Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy / Y. Mellová... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 2. ADC Microvascular changes in relation to inflammation and epidermal hyperplasia in chronic cutaneous lesions of psoriasis vulgaris / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 32, č. 5 (2017), s. 461-470
 3. ADC Quantitative immunohistochemical assessment of blood and lymphatic microcirculation in cutaneous lichen planus lesions / D. Výbohová... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 30, č. 6 (2015), s. 697-706
 4. ADC Dermatological findings in an adult patient with juvenile hyaline fibromatosis / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 17, č. 4 (2003), s. 473-476
 5. ADC Quantitative comparison of angiogenesis and lymphangiogenesis in cutaneous lichen planus and psoriasis: immunohistochemical asessment / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 117, č. 1 (2015), s. 20-28
 6. ADC Quantitative changes of the capillary bed in aging human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 27, č. 7 (2012), s. 961-967
 7. ADD Gp96 and its different expression in breast carcinomas / I. Hodorová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 55, č. 1 (2008), s. 31-35
 8. ADD Alterations in the rat forebrain apoptosis following exposure to ionizing radiation / S. Bálentová... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 66, č. 4 (2011), s. 701-705
 9. ADE Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč.76, suppl. 82 (2009), s.181-185
 10. ADE Changes in the ultrastructure of the Ranviers node in the cours of myelinogenesis / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 193-194
 11. ADE Mikroštruktúra podkožných lézií juvenilnej hyalínovej fibromatózy / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie. - Roč. 34, č. 3 (1998), s. 99-104
 12. ADE Diagnostika adnexálnych tumorov kože / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 42, č. 2 (2006), s. 59-65
 13. ADE Adenokarcinóm prsnej žľazy muža a jeho diferenciálna diagnóza / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 82, č. 6 (2007), s. 347-351
 14. ADE Hodnotenie bazálnej membrány u morfeaformného (invazívneho) bazaliómu / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 80, č. 2 (2005), s. 76-81
 15. ADE "Hassalloidné" telieska v pľúcach u dieťaťa s epidermolysis bullosa junctionalis a s Bartovým syndrómom / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 52, č. 3 (2016), s. 174-177
 16. ADE Folliculitis perforans kazuistický prípad a diferenciálna diagnostika choroby / K. Adamicová... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 45, č. 3 (2009), s. 75-78
 17. ADE Assessment of the relation of the optic nerve to the posterior ethmoid and sphenoid sinuses by computed tomography / G. Hešková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 153, č. 2 (2009), s. 149-152
 18. ADE Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 39/48, č. 2 (2003), s. 80-84
 19. ADE Malígny ekrinný poróm (eccrine porocarcinoma) / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 78, č. 4 (2003), s. 168-172
 20. ADE Myelinogenesis - longitudinal sections vs. serial transverse sections / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Sväzok 102, č. 2 (2001), s. 167-172
 21. ADE Imunohistochemická detekcia spinocelulárneho a bazocelulárneho karcinómu v teréne xeroderma pigmentosum (návrat k bioptickému materiálu po osemnástich rokoch) / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 77. č. 1 (2002), s. 7-11
 22. ADE Multidrug resistance proteins in renal cell carcinoma / I. Hodorová ... [et al.]
  In: Folia biologica (Prague). - Roč. 54, č. 6 (2008), s. 187-192
 23. ADE Paraneoplastický pemfigus ako súčasť paraneoplastického syndrómu / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 37/46, č. 3 (2001), s. 126-127
 24. ADF Why the term acrosyringium is not used so far by histology? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 3-7
 25. ADF Vplyv dojčenia na telesnú stavbu trojmesačných a šesťmesačných detí (okres Martin) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 38-43
 26. ADF The Golgi apparatus of pale and dark Purkinje cells / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 257-259
 27. ADF Thyreoidectomy and liver acine phosphatase from the aspect of circadian rhytm / E. Meitner ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 252-254
 28. ADF Effect of hypoxia of pregnant females on the liver tissue of newborn young / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 26, č. 3 (1978), s. 255-257
 29. ADF Post-thyreoidectomy circadian rhytm and neurosecretion changes on rats / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 27, č. 2 (1979), s. 92-93
 30. ADF Visualisation of the rats bile ducts in correlation to circadian rhytm / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 27, č. 2 (1979), s. 90-92
 31. ADF Effect of stabilisers 42 abd 831 on rat liver parenchamy / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Folia Morphologica (Praha). - Roč. 27, č. 2 (1979), s. 88-90
 32. ADF K mechanizmu tvorby myelínovej pošvy / Y. Mellová-Moravčíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 87, č. 5 (1987), s. 564-571
 33. ADF Atypie myelínovej pošvy vyvíjajúceho sa periférneho nervového vlákna / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 89, č. 5 (1988), s. 343-351
 34. ADF Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu potkanov po aplikácii INH / M. Mello ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, suppl. (1991), s. 217-218
 35. ADF Regenerácia periférneho nervu / Mellová-Moravčíková, Y. ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Vol. 63, Suppl. (1991), s. 223-224
 36. ADF Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in the papillary part of the dermis within ageing human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 25-29
 37. ADF Dorzálna rizotómia - chirurgická deaferentácia močového mechúra / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 106-110
 38. ADF Juvenilná hyalínová fibromatóza / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 99, č. 11 (1998), s. 587-596
