Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy / Y. Mellová... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 2. ADC Microvascular changes in relation to inflammation and epidermal hyperplasia in chronic cutaneous lesions of psoriasis vulgaris / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 32, č. 5 (2017), s. 461-470
 3. ADC Quantitative immunohistochemical assessment of blood and lymphatic microcirculation in cutaneous lichen planus lesions / D. Výbohová... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 30, č. 6 (2015), s. 697-706
 4. ADC Quantitative changes of the capillary bed in aging human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Histology and Histopathology. - Roč. 27, č. 7 (2012), s. 961-967
 5. ADC Quantitative comparison of angiogenesis and lymphangiogenesis in cutaneous lichen planus and psoriasis: immunohistochemical asessment / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 117, č. 1 (2015), s. 20-28
 6. ADE Myelinogenesis - longitudinal sections vs. serial transverse sections / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Sborník lékařský. - Sväzok 102, č. 2 (2001), s. 167-172
 7. ADE Assessment of the relation of the optic nerve to the posterior ethmoid and sphenoid sinuses by computed tomography / G. Hešková ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 153, č. 2 (2009), s. 149-152
 8. ADE Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč.76, suppl. 82 (2009), s.181-185
 9. ADF Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in the papillary part of the dermis within ageing human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 25-29
 10. ADF Morbus-Down - numerous findings of the epigenetic traits in the skeleton / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 7 (n.s.4) (2004), s. 34-36
 11. ADF Skin angiogenesis and its significance in some skin diseases / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 3-8
 12. ADF Telesné charakteristiky novorodencov (Martinský a Žilinský okres) / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 90-95
 13. ADF Myelin sheath formation. Can longitudinal sections of the developing nerve clarify its mechanisms? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 3-8
 14. ADF Why the term acrosyringium is not used so far by histology? / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 3-7
 15. ADF Variácie nervus ischiadicus / G. Hešková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 64-67
 16. ADF Organization of the capillary network of subpapillary plexus in healthy human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 6, č. 1 (2006), s. 3-7
 17. AED Anatomické orientačné body významné v axilárnej chirurgii / Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 23-26
 18. AED Povrchový a hĺbkový učebný štýl vo vzťahu k akademickej úspešnosti v anatómii / Desanka Výbohová ... [et al.]; recenzenti Luděk Vrtík, Augustín Prochotský
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 57-63
 19. AED Axilárny tkanivový syndróm / G. Hešková ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 38-41
 20. AED Variácie processus uncinatus - klinický význam / G. Hešková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2009. - ISBN 978-80-88866-66-4. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 35-39
 21. AED Variácie concha nasalis media-klinický význam / G. Hešková ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 37-40
 22. AED Quantitatívna analýza zmien vaskularity pri chronickom zápale dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 44-46
 23. AED