Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy / Y. Mellová... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 2. ADE Assessment of the relation of the optic nerve to the posterior ethmoid and sphenoid sinuses by computed tomography / G. Hešková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 153, č. 2 (2009), s. 149-152
 3. ADE Myelinogenesis - longitudinal sections vs. serial transverse sections / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Sväzok 102, č. 2 (2001), s. 167-172
 4. ADF Posúdenie telesného rastu a výživy detí do prvého roku života (Bratislavský kraj) / Mária Fuchsová... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 25-31
 5. ADF Intersexuálne rozdiely v telesnej stavbe u detí do prvého roku života (Bratislavský kraj) / Eva Neščáková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 53-57
 6. ADF Náhodný nález hereditárnej syndaktýlie prstov pravej a ľavej nohy / M. Marčeková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 39-42
 7. ADF Myelin sheath formation. Can longitudinal sections of the developing nerve clarify its mechanisms? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 3-8
 8. ADF Morbus-Down - numerous findings of the epigenetic traits in the skeleton / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 7 (n.s.4) (2004), s. 34-36
 9. ADF Why the term acrosyringium is not used so far by histology? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 3-7
 10. ADF Syndactylla cutanea u blízkych príbuznych v rodine z Turca / M. Marčeková... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 31-34
 11. ADF Vplyv prirodzenej výživy na rast a vývoj dojčiat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 111-114
 12. ADF Skin angiogenesis and its significance in some skin diseases / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 3-8
 13. ADF Vplyv dojčenia na telesnú stavbu trojmesačných a šesťmesačných detí (okres Martin) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 38-43
 14. ADF Organization of the capillary network of subpapillary plexus in healthy human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 3-7
 15. ADF Telesné charakteristiky novorodencov (Martinský a Žilinský okres) / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 90-95
 16. ADF Morfogramy telesných rozmerov a indexov slovenských pacientov liečených somatotropným hormónom / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 22, č. 1 (2019), s. 8-14
 17. ADF Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in the papillary part of the dermis within ageing human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 25-29
 18. ADF Antropometria detí od narodenia do prvého roku života a jej využitie v medicínskej praxi - percentilové grafy (Bratislavský kraj) / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 40-45
 19. ADF Polandov syndróm u dvadsaťpäťročného muža / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 15, č. 2 (2012), s. 38-41
 20. AED Retrospektívna analýza zdravotného stavu skupiny detí z okresu Martin / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 52-55
 21. AED Variácie ciev hrudníka / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 53-55
 22. AED Vzťah medzi dĺžkou dojčenia a výskytom alergie u skupiny detí z okresu Martin / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 176-180
 23. AED Klinický význam vývojových anomálií chrbtice / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 385-388
 24. AED Vplyv veku matky na dĺžku dojčenia / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 54-58
 25. AED Morfologické a funkčné vzťahy viscerokrania a neurokrania / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-67
 26. AED Komplexná manifestácia Marfanovho syndrómu u dospelého muža / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 72-75 [online]
 27. AED Intersexuálne rozdiely v telesnej stavbe 3-mesačných a 6-mesačných detí / M. Marčeková, E. Neščáková, Y. Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 42-46
 28. AED Vplyv niektorých faktorov na dĺžku dojčenia / M. Marčeková, E. Neščáková, Y. Mellová
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 125-128
 29. AED Neobvyklý priebeh nervus ischiadicus vzhľadom na musculus piriformis / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 174-178
 30. AED Anatomické variácie ciev hornej končatiny / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 208-211
 31. AED Sledovanie priameho účinku lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 230-233
 32. AED Význam intercelulárnych kontaktov vo vývoji myelinizovaného nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 234-238
 33. AED Syndroma Wrisbergi - variácia priebehu vena azygos / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 311-314
 34. AED Vplyv dojčenia na hlavové rozmery dojčiat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 39-43
 35. AED Recidivujúce dupuytrénove kontraktúry u muža s Marfanovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Anatómia v obrazoch histórie. - ISBN 978-80-89747-07-8. - Bratislava : Proprint, 2016. - S. 26-30
 36. AED Polandov syndróm u mladého muža / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 64-67
 37. AED Quintus superductus - vrodená deformita piateho prsta na nohe / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 62-64
 38. AED Antropomotorické hodnotenie základných telesných parametrov novorodencov narodených v 1. polroku 2008 / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 62-65
 39. AEG Changes of chemically induces inflammation of airway epitelium / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 446
 40. AEG The influence of local anaesthetics depending on the concentration used and variously long period after their administration / M. Mello... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451
 41. AEG The influence of prolonged effect of local anaesthetics on the peripheral nerves / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451-452
 42. AEG The shape and arrangement of capillary loops of the subpapillary plexus in healthy skin and in psoriatic lesions / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 469
 43. AFC The influence of the nourishment on the somatic growth of children in the 3rd mounth of age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. Suppl. 82. - ISBN 978-80-246-1786-2. - Praha : Karolinum, 2009. - 89-96
 44. AFC Investigation of neurotoxicity of some local anaesthetics / M. Mello ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 83-85