 39. ADF Dermatologic tumors findings in a juvenile hyaline fibromatosis adult patient during 7-year -follow-up / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 20-26
 40. ADF Variácie nervus ischiadicus / G. Hešková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 64-67
 41. ADF Príspevok k bioptickej diagnostike spinocelulárneho karcinómu pery / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 27-29
 42. ADF Cievne variácie vyskytujúce sa u človeka / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 104-106
 43. ADF The incidence of the azygos lobe in the population from Bánovce nad Bebravou, Slovakia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 182-184
 44. ADF Myelin sheath formation. Can longitudinal sections of the developing nerve clarify its mechanisms? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 3-8
 45. ADF Kaposi's sarcoma versus Kaposi-like hemangiomatous lessions / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 7, č. 1 (2007), s. 17-22
 46. ADF Morfologické charakteristiky mikrocirkulácie kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 3-6
 47. ADF Organization of the capillary network of subpapillary plexus in healthy human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 3-7
 48. ADF Polandov syndróm u dvadsaťpäťročného muža / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 15, č. 2 (2012), s. 38-41
 49. ADF Telesné charakteristiky novorodencov (Martinský a Žilinský okres) / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 90-95
 50. ADF Morbus-Down - numerous findings of the epigenetic traits in the skeleton / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 7 (n.s.4) (2004), s. 34-36
 51. ADF Syndactylla cutanea u blízkych príbuznych v rodine z Turca / M. Marčeková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 31-34
 52. ADF Náhodný nález hereditárnej syndaktýlie prstov pravej a ľavej nohy / M. Marčeková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 39-42
 53. ADF Anatómia cauda equina / M. Benčo ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 47-48
 54. ADF Vplyv prirodzenej výživy na rast a vývoj dojčiat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 111-114
 55. ADF Skin angiogenesis and its significance in some skin diseases / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 3-8
 56. ADF K problematike diagnostiky nádorových a nenádorových lézii kostného tkaniva / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Konzílium. - Č. 4 (2001), s. 37-39
 57. ADF Histomorfológia starnúcej kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 8, č. 3 (2008), s. 8-12
 58. ADF Retromolar fibrosarcoma - a diagnostic dilemma / K. Adamicová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 3 (2011), s. 33-38
 59. ADM Kožná bunková reakcia po popálení medúzou / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - Roč. 52, č. 1 (2016), s. 55-60
 60. AED Lymfangiogenéza, zápal a nádorové ochorenia kože / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 78-81
 61. AED Anatomické orientačné body významné v axilárnej chirurgii / Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 23-26
 62. AED Pale and dark neurocyteswith special reference to Purkinje cells / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 6, Fasc. 1, 1980. - Martin : Osveta, 1980. - S. 17-59
 63. AED Povrchový a hĺbkový učebný štýl vo vzťahu k akademickej úspešnosti v anatómii / Desanka Výbohová ... [et al.]; recenzenti Luděk Vrtík, Augustín Prochotský
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 57-63
 64. AED Vzťah medzi dĺžkou dojčenia a výskytom alergie u skupiny detí z okresu Martin / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 176-180
 65. AED Axilárny tkanivový syndróm / G. Hešková ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 38-41
 66. AED Retrospektívna analýza zdravotného stavu skupiny detí z okresu Martin / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 52-55
 67. AED Die Ultrastruktur der sich bildenden Myelinischeide in der peripheren Nervenfaser / Mellová-Moravčíková, Y. ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 18, 1991. - ISBN 80-217-0367-9. - Martin : Osveta, 1991. - S. 235-243
 68. AED Zmeny pozície nervus opticus v dôsledku variácií sinus sphenoidalis / G. Hešková... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 27-31
 69. AED Tumours of the central and peripheral nervous system a histological and immunohistochemical differential diagnosis / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom 21-22, 1994-1995. - ISBN 80-223-1051-4. - Bratislava : UK, 1996. - S. 67-71
 70. AED Neobvyklý priebeh nervus ischiadicus vzhľadom na musculus piriformis / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 174-178
 71. AED Anatomické variácie ciev hornej končatiny / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 208-211
 72. AED Sledovanie priameho účinku lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 230-233
 73. AED Význam intercelulárnych kontaktov vo vývoji myelinizovaného nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 234-238
 74. AED Syndroma Wrisbergi - variácia priebehu vena azygos / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 311-314
 75. AED Žiarením indukované zmeny neurogenézy v prednom mozgu potkana / S. Bálentová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 8-11
 76. AED Variácie processus uncinatus - klinický význam / G. Hešková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 35-39
 77. AED Anatomické variácie v povodí arteria axillaris / L. Kunertová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 54-58
 78. AED Antropomotorické hodnotenie základných telesných parametrov novorodencov narodených v 1. polroku 2008 / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 62-65
 79. AED Vplyv prolongovaného pôsobenia lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 72-74
 80. AED Hodnotenie integrity bazálnej membrány epitelových nádorov kože / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 75-77
 81. AED Ultrastructurally different myelinated nerve fibres in a normal sciatic nerve of guinea pig / K. Belej ... [et al.]
