Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ABA Ischemic Brain Injury in Hyperhomocysteinemic Conditions and the Development of Alzheimer's Disease / Ján Lehotský ... [et al.]
  In: Brain Ischemia: Alzheimer’s Disease Mechanisms. - ISBN 978-1-53615-163-3. - New York : NOVA Science Publishers, 2019. - S. 115-155 [3 AH]
 2. ADC Effect of whole-brain irradiation on the specific brain regions in a rat model: Metabolic and histopathological changes / S. Bálentová ... [et al.]
  In: NeuroToxicology. - Roč. 60, šp. č. S1 (2017), s. 70-81
 3. ADC Histone Hyperacetylation as a Response to Global Brain Ischemia Associated with Hyperhomocysteinemia in Rats / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 10 (2018), s. 1-15 [1 AH] [print]
 4. ADC Metabolomic study of altered energy metabolism during global forebrain ischemia and ischemic preconditioning in blood plasma in homocysteine treated rats / Eva Baranovičová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Pharmacology [elektronický dokument]. - Roč. 69, č. 6 (2018), s. 1-9 [print]
 5. ADC Metabolic and histopathological changes in the brain and plasma of rats exposed to fractionated whole-brain irradiation / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Brain research [elektronický dokument]. - Roč. 1708 (2019), s. 146-159 [print]
 6. ADC Effect of Methionine Diet on Metabolic and Histopathological Changes of Rat Hippocampus / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 24 (2019), s. [1-16] [print]
 7. ADC NMR metabolomic study of blood plasma in ischemic and ischemically preconditioned rats: an increased level of ketone bodies and decreased content of glycolytic products 24 h after global cerebral ischemia / Eva Baranovičová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology and Biochemistry. - Roč. 74, č. 3 (2018), s. 417-429
 8. ADC Association of Induced Hyperhomocysteinemia with Alzheimer's Disease-Like Neurodegeneration in Rat Cortical Neurons After Global Ischemia-Reperfusion Injury / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Neurochemical Research. - Roč. 43, č. 9 (2018), s. 1766-1778
 9. ADD A comparison of albumin removal procedures for proteomic analysis of blood plasma / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 38, č. 4 (2019), s. 305-314
 10. ADM Thalamic paramagnetic iron by T2* relaxometry correlates with severity of multiple sclerosis / E. Baranovičová ... [et al.]
  In: Journal of Biomedical Research. - Roč. 31, č. 4 (2017), 301-305
 11. ADM Role of Homocysteine in the Ischemic Stroke and Development of Ischemic Tolerance / J. Lehotský ... [et al.]
  In: Frontiers in Neuroscience [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. čl. 538 (2016), nestr. [16 s.] [online]
 12. ADN In vivo MR study of neuro-glial hipocampal changes in a rat model of fractionated craniospinal irradiation / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 61, č. 2 (2019), s. 57-63
 13. ADN Emerging role of sulfur-containing amino acids in the etiology of neurological disorders / Dagmar Kalenská ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 1-11
 14. ADN Association of induced hyperhomocysteinemia with neurodegeneration in rat entorhinal cortex-hippocampal system after global brain ischemia: a progression of Alzheimer's disease-like pathological features? / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 31-38
 15. ADN Effect of methionine-induced hyperhomocysteinemia on neurodegeneration in experimental conditions / B. Tóthová ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 57-63
 16. AEC Forebrain Ischemic Stroke and Phenomenon of Ischemic Tolerance: Is Homocysteine Foe or Friend? / J. Lehotský ... [et al.]