 45. AFC Vývinové poruchy hornej a dolnej končatiny / M. Marčeková ...[et al.]
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 66-70
 46. AFD Morbus Down - zmeny na skelete / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 122-123
 47. AFD Vplyv prokaínu na ultraštruktúru periférneho nervu / M. Mello ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 138-139
 48. AFD Zmeny v ultraštruktúre periferného nervu potkana vyvolané intraneurálnou aplikáciou prokaínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 118-119
 49. AFD Asymetria internódií vo vyvíjajúcom sa periférnom nerve potkana / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 42-43
 50. AFD Imunohistochémia nádorov kože-nové poznatky o stavbe potných žliaz / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 93-95
 51. AFD Recidivujúce pseudopterygium u muža s Marfanovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach : 20. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-8129-052-7. - Košice : Typopress, 2017. - S. 79-81
 52. AFD Hodnotenie telesnej stavby 3 mesačných a 6 mesačných detí vzhľadom na pohlavie a typ výživy / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 194-199 [CD-ROM]
 53. AFD Vaskulárne štruktúry na báze lebky / Y. Mellová... [et al.]
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 42-44 [CD-ROM]
 54. AFD Familiárny výskyt syndaktýlie prstov nohy / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 1. klinická a aplikovaná morfológia. 14. košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 56-57
 55. AFD Bolesti v lumbosakrálnej oblasti spôsobené zmenou anatomických pomerov skeletu / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 67-68
 56. AFD Fyziologická a patologická angiogenéza / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 41-42
 57. AFD Asymetria basis cranii externa pri patologickom procese articulatio temporomandibularis / M. Mello ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 29-30
 58. AFD Disproporcie priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy vo vyvíjajúcich sa periférnych nervoch / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 31-32
 59. AFD Hereditárna syndaktýlia prstov nohy u mužov rôzneho veku / M. Marčeková... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 137-140
 60. AFD Patologické zmeny buniek epitelu dýchacieho systému vplyvom fajčenia / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 80-81
 61. AFD Deformácie nosovej priehradky a ich vplyv na skelet tváre / G. Hešková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 46-47
 62. AFD Sinus maxillaris - anatomicko-klinický aspekt / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 59-62
 63. AFD Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri chronickom zápale / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 103-106
 64. AFD Hodnotenie skeletu ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 46-47
 65. AFD Intolerancia laktózy u detí a dospelých / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 117-120
 66. AFD Sledovanie účinku vybraných lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 55-56
 67. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv dĺžky pôsobenia vybraných anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 133-135
 68. AFD Obraz cytoplazmatických súčastí obalov myelinizovaného nervového vlákna počas vývoja / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 57-59
 69. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv použitej koncentrácie / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 136-138
 70. AFD Histologické zmeny prirodzene starnúcej kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 87-88
 71. AFD Štúdium architektoniky kapilárnych slučiek plexus subpapillaris dermis / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 203-206
 72. AFD Variácie a anatomicko-klinické súvislosti dutiniek čuchovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2005. - S. 40-41
 73. AFD Vybrané anatomické variácie dutiny klinovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 43-44
 74. AFD Asthma - zápalové zmeny sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 55-56
 75. AFD Variácie basis cranii interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 61-62
 76. AFD Kapilárne slučky plexus subpapillaris kože v psoriatických léziách / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 89-90
 77. AFD Histologické zmeny kože vyvolané dlhodobým pôsobením slnečného žiarenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 149-151
 78. AFD Význam komplexného pohľadu na myelinizované nervové vlákno pri hodnotení degeneratívnych a regeneratívnych procesov / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 106-108
 79. AFD Zmeny na basic cranii externa pri zraste atlasu s os occipitale / M. Mello ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 103-105
 80. AFD Vplyv patologických procesov prebiehajúcich v dýchacom systéme na bunky sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 78-80
 81. AFD Niektoré patofyziologické zmeny súvisiace s deviáciou nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 43-44