  In: Folia medica Martiniana, Tom. 11, Fasc. 1, 1985. - Martin : Osveta, 1985. - S. 187-196
 82. AED Kapilárne zmeny počas plexus subpapilaris dermis v chronických léziách dermatitis atopica / D. Výbohová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 98-101
 83. AED Klinický aspekt variácií septum sinuum sphenoidalium / Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 18-22
 84. AED Komplexná manifestácia Marfanovho syndrómu u dospelého muža / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 72-75 [online]
 85. AED Klinický význam vývojových anomálií chrbtice / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 385-388
 86. AED Prolymfangiogénny rastový faktor VEGF-C v léziách lichen ruber planus s rúznym stupňom chronického zápalu / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 32-35
 87. AED Lymfatické kapiláry v papilách dermis v léziách lichen ruber planus / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 6-9 [online]
 88. AED Klinický význam štúdie anatomických variácií processus uncinatus / G. Hešková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 53-57
 89. AED Morfologické variácie krčných stavcov a ich funkčný význam / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 36-38
 90. AED Cellulae ethmoidales infraorbitales / G. Hešková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 31-34
 91. AED Variácie artikulačných plôch atlasu / L. Kunertová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 50-53
 92. AED Vplyv veku matky na dĺžku dojčenia / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 54-58
 93. AED Vzťah spôsobu podania a miery alterácie nervového tkaniva lokálnymi anestetikami / M. Mello... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 62-64
 94. AED Morfologické a funkčné vzťahy viscerokrania a neurokrania / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-67
 95. AED Morphometric analysis of the capillaries of the subpapillary plexus in healthy human skin in the semithin sections / D. Výbohová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 81-85
 96. AED Anatomické variácie prvého krčného stavca / L. Kunertová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 35-37
 97. AED Atlantookcipitálna fúzia a súvisiace zmeny na báze lebky / M. Mello... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 43-45
 98. AED Mikrovaskulárne zmeny v kožných léziách lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 93-97
 99. AED Vplyv dojčenia na hlavové rozmery dojčiat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 39-43
 100. AED Variácie ciev hrudníka / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 53-55
 101. AED Recidivujúce dupuytrénove kontraktúry u muža s Marfanovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Anatómia v obrazoch histórie. - ISBN 978-80-89747-07-8. - Bratislava : Proprint, 2016. - S. 26-30
 102. AED Lymfangiogenetické mechanizmy v primárnych nádoroch a pri ich metastázovaní / Lenka Kunertová, Yvetta Mellová, Desanka Výbohová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 13-15 [online]
 103. AED Expresia VEGF-A v kožných léziách lichen ruber planus s rôznym stupňom zápalovej infiltrácie / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 24-27 [online]
 104. AED Topografické rozdiely v hustote mikrocirkulačného riečiska plexus subpapillaris dermis v zdravej ľudskej koži / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 26-31
 105. AED Quintus superductus - vrodená deformita piateho prsta na nohe / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 62-64
 106. AED Polandov syndróm u mladého muža / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 64-67
 107. AED Klinická anatómia concha nasalis media / G. Hešková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 67-72
 108. AED Cellulae sphenoethmoidales / G. Hešková, Y. Mellová, A. Holomáňová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 22-26
 109. AED Canalis arteriae vertebralis na atlase / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 39-41
 110. AED Intersexuálne rozdiely v telesnej stavbe 3-mesačných a 6-mesačných detí / M. Marčeková, E. Neščáková, Y. Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 42-46
 111. AED Expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru v kožných léziách psoriasis vulgaris / D. Výbohová, M. Adamkov, Y. Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 79-83
 112. AED Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri alergickom zápale / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 105-107
 113. AED Lymfatický systém a imunitné reakcie pri zápalových procesoch / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 2-5 [online]
 114. AED Expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru v starnúcej ľudskej koži / D. Výbohová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 113-117
 115. AED Variácie concha nasalis media-klinický význam / G. Hešková ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 37-40
 116. AED Vplyv niektorých faktorov na dĺžku dojčenia / M. Marčeková, E. Neščáková, Y. Mellová
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 125-128
 117. AED Quantitatívna analýza zmien vaskularity pri chronickom zápale dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 44-46
 118. AED Sledovanie ultraštrukturálnych zmien nervus ischiadicus potkana po intraneurálnej aplikácii 1%, 2% a 4% prokaínu / M. Mello...[et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 59-61
 119. AED Histotoxicita lokálnych anestetík-vplyv intraneurálnej aplikácie lidokaínu na ultraštruktúru periférneho nervu / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 62-64
 120. AED Štúdium ultraštruktúry kapilár plexus subpapillaris v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 78-80
 121. AED Krčná kyfóza a jej klinický význam / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Anatómia v obrazoch histórie. - ISBN 978-80-89747-07-8. - Bratislava : Proprint, 2016. - S. 23-25
 122. AEG Effect of systemic treatment with cyclosporin a on capillary morphology of psoriatic papillary dermis / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 18, č. 6 (2004), s. 801-802
 123. AEG Changes of chemically induces inflammation of airway epitelium / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 446
 124. AEG The influence of local anaesthetics depending on the concentration used and variously long period after their administration / M. Mello... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451
 125. AEG The influence of prolonged effect of local anaesthetics on the peripheral nerves / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451-452
 126. AEG The shape and arrangement of capillary loops of the subpapillary plexus in healthy skin and in psoriatic lesions / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 469
 127. AEG A neurilemmoma of the superior cervical ganglion / D. Statelová ... [et al.]
  In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Roč. 26, suppl. 1 (1997), s. 84
 128. AEG A case of malignant eccrine poroma / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. - Roč. 16, suppl. 1 (2002), s. 178
 129. AFC Is today's conception about sweat glands structure correct? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 95-97
 130. AFC Vzťah expresie medzi VEGF-A a VEGF-C v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová, G. Hešková, Y. Mellová
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 121-125
 131. AFC CT hodnotenie septum sinuum sphenoidalium a jeho syntopický vzťah k a carotis interna / G. Hešková, D. Výbohová, Y. Mellová
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 44-48
 132. AFC Vývinové poruchy hornej a dolnej končatiny / M. Marčeková ...[et al.]
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 66-70
 133. AFC The influence of the nourishment on the somatic growth of children in the 3rd mounth of age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. Suppl. 82. - ISBN 978-80-246-1786-2. - Praha : Karolinum, 2009. - 89-96
 134. AFC Investigation of neurotoxicity of some local anaesthetics / M. Mello ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 83-85
 135. AFD Recidivujúce pseudopterygium u muža s Marfanovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach : 20. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-8129-052-7. - Košice : Typopress, 2017. - S. 79-81
 136. AFD Termini situm et directionem partium corporis indicantes / M. Bujalková... [ et al.]
  In: 13. Košický morfologický deň "Anatomická nomenklatúra včera, dnes a zajtra". - ISBN 978-80-8077-189-8. - Košice : UVLF, 2010. - S. 16-23
 137. AFD Identifikácia Schmidtových-Lantermannových štrbín vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 60-61
 138. AFD Bolesti v lumbosakrálnej oblasti spôsobené zmenou anatomických pomerov skeletu / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 67-68
 139. AFD Vývoj cytoplazmatických súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 62-63
 140. AFD Fyziologická a patologická angiogenéza / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 41-42
 141. AFD Asymetria basis cranii externa pri patologickom procese articulatio temporomandibularis / M. Mello ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 29-30
 142. AFD Disproporcie priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy vo vyvíjajúcich sa periférnych nervoch / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 31-32