  In: Ischemic Stroke - Updates [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-51-2713-0. - Rijeka : InTech, 2016. - S. 89-105 [1,5AH] [online]
 17. AED Spracovanie dát z T2 a T2* relaxometrických meraní pri výskume neurologických ochorení / Eva Baranovičová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 9-12
 18. AED Úbytok neurónov v dorzálnom hipokampe u animálneho modelu poškodenia mozgu radiačným žiarením / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 88-91
 19. AED Možnosti využitia animálnych modelov vo výskume neurologických ochorení: od experimentu k lôžku pacienta / Dagmar Kalenská ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 97-104
 20. AED Proteínové profilovanie a jeho význam pri štúdiu ichemicko-reperfúzneho poškodenia / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 198-202
 21. AED Porovnanie dostupných metód na odstránenie albumínu zo vzoriek krvného séra / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 95-100
 22. AED Ionizujúcim žiarením vyvolané neurodegeneratívne zmeny v mozgu za experimentálnych podmienok / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 83-85
 23. AED Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na progresiu neurohistopatologických zmien s črtami Alzheimerovej choroby / Barbora Oravcová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 90-93
 24. AED Experimentálna alergická encefalomyelitída - model pre štúdium roztrúsenej sklerózy mozgomiešnej - sklerózy multiplex (SM) vo vzťahu k ochrannému účinku vitamínu D / Dagmar Kalenská ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 94-100
 25. AED Morfologické poškodenie mozgovej kôry a jeho asociácia s homocysteínom vyvolaných zmien v acetylácii histónu / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 86-89
 26. AED In vivo 1H MRS štúdia účinkov frakcionovaného ionizujúceho žiarenia na neuróny v hipokampe a bulbus olfactorius mozgu potkanov / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 36-39 [online]
 27. AED Vplyv homocysteínu na funkčné a morfologické parametre srdca experimentálnych zvierat / Zuzana Sroková ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 52-55 [online]
 28. AED Zmeny v zastúpení neurónov a astrocytov v mozgu potkana po expozícii ionizujúcim žiarením / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 32-35 [online]
 29. AED Sledovanie hladiny acetylácie pomocou H4 (Lys12) v tkanive mozgu po globálnej ischémii v podmienkach hyperhomocysteinémie u potkana / B. Tóthová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 52-55 [online]
 30. AED Zmeny v distribúcii neurónov po expozícii mozgu potkana ionizujúcim žiarením / S. Bálentová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 40-43 [online]
 31. AED Úbytok neurónov bulbus olfactorius u potkanov ako následok poškodenia mozgu radiačným žiarením / P. Hnilicová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 44-47 [online]
 32. AED Vplyv metioninom vyvolanej hyperhomocysteinémie na rozvoj neurodegenerácie za experimentálnych podmienok / O. Koprda ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii 3. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-030-9. - Martin : JLF UK, 2017. - S. 48-51 [online]
 33. AED Histopatologické zmeny v mozgu potkana po expozícii ionizujúcicm žiarením / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 9-12
 34. AFD Zmeny v distribúcii mikroglie v mozgu potkana vyvolané ionizujúcim žiarením / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: 22. Košický morfologický deň : imunohistochémia - každodenný partner v morfológii. - ISBN 978-80-8129-106-7. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - S. 23-25
 35. AFD Účinok ionizujúceho žiarenia na neurogenézu v mozgu za experimentálnych podmienok / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: 21. Košický morfologický deň: Zborník vedeckých prác. - ISBN 9788080775780. - Košice : Ústav veterinárského lekárstva a farmacie, 2018. - S. 13-16
 36. AFG Fractionated irradiation-induced metabolic and histopathological changes in the brain and plasma of rats / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 7-7
 37. AFG Experimentálne vyvolané metabolické a histopatologické zmeny v mieche po expozícii ionizujúcim žiarením / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Klinická onkologie. - Roč. 32, č. Suppl. 1 (2019), s. S135-S136
 38. AFG Hyperhomocysteinemia and histone acetylation after cerebral ischemic injury and ischemic preconditioning / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 269
 39. AFG Plasma metabolites after cerebral ischemia and preconditioning in rats / D. Kalenská ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 117-118
 40. AFG Proteomická štúdia mechanizmu ischemickej prekondície v potkaňom hipokampe / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: 20. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-9420-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 85-85
 41. AFG What can proteomic profiling tell us about ischemia/reperfusion injury in hippocampal tissue? / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: FENS Regional Meeting. - ISBN 978-86-917255-3-2. - Belehrad : Serbian Neuroscience Society, 2019. - S. [1-1]
 42. AFG Effect of fractionated irradiation on the rat brain: 1H MRS study at 7T / P. Hnilicová ... [et al.]
  In: Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. - Roč. 30, suppl. 1 (2017), s. S562
 43. AFG Radiation-induced early-delayed/late morphological and functional changes in the adult rat brain / S. Bálentová ... [et al.]
  In: Morphology 2017 : 50th International Congress of the Czech Anatomical Society; 54th Lojda Symposium in Histochemistry. - ISBN 978-80-263-1315-1. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 43
 44. AFG Protein profile analysis of impared cerebral tissue in animal model / A. Tomášková ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 116-117
 45. AFG Cognitive impairment in neurodegenerative disorders / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 153-154
 46. AFG Metabolic, volumetric and histopathological changes in the rat brain after fractionated whole-brain irradiation / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Morphology 2018 Conference programme and abstracts. - ISBN 978-80-88064-35-0. - Jihlava, 2018. - S. 35-35
 47. AFG Mild hyperhomocysteinemia and its role in development of Alzheimer's disease-like pathology model of global brain ischemia in rats / M. Kovalská ... [et al.]
  In: 7th International Conference Aspects of Neuroscience. - ISBN 978-83-942342-6-3. - Warsaw : Faculty of Biology University of Warsaw, 2017. - S. 159-160
 48. AFH Alterations of MECP2 expression during ischemic damage / B. Tóthová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 85
 49. AFH Cognitive impairment and histopathological changes in the adult rat brain following fractionated irradiation / S. Bálentová ... [et al.]