 82. AFD Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení somatického vývoja / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva, 2002. - S. 69-70
 83. AFD Zmeny vaskularizácie kože v závislosti na veku / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 65-66
 84. AFD Anatómia nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 67-68
 85. AFD Vývoj ciliárnych a neciliárnych štruktúr epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 71-72
 86. AFD Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej a perineurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 73-74
 87. AFD Ultraštrukturálne odlišnosti vyvíjajúcich sa, regenerujúcich a zrelých nervových vlákien / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 75-76
 88. AFD Význam axón-gliového spojenia v procese myelinogenézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 50-52
 89. AFD Účinok lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 48-49
 90. AFD Identifikácia Schmidtových-Lantermannových štrbín vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 60-61
 91. AFD Vývoj cytoplazmatických súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Genetika a morfogenetika v chove hospodárskych zvierat : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra, 1999. - S. 62-63
 92. AFG Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 163
 93. AFG Histotoxicity of local anaesthetics-perineural application / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 118
 94. AFG Microvascular changes in ageing skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 57
 95. AFG Intersexual differences some anthropometric parameters in the group of children in the 3rd mounth age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 111
 96. AFG Nonkeratinizing skin cells and their pathological lesions / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 119
 97. AFG Angiogenéza a kožné ochorenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 46
 98. AFG Vzťah priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy v myelinizujúcich nervových vláknach / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 33
 99. AFG Anatomické zmeny skeletu ako príčina bolesti v lumbosakrálnej oblasti / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. Sborník abstrakt. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 31
 100. AFG Zmeny štruktúry a funkcie epitelu dýchacích ciest pri astme / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 29
 101. AFG Spontánne zmeny priechodnosti nosa / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 20
 102. AFG Anatomical and histological changes in the nasal septal deformation / G. Hešková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 8
 103. AFG Uncommon finding of vessels of the thorax / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Sv. 105, č. 2 (2004), s. 174-175
 104. AFG Ultrastructural differences of developing regenerating and mature nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), s. 179
 105. AFG What can we say about Langerhans cells? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 203
 106. AFG The anthropometry of the newborns born since january to may 2008 in Martin / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 119
 107. AFG Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in aging human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 180
 108. AFG Morphological alterations allergic airway inflammation / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 110
 109. AFG The evaluation of incompact myelin lamellae in the developing peripheral nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 69
 110. AFG Effect of aging and photoageing on skin microvasculature / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 22
 111. AFG Employment of anthropometry in the evaluating somatic development of ill children / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 12
 112. AFG Respiratory epithelial changes induced by air pollution / L. Kunertová ...[et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 10
 113. AFG Pyridoxine - neurotoxin or neuroprotective? / M. Mello ... [et al.]
  In: 39. sjezd České anatomické společnosti. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 20
 114. AFG Cytoplazmatické súčasti myelínovej pošvy v procese myelinogénézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 75
 115. AFG Schmidt-Lantermannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa periférnom nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: XXXVIII. Sjezd Československé anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S.74
 116. AFH Ultraštruktúra epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLFUK, 2000. - S. 9
 117. AFH Congenital anomalies of the upper limb / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 164
 118. AFH Interaction of soft and bony structures on the base of the skull / Y. Mellová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 167
 119. AFH Influence of some local anethetics on ultrastructure of peripheral nerve in rat / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 54