 143. AFD Hypothalamo-hypofyzárny systém a laktácia / E.R. Meitner ... [et al.]
  In: Laktácia. Zborník.. - Banská Bystrica : [s. n.], 1980. - S. 15-26
 144. AFD Zmeny v ultraštruktúre periferného nervu potkana vyvolané intraneurálnou aplikáciou prokaínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 118-119
 145. AFD Asymetria internódií vo vyvíjajúcom sa periférnom nerve potkana / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 42-43
 146. AFD Sinus maxillaris - anatomicko-klinický aspekt / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 59-62
 147. AFD Heat shock protein GP96 a jeho prítomnosť v nádorových bunkách mliečnej žľazy / I. Hodorová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 62-65
 148. AFD Maturácia periférneho nervu potkana / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : SPU, 1995. - S. 52-53
 149. AFD Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri chronickom zápale / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 103-106
 150. AFD Neurotoxický účinok hypervitaminózy B6 na periférny nerv potkana / M. Mello ... [et al.]
  In: 3. Celoslovenský vedecký seminár z fyziológie živočíchov. - Nitra : [s.n.], 1995. - S. 31-32
 151. AFD Intolerancia laktózy u detí a dospelých / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 117-120
 152. AFD Once again to the Ranviers node ultrastructure / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 162-163
 153. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv dĺžky pôsobenia vybraných anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 133-135
 154. AFD Comparison of developing and regenerating peripheral nerve ultrastructure / M. Mello ... [et al.]
  In: Multinational Congress on Electron Microscopy. - Bratislava : SAV, 1995. - S. 164-165
 155. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv použitej koncentrácie / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 136-138
 156. AFD Lokálne anestetiká a ich účinok na membrány nervových buniek / D. Mičková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 138-141
 157. AFD Štúdium architektoniky kapilárnych slučiek plexus subpapillaris dermis / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 203-206
 158. AFD Vybrané anatomické variácie dutiny klinovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 43-44
 159. AFD Asthma - zápalové zmeny sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 55-56
 160. AFD Variácie basis cranii interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 61-62
 161. AFD Význam axón-gliového spojenia v procese myelinogenézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 50-52
 162. AFD Kapilárne slučky plexus subpapillaris kože v psoriatických léziách / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 89-90
 163. AFD Účinok lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 48-49
 164. AFD Funkčné a morfologické zmeny lymfatických ciev pri zápalových ochoreniach / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach : 20. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-8129-052-7. - Košice : Typopress, 2017. - S. 66-68
 165. AFD Poloha krvných a lymfatických kapilár v pars papillaris dermis v kožných léziách psoriasis vulgaris / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach : 20. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-8129-052-7. - Košice : Typopress, 2017. - S. 154-158
 166. AFD Intraneural administration of lidocaine - the influence on the peripheral nerve ultrastructure / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 4. Rádiobiologická konferencia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-087-7. - Košice : Univerzita veterinárského lekárstva, 2008. - S. 256-258 [CD-ROM]
 167. AFD Variácie pneumatizácie cellulae ethmoidales anteriores / G. Hešková... [et al.]
  In: I. Klinická a aplikovaná morfológia. 14. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 32-35
 168. AFD Absencia nervus musculocutaneus / L. Kunertová... [et al.]
  In: I. Klinická a aplikovaná morfológia. 14. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 51-52
 169. AFD Familiárny výskyt syndaktýlie prstov nohy / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 1. klinická a aplikovaná morfológia. 14. košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 56-57
 170. AFD Imunohistochemická detekcia vaskulárneho endotelového rastového faktoru v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová... [et al.]
  In: I. Klinická a aplikovaná morfológia. 14. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 107-109
 171. AFD Imunohistochémia nádorov kože-nové poznatky o stavbe potných žliaz / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 93-95
 172. AFD Hodnotenie skeletu ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 46-47
 173. AFD Sledovanie účinku vybraných lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 55-56
 174. AFD Obraz cytoplazmatických súčastí obalov myelinizovaného nervového vlákna počas vývoja / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 57-59
 175. AFD Histologické zmeny prirodzene starnúcej kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 87-88
 176. AFD Histologické zmeny kože vyvolané dlhodobým pôsobením slnečného žiarenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 149-151
 177. AFD Variácie a anatomicko-klinické súvislosti dutiniek čuchovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2005. - S. 40-41
 178. AFD Význam komplexného pohľadu na myelinizované nervové vlákno pri hodnotení degeneratívnych a regeneratívnych procesov / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 106-108
 179. AFD Zmeny na basic cranii externa pri zraste atlasu s os occipitale / M. Mello ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 103-105
 180. AFD Vplyv patologických procesov prebiehajúcich v dýchacom systéme na bunky sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 78-80
 181. AFD Niektoré patofyziologické zmeny súvisiace s deviáciou nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 43-44
 182. AFD Patologické zmeny buniek epitelu dýchacieho systému vplyvom fajčenia / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 80-81
 183. AFD Deformácie nosovej priehradky a ich vplyv na skelet tváre / G. Hešková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 46-47
 184. AFD Hodnotenie telesnej stavby 3 mesačných a 6 mesačných detí vzhľadom na pohlavie a typ výživy / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 194-199 [CD-ROM]
 185. AFD Vaskulárne štruktúry na báze lebky / Y. Mellová... [et al.]
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 42-44 [CD-ROM]