  In: Morphology 2016 : 44. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti. - ISBN 978-80-223-4171-4. - Bratislava : LF UK, 2016. - S. 13
 50. AFH Association of Induced Hyperhomocysteinemia with Alzheimer's Disease-Like Neurodegeneration in Rat Cortical Neurons After Global Ischemia-Reperfusion Injury / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 21-22
 51. AFH Čo nám môže proteomické profilovanie prezradiť o mechanizme ischemickej tolerancie v hipokampe? / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 107-107
 52. AFH Comparative proteomic study of cerebral ischemia and ischemic tolerance with induced hyperhomocysteinemia / A. Beňová ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 19
 53. AFH Does risk factor hyperhomocysteinemia influence the phenomenon of ischemic brain damage and tolerance / J. Lehotský ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 56
 54. AFH Ionizing radiation-induced metabolic and histopatologic changes in the rat spinal cord / Soňa Bálentová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 35-35
 55. AFH Vplyv ionizujúceho žiarenia na kognitívne funkcie potkana laboratórneho / B. Filová ... [et al.]
  In: 93. Fyziologické dni 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89046-98-0. - Prešov : Universum-EU, 2017. - S. 37 [online]
 56. AFH Role of hyperhomocysteinemia in neurodegeneration in rat entorhinal cortex-hippocampal system after global brain ischemia: a progression of Alzheimer's disease-like pathological features? / Mária Kovalská ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 36-37
 57. AFH Ischemic and preischemic rats - metabolomic s / D. Kalenská ... [et al.]
  In: International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-972729-0-6. - Košice : GAIA, 2017. - S. 47
 58. BFA Hyperacetylation as a response to neurodegeneration process / Barbara Tóthová ... [et al.]
  In: 2018 Neuroscience Meeting Planner [elektronický dokument] : 2018 Annual Meeting. - San Diego : Society for Neuroscience, 2018. - S. [1-1] [online]
 59. BFA Proteomic study to uncover neuroprotective mechanisms linked to ischemic preconditioning in rat hippocampus / Anna Tomašcová ... [et al.]
  In: 2018 Neuroscience Meeting Planner : 2018 Annual Meeting. - San Diego : Society for Neuroscience, 2018. - S. [1-1]
 60. BFA Effect of Fractionated Irradiation on the Brain Neurogenic Regions in a Rat Model: Metabolical, Histopathological and Functional Changes / S. Bálentová ... [et al.]
  In: NeuroTalk-2017 : 8th BIT's Annual World Congress. - Barcelona : BIT Group Global, 2017. - S. 052
 61. BFA Influence of cerebral ischemia and ischemic preconditioning on blood metabolic profile in rats / Dagmar Kalenská ... [et al.]
  In: 11th FENS Forum of Neuroscience. - Berlín : Federation of European Neuroscience Societies, 2018. - S. [1-1], abstrakt č. C098
 62. BFA Comparative Proteomic Study of Selected Neuronal Tissue from Damaged Rat Brain / A. Beňová ... [et al.]
  In: 3rd IMSS : International Mass Spectrometry School. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 22
 63. BFA Alteration in 1H MRS metabolites in the rat spinal cord after experiment craniospinal irradiation / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: ISMRM 27th Annual Meeting and Exibition [elektronický dokument]. - Montreal : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [CD-ROM]
 64. BFA The effect of cerebral ischemia-reperfusion injury to the methylation of DNA in homocysteine-treated rats / B. Tóthová ... [et al.]
  In: 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society; 36th Göttingen Neurobiology Conference. - Berlin : Neurowissenchaftlichen Gesellschaft, 2017. - S. T11-10D
 65. BFA Could hyperhomocysteinemia affects neurodegeneration after ischemia/reperfusion injury of rat brain?: An experimental model of a possible development of Alzheimer's disease / M. Kovalská ... [et al.]
  In: 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society; 36th Göttingen Neurobiology Conference. - Berlin : Neurowissenchaftlichen Gesellschaft, 2017. - S. T11-T11A
 66. BFA Feasibility of single-voxel MR spectroscopy in the cervical spinal cord of rats / Michal Bittšanský ... [et al.]
  In: 10th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy in Medicine, Biology and Material Sciences [elektronický dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. 43-43 [online]
 67. BFA Induction of hyperhomocysteinemia is linked with Alzheimer's disease - like neurodegeneration in rat brain cortical neurons after global ischemia / Ján Lehotský ... [et al.]
  In: The 44 FEBS Congress. - Krakow : Federation of European Biochemical Societies Congress, 2019. - S. [1-1], číslo abstraktu LB-14-01