 [online]
 48. AFH Association between congenital heart defects and thymic microenvironmental niche / V. Mešťanová, M. Adamkov, I. Varga
  In: Morphology 2016 : 44. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-4171-4. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 26
 49. BEE Makrofágy, dendritové bunky a myoidné bunky v týmuse novorodencov / Š. Polák ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87861-02-8. - Praha : Evropská asociacie pro fototerapii, 2013. - S. 119 [CD-ROM]
 50. BEF Imunohistochemické aspekty karcinómu krčka maternice / Bibiána Klinerová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 10-13
 51. BFA Could induced hyperhomocysteinemia lead to Alzheimer's disease-like pathological features in animal model? / M. Kovalská... [et al.]
  In: Morphology 2014. - Brno : Česká anatomická spoločnosť, 2014. - S. 43
 52. BFA Carbonic anhydrase IX expression in correlation to clinicomorphological and biological parameters of breast carcinoma / M. Furjelová... [et al.]
  In: Morphology 2014. - Brno : Česká anatomická spoločnosť, 2014. - S. 60
 53. BFA Immunohistochemical detection of human thymic myoid cells - their possible embryonic origin and functions / V. Mešťanová... [et al.]
  In: Morphology 2014. - Brno : Česká anatomická spoločnosť, 2014. - S. 111-112
 54. BFB Štúdium bunkového mikroprostredia týmusov detí s vrodenými chybami srdca a so syndrómom náhleho úmrtia (SIDS) metódami imunohistochémie / I. Varga ... [et al.]
  In: Laboratórna medicína 2013 : 15. kongres s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2013. - S. 13-14
 55. GII Profesor MUDr. Marian Adamkov, CSc., šesťdesiatročný / I. Varga, V. Mešťanová
  In: Monitor medicíny SLS. - Roč. 4, č. 3-4 (2014), s. 36