 186. AFD Imunohistochemické hodnotenie expresie VEGF v léziách dermatitis atopica / D. Výbohová... [et al.]
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 75-79 [CD-ROM]
 187. AFD Extenzívna pneumatizácia cellulae ethmoidales posteriores / G. Hešková, Y. Mellová, A. Holomáňová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 132-135 [CD-ROM]
 188. AFD Netypické otvory na arcus posterior atlantis / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 161-163 [CD-ROM]
 189. AFD Variácie pneumatizácie zadných prinosových dutín v CT obraze / G. Hešková... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 73-75
 190. AFD Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení somatického vývoja / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva, 2002. - S. 69-70
 191. AFD Hereditárna syndaktýlia prstov nohy u mužov rôzneho veku / M. Marčeková... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 137-140
 192. AFD Zmeny vaskularizácie kože v závislosti na veku / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 65-66
 193. AFD Kvantitatívne hodnotenie lymfatickej mikrocirkulácie v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 219-222
 194. AFD Anatómia nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 67-68
 195. AFD The arcuate foramen / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 113-115
 196. AFD Vývoj ciliárnych a neciliárnych štruktúr epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 71-72
 197. AFD Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej a perineurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 73-74
 198. AFD Ultraštrukturálne odlišnosti vyvíjajúcich sa, regenerujúcich a zrelých nervových vlákien / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 75-76
 199. AFD Chondróm versus chondrosarkóm tvárovej oblasti / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 142-143
 200. AFD Morbus Down - zmeny na skelete / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 122-123
 201. AFD Vplyv prokaínu na ultraštruktúru periférneho nervu / M. Mello ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 138-139
 202. AFD Myelinogenéza v obraze longitudinálnych rezov periférnych nervov / Y. Mellová
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13- 8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 140-141
 203. AFG Cytoplazmatické súčasti myelínovej pošvy v procese myelinogénézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 75
 204. AFG Schmidt-Lantermannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa periférnom nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S.74
 205. AFG Angiogenéza a kožné ochorenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 46
 206. AFG Vzťah priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy v myelinizujúcich nervových vláknach / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 33
 207. AFG Anatomické zmeny skeletu ako príčina bolesti v lumbosakrálnej oblasti / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. Sborník abstrakt. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 31
 208. AFG Zmeny štruktúry a funkcie epitelu dýchacích ciest pri astme / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 29
 209. AFG Spontánne zmeny priechodnosti nosa / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 20
 210. AFG Blood and lymphatic microvascular changes in relation to VEGF-A and VEGF-C expression in psoriatic lesions / D. Výbohová... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 159, suppl. (2015), s. S41
 211. AFG Lymphatic vessels in skin cancer. The relationship between inflammation and cancer / L. Kunertová, Y. Mellová, D. Výbohová
  In: Morphology 2017 : 50th International Congress of the Czech Anatomical Society; 54th Lojda Symposium in Histochemistry. - ISBN 978-80-263-1315-1. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 91
 212. AFG Vývoj Ranvierovho zárezu v centrálnom nervovom systéme / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 37. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s. n.], 1996. - S. 67
 213. AFG Účinok INH na vyvíjajúci sa periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 37. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Brno : [s. n.], 1996. - S. 68
 214. AFG Complex view on the developing peripheral nerve - importance for myelinogenesis understanding / Y. Mellová
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 37
 215. AFG Microvascular changes in ageing skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 57
 216. AFG Detection of gp96 in normal breast tissue and breast carcinoma / I. Hodorová ... [et al.]
  In: Morphology 2006. - Praha : Ústav anatomie 1. lekárskej fakulty, 2006. - S. 71
 217. AFG Pyridoxine - neurotoxin or neuroprotective? / M. Mello ... [et al.]
  In: 39. sjezd České anatomické společnosti. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 20
 218. AFG Basement membrane evaluation in morphae (invasive) type basal cell carcinoma / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 10th World Congress on Cancers of the Skin. - Viedeň : [s.n.], 2005. - S. 37
 219. AFG Variations of the pneumatization of the ethmoid cells / G. Hešková... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 63
 220. AFG Variations of the seventh cervical vertebra and their clinical significance / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 105
 221. AFG Intersexual differences some anthropometric parameters in the group of children in the 3rd mounth age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 111
 222. AFG Nonkeratinizing skin cells and their pathological lesions / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 119
 223. AFG VEGF expression in healthy human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 167
 224. AFG Differential diagnosis of Kaposi's sarcoma in patients receiving systemic immunosuppressive therapy / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 12th World Congress on Cancers of the Skin [elektronický zdroj]. - Tel Aviv : [s.n.], 2009. - S. 113 [CD-ROM]
 225. AFG Murray-Puretic-Drescher syndrome in adult patient-observation of skin lesion during 10-years follow-up / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: 12th World Congress on Cancers of the Skin [elektronický zdroj]. - Tel Aviv : [s.n.], 2009. - S.115 [CD-ROM]
 226. AFG K diagnostike adnexálnych kožných nádorov / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: 1. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. - Brno : [s. n.], 2005. - S. 33
 227. AFG Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 163
 228. AFG Histotoxicity of local anaesthetics-perineural application / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 118
 229. AFG Klinicko-patologické možnosti diagnostiky adnexálnych nádorov kože / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 13. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 13. sjezd České společnosti histologických laborantů. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 11-12
 230. AFG The evaluation of incompact myelin lamellae in the developing peripheral nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 69
 231. AFG Effect of aging and photoageing on skin microvasculature / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 22
 232. AFG Employment of anthropometry in the evaluating somatic development of ill children / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 12
 233. AFG Respiratory epithelial changes induced by air pollution / L. Kunertová ...[et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 10
 234. AFG Anatomical and histological changes in the nasal septal deformation / G. Hešková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 8
 235. AFG Kontinuum starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: VI. konference dětské dermatologie s mezinárodní účastí. - Brno : [s.n.], 2003. - S. P09
 236. AFG Uncommon finding of vessels of the thorax / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Sv. 105, č. 2 (2004), s. 174-175
 237. AFG Ultrastructural differences of developing regenerating and mature nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), s. 179