 120. AFH Nodo-paranodal region maturation of myelinating peripheral nerve fibre / Y. Moravčíková ... [et al.]
  In: Functional and Developmental Morphology. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 58
 121. AFH Ultraštrukturálne zmeny periférneho nervu pri izoniazidovej neuropatii / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1997. - S. 30
 122. AFH Ultraštruktúra periférneho nervu potkana po kombinovanom účinku izoniazidu a pyridoxínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 37. zjazd slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 1997. - S. 49
 123. AFH High division of sciatic nerve. Variation in relation of sciatic nerve to piriformis muscle / G. Hešková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 31
 124. AFH Unilateral variations of the arteries of the human upper extremity / L. Kunertová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 50
 125. AFH The lumbalization of the first sacral vertebrae as a caus of pain in lumbosacral area / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 56
 126. AFH Functional and morphological relations of the splanchnocranium and neurocranium / M. Mello ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 59
 127. AFH Variations of the internal base of the skull / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 61
 128. AFH The capillary plasticity in normal and pathological conditions / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 60
 129. AFH The azygos lobe? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 95
 130. AFH The allergy to carbohydrates - the trouble in the nourishment of the children and adults / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, 2007. - S. 66-67
 131. AFH Evaluation of the basement membrane integrity in the skin epithelial tumours / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 79
 132. AFH Intersexual differences between anthropometric parameters in a group of the newborns / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 73
 133. AFH The sphenoidal septum - clinical relevance / G. Hešková ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 436
 134. AFH Vývoj cytoplazmatických a membránových súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 57
 135. AFH Prínos štúdia longitudinálnych rezov vyvíjajúcich sa nervov k identifikácii nodo-paranodálnej oblasti meylinizujúceho nervového vlákna / G. Hešková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 51-52
 136. AFH Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18
 137. AFH Vytváranie axogliálneho spojenia v priebehu myelogenézy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 70
 138. AFH Ultraštrukturálne zmeny paranodálnej oblasti myelinizujúceho nervového vlákna v CNS / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 18-19
 139. AFH Regenerácia periférneho nervu po poranení / M. Mello ... [et al.]
  In: 35. zjazd Českej a Slovenskej anatomickej spoločnosti a Sekcie bunkovej biológie Čs. biologickej spoločnosti. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 9
 140. AFH Vplyv vysokých dávok vitamínu B6 na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1998. - S. 17-18
 141. AFH Regeneratívne zmeny periférneho nervu po jeho toxickom poškodení / M. Mello ... [et al.]
  In: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - Bratislava : [s. n.], 1999. - S. 61
 142. AFH Zmeny na basis cranii externa pri asimilácii atlasu / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 143. AFH Schmidtove-Lanternannove štrbiny vo vyvíjajúcom sa nerve / M. Mello ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 1999. - S. 15
 144. AFH Effect of intraneural application of local anaesthetic in peripheral nerve ultrastructure / M. Mello ... [et al.]
  In: ISN Satellite Meeting. 9th International Symposium "New Frontiers of Neurochemistry and Biophysics in the Acute and Chronic Nuerological Diseases". - Martin : [s.n.], 1999. - S. 72
 145. AFL Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení vývoja chorých detí / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 54-55
 146. AFL Sledovanie neurotoxicity vybraných lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 56
 147. BED Vrodené poruchy vývoja dolnej končatiny / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 50-52
 148. BEF Nosový cyklus / G. Hešková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 49-50
 149. BEF Funkčné a morfologické zmeny ciliárnych buniek pri primárnej ciliárnej dyskinéze / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 45-46
 150. BEF Preferované formy výučby praktických cvičení z anatómie u študentov všeobecného lekárstva / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 72-77
 151. BEF Variácia vetiev a. thoracica interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 99-100
 152. BEF Zaujímavý nález mnohopočetných epigenetických znakov na skelete ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 86-89
 153. BFA The influence of nourishment on the somatic growth of children from birth to one year of life (the longitudinal study) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : all mankind is of one origin. - Brno : Česká společnost antropologická, 2019. - S. S11-S11
 154. BFA The influence of nourishment on the somatic growth of children from birth to one year of life (The longitudinal study) / Magdaléna Marčeková, Eva Neščáková, Yvetta Mellová
  In: 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička : all mankind is of one origin. - Brno : Česká společnost antropologická, 2019. - S. 104-104