 238. AFG What can we say about Langerhans cells? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 203
 239. AFG Juvenile hyaline fibromatosis / N. Mišovicová ... [et al.]
  In: 4th international symposium on genetics, health and disease. - Amritsar : [s.n.], 1998. - PO53
 240. AFG The study of influence of local anesthetics on the spinal nerve in the perineural application / M. Mello ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 122
 241. AFG Histotoxicity of local anaesthetics - intraneural application / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 123
 242. AFG The anthropometry of the newborns born since january to may 2008 in Martin / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 119
 243. AFG Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in aging human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 180
 244. AFG Morphological alterations allergic airway inflammation / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 110
 245. AFH Variations of the structures of the ostiomeatal complex / G. Hešková... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 51
 246. AFH Effects of cigarette smoking on the respiratory epithelium / L. Kunertová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 68
 247. AFH The base of the skull - some anatomical variations / M. Mello... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 78
 248. AFH Evaluation of the basement membrane integrity in the skin epithelial tumours / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 79
 249. AFH Intersexual differences between anthropometric parameters in a group of the newborns / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 73
 250. AFH Cell proliferation in the rostral migratory stream of adult rats after fractionated doses of gamma rays / S. Bálentová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 29
 251. AFH Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18
 252. AFH Electron-microscopic study of the human cutaneous microcirculation / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 119
 253. AFH Ultraštrukturálne zmeny paranodálnej oblasti myelinizujúceho nervového vlákna v CNS / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18-19
 254. AFH Vplyv vysokých dávok vitamínu B6 na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 17-18
 255. AFH Regeneratívne zmeny periférneho nervu po jeho toxickom poškodení / M. Mello ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s. n.], 1999. - S. 61
 256. AFH Zmeny na basis cranii externa pri asimilácii atlasu / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 257. AFH Schmidtove-Lanternannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 258. AFH Effect of intraneural application of local anaesthetic in peripheral nerve ultrastructure / M. Mello ... [et al.]
  In: ISN Satellite Meeting. 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Nuerological Diseases". - Martin : [s.n.], 1999. - S. 72
 259. AFH High division of sciatic nerve. Variation in relation of sciatic nerve to piriformis muscle / G. Hešková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 31
 260. AFH Unilateral variations of the arteries of the human upper extremity / L. Kunertová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 50
 261. AFH The lumbalization of the first sacral vertebrae as a caus of pain in lumbosacral area / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 56
 262. AFH Functional and morphological relations of the splanchnocranium and neurocranium / M. Mello ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 59
 263. AFH Variations of the internal base of the skull / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 61
 264. AFH The capillary plasticity in normal and pathological conditions / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 60
 265. AFH The azygos lobe? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 95
 266. AFH Morfologické sledovanie zmien kapilár papíl dermy v psoriatickom ložisku pri systémovej liečbe / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 12. Kongres Slovenskej a Českej spoločnosti patológov s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 36-37
 267. AFH Utraštrukturálne zmeny myelínovej pošvy pri chronickej experimentálnej encefalomyelitide / K. Belej ... [et al.]
  In: XXVII. sjezd čs. anatomické společnosti. - Olomouc : [s.n.], 1984. - S. 7
 268. AFH Ultraštrukturálne zmeny v N. ischiadicus morčaťa po ligatúre Aorta abdominalis / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: XXVII. sjezd čs. anatomické společnosti. - Olomouc : [s.n.], 1984. - S. 11
 269. AFH Biochemická charakteristika plakov u chronickej formy experimentálnej alergickej encefalomyelitidy /EAE/ morčiat / V. Bukovský ... [et al.]
  In: XXVII. sjezd čs. anatomické společnosti. - Olomouc : [s.n.], 1984. - S. 13
 270. AFH Ultrastruktura periferičeskogo nerva posľe mikrovolnoj radijacii / K. Belej ... [et al.]
  In: II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR - NDR; XXIX. zjazd čs. anatomickej spoločnosti. Súhrny prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S. 7
 271. AFH Neurotoxic effect of high doses of pyridoxine on peripheral nerves inthe rats / M. Mello ... [et al.]
  In: II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR - NDR; XXIX. zjazd čs. anatomickej spoločnosti. Súhrny prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1986. - S. 56
 272. AFH Ultraštruktúra epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLFUK, 2000. - S. 9
 273. AFH The ultrastructure of myelinating peripheral nerve fibre / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: II. Bilaterálne sympózium anatómov, histológov a embryológov ČSSR - NDR; XXIX. zjazd čs. anatomickej spoločnosti. Súhrny prednášok. - Bratislava : [s.n.], 1986). - S. 64
 274. AFH Možnosti diagnostiky paraneoplastického pemphigu v našich podmienkach / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Bioptická a cytologická revue. - Roč. 2, č. 3-4 (2000), s. 52
 275. AFH Chondromatózne lézie mäkkých tkanív tváre / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Slovenská dermatovenerologická konferencia 2000. - Bratislava : SLS, 2000. - [S. 10]
 276. AFH The ultrastructure of the developing and regenerating peripheral nerve. / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Folia Facultatis Medicae Universitatis Šafarikiana, Roč. 46, suppl.. - ISBN 80-2170-105-6. - Martin : Osveta, 1989. - S. 71
 277. AFH Nerve damage induced by intraneural microinjection of procain / M. Mello ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Bratislava : [s. n.], 1991. - S. 47
 278. AFH Účinok INH na periférne myelinizované nervové vlákno / M. Mello ... [et al.]
  In: XXI. celoštátna konferencia elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Abstrakta. - Nitra : [s. n.], 1991. - S. 70
 279. AFH Postnatal development of rat paranodal myelin sheath segments / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: 3rd International Symposium. Experimental and clinical neurobiology. Abstracts. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 52
 280. AFH Zmeny paranodálnej oblasti myelinizovaného nervového vlákna počas jeho vývoja / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: XXI. celoštátna konferencia elektrónovej mikroskopie s medzinárodnou účasťou. Abstrakta. - Nitra : [s.n.], 1991. - S. 71
 281. AFH Ultrastructural studies of INH induced neuropathy in rats / M. Mello ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 50
 282. AFH Proximo-distal changes in developing peripheral nerve / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 51
 283. AFH Influence of some local anethetics on ultrastructure of peripheral nerve in rat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 54
 284. AFH Neurotoxic effect of high doses of pyridoxine in the rats / M. Mello ... [et al.]
  In: 6th International Symposium : New frontiers in the biochemistry and biophysics on diagnosis and treatment of stroke, neurotrauma and other neurological diseases. - Martin : JLF UK, 1993. - S. 127
 285. AFH Ultrastructural pecularities of developing and regenerating myelin sheath / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 6th International Symposium : New frontiers in the biochemistry and biophysics on diagnosis and treatment of stroke, neurotrauma and other neurological diseases. - Martin : JLF UK, 1993. - S. 128
 286. AFH Degenerative changes of myelin sheaths after high doses of pyridoxine / M. Mello ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 56
 287. AFH Myelinogenesis in peripheral and central nervous system / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 57
 288. AFH Nodo-paranodal region maturation of myelinating peripheral nerve fibre / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 58
 289. AFH Spracovanie periférneho nervu pre elektrónovú mikroskopiu / E. Lauková ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. 68
 290. AFH Hodnotenie ultaštrukturálneho obrazu regenerujúceho periférneho nervu / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 38. Vedecký zjazd slovenských patológov. - Martin : JLF UK, 1995. - S. . 41
 291. AFH The sphenoidal septum - clinical relevance / G. Hešková ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 436
 292. AFH Ultraštrukturálne zmeny periférneho nervu pri izoniazidovej neuropatii / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 30
 293. AFH Sledovanie protektívneho účinku pyridoxínu na periférny nerv pri izoniazidovej neuropatii / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 31
 294. AFH Evaluation of the shape of the roof of the ethmoid cells and sphenoid sinus / G. Hešková... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 157
 295. AFH Ultraštruktúra periférneho nervu potkana po kombinovanom účinku izoniazidu a pyridoxínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 49
 296. AFH Expression of MDR1 and MRP1 in human kidney proximal tubules and in Wilms tumors / I. Hodorová ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, 2007. - S. 45
 297. AFH Congenital anomalies of the upper limb / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 164
 298. AFH Ultraštruktúra nodo-paranodálnej oblasti myelinizujúceho nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 49-50
 299. AFH The allergy to carbohydrates - the trouble in the nourishment of the children and adults / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, 2007. - S. 66-67
 300. AFH Interaction of soft and bony structures on the base of the skull / Y. Mellová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 167
 301. AFH Postup non lege artis v medicínskej praxi a jeho následky / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 43
 302. AFH Immunohistochemical quantitative evaluation of the capillary bed within the psoriatic lesions in various topographic regions / D. Výbohová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 176
 303. AFH Úskalia diagnostiky malígnych ekrinných nádorov / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Súčasný stav rozvoja patológie z pohľadu dennej diagnostickej praxe [elektronický zdroj]. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 40 [CD-ROM]
 304. AFH Prínos štúdia longitudinálnych rezov vyvíjajúcich sa nervov k identifikácii nodo-paranodálnej oblasti meylinizujúceho nervového vlákna / G. Hešková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 51-52
 305. AFH Zmeny sliznice dýchacích ciest pri chronických patologických procesoch respiračného systému / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 54
 306. AFH Ischemické zmeny myelinizovaných nervových vlákien nervi ischiadici morčaťa / Ľ. Bošeľová ... [et al.]
  In: XXVI. morfologický sjezd. - Hradec Králové : [s.n.], 1983. - [S. 1]
 307. AFH Rýchle vyhotovenie výbrusu kosti a zuba / K. Belej ... [et al.]
  In: V. Celostátní konference histologických laborantů. - Praha : [s.n.], 1983. - [S. 1]
 308. AFH Vytváranie axogliálneho spojenia v priebehu myelogenézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 70
 309. AFH Morfologické znázornenie niektorých patogenetických mechanizmov psoriázy s dôrazom na prejavy systémovo liečených ťažkých foriem ochorenia / D. Felcanová ... [et al.]
  In: Granty MFN. Abstrakty [elektronický zdroj]. - Martin : MFN, 2006. - Nestr. [1 s.] [online]
 310. AFH Regenerácia periférneho nervu po poranení / M. Mello ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 9
 311. AFH Ultraštrukturálne zmeny myelínovej pošvy pri chronickej experimentálnej alergickej encefalomyelitide / K. Belej ... [et al.]
  In: Bulletin Československej spoločnosti biochemickej pri ČSAV a Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 12, č. 2 (1984), s. 186
 312. AFH Biochemická charakterizácia plakov u chronickej formy experimentálnej alergickej encefalomyelitídy /EAE/ morčiat / V. Bukovský ... [et al.]
  In: Bulletin Československej spoločnosti biochemickej pri ČSAV a Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 12, č. 2 (1984), s. 186
 313. AFH K mechanizmu tvorby myelínovej pošvy / Y. Mellová
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 46
 314. AFH Nezvyčajný prípad profesionálnej dermatózy / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 2. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969418-3-6. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2006. - S. 61
 315. AFH Morfologické sledovanie zmien kapilár papíl dermy v psoriatickom ložisku pri systémovej liečbe / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Smrdácke dni. - Smrdáky : Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2004. - S. 6
 316. AFH Anatomical autopsy in the context of the Slovak law / P. Štiak, Y. Mellová
  In: Morphology 2013. - ISBN 978-80-89544-47-9. - Martin : JLF UK, 2013. - S. 69
 317. AFH What is more efective for academic performance in anatomy - intensive anatomy course or regular weekly practicals? / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 121-121
 318. AFH Relation between the degree of inflammation and angioproliferation of subpapillary plexus in cutaneous lichen ruber planum lesions / D. Výbohová, K. Adamicová, Y. Mellová
  In: Morphology 2016 : 44. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-4171-4. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 63
 319. AFH Vývoj cytoplazmatických a membránových súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 57
 320. AFH What is more effective for academic performance in anatomy? Intensive anatomy course or regular weekly practicals? / Výbohová D. ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 121-121
 321. AFH Ponticulus posticus / L. Kunertová, Y. Mellová
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 163
 322. AFK Panniculitis and juvenile hyaline fibromatosis / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: III. Pražská dermatologická konference. - Praha : [s.n.], 1997. - S. 1
 323. AFL Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení vývoja chorých detí / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 54-55
 324. AFL Sledovanie neurotoxicity vybraných lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 56
 325. AFL Juvenilná hyalínová fibromatóza diagnostikovaná v dospelosti medicínske a ošetrovateľské aspekty starostlivosti o chronického pacienta / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. - Roč. 11-č. 1-2 (2008), s. 41
 326. AGI Ultraštruktúra myelínu v periférnom nervovom vlákne : Záverečná správa výskumnej úlohy č. 02-01-02. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 327. AGI Ischemické a regeneratívne zmeny na periférnych nervoch : záverečná správa výskumnej úlohy VIII-5-6/09. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1990
 328. AGI Morfologické a funkčné aspekty vyvíjajúceho sa a poškodeného periférneho nervu : záverečná správa výskumnej úlohy A-1/1. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1993
 329. AGI Metabolizmus lipoproteínov nervového tkaniva pri demyelinizačných procesoch : Záverečná správa o plnení úloh štátneho plánu výskumu VII-5-2/06. / V. Mézeš ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1985
 330. BCI Histopatologické vyšetrenia kože / K. Adamicová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 1999
 331. BCI Heart and respiratory system [elektronický dokument] : study guide. / Desanka Výbohová, Gabriela Hešková, Yvetta Mellová
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2019
 332. BCI Bones, joints and muscles of the upper and lower limbs [elektronický dokument] : study guide. / Gabierla Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018
 333. BDF Invazívny typ bazocelulárneho karcinómu / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 17 (2004), s. 4-5
 334. BDF Vývoj pankreasu so zameraním na exokrinnú časť / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 19 (2004), s. 14
 335. BDF Vývoj centrálneho nervového systému / Y. Mellová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 22 (2004), s. 20-21
 336. BDF Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 5 (2003), s. 12-13
 337. BDF Čo sú to obrovské bunky? / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 11 (2007), s. 37-39
 338. BDF Cystické lézie v okolí kĺbov / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 23 (2006), s. 4 a 6
 339. BDF Chronické a recidivujúce ochorenia dýchacích ciest - zmeny epitelu / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 2 (2005), s. 4-9
 340. BDF Ekzém a jeho bioptická diagnostika / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 3-6
 341. BDF O myelinizácii - nielen pre morfológov / Y. Mellová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 3 (2004), s. 29-30
 342. BDF Non lege artis postup a čo ďalej? / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (2001), s. 1 a 5-6
 343. BED Vonkajšie životné prostredie a regionálna politika / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi 3. - ISBN 80-88866-29-4. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. - S. 169-174
 344. BED Medicínske predmety v ošetrovateľstve (zamyslenie sa nad vedou tradičného a nového univerzitného odboru) / Ž. Fetisovová ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 68-74 [CD-ROM]
 345. BED Vrodené poruchy vývoja dolnej končatiny / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 50-52
 346. BEF Nosový cyklus / G. Hešková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 49-50
 347. BEF Funkčné a morfologické zmeny ciliárnych buniek pri primárnej ciliárnej dyskinéze / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 45-46
 348. BEF Preferované formy výučby praktických cvičení z anatómie u študentov všeobecného lekárstva / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 72-77
 349. BEF Vaskulárny endotelový rastový faktor a lymfangiogenéza / Lenka Kunertová, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 36-40
 350. BEF Variácia vetiev a. thoracica interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 99-100
 351. BEF Zaujímavý nález mnohopočetných epigenetických znakov na skelete ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 86-89
 352. BEF Interdisciplinárny prístup vo výučbe medicíny (Úvod do diskusie) / K. Adamicová ... [et al.]
  In: 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". - ISBN 80-88866-14-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 20-21
 353. BFA The influence of nourishment on the somatic growth of children from birth to one year of life (the longitudinal study) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : all mankind is of one origin. - Brno : Česká společnost antropologická, 2019. - S. S11-S11
 354. BFA The influence of nourishment on the somatic growth of children from birth to one year of life (The longitudinal study) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : all mankind is of one origin. - Brno : Česká společnost antropologická, 2019. - S. 104-104
 355. BFB "Fish-tank" granuloma / K. Adamicová... [et al.]
  In: 36. lekárnické dni a 4. liptovsko-oravské lekárnické dni [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-97-0393. - Bratislava : Slovenská lekárnicka komora, 2010. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 356. DAI Ultraštruktúra vyvýjajúceho sa periférneho myelinizovaného nervového vlákna / Y. Moravčíková
  Martin : [s.n.], 1986
 357. DAI Morfogenéza myelínovej pošvy : Prínos štúdia longitudinálnych rezov vyvíjajúceho sa periferného nervu k objasneniu mechanizmu tvorby a rastu myelínovej pošvy. / Y. Mellová
  Martin : [s.n.], 2001
 358. EDJ Ošetrovateľstvo ako odbor univerzitného štúdia / K. Adamicová ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 2, č. 10 (2003), s. 10-11
 359. GAI Ischemické a regeneratívne zmeny na periférnych nervoch : priebežná správa výskumnej úlohy VIII-5-5/09. / K. Belej ... [et al.]
  Martin : [s.n.], 1988
 360. GHG Základy anatómie. Orgány ľudského tela-systémy. Časti tela. Kardiovaskulárny systém. Nervový systém [elektronický zdroj] : . / Y. Mellová
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2011
 361. GII Výučba anatómie v študijnom programe Zubné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) / Y. Mellová
  In: Sme. - Roč. 23, č. 248 (2015), s. 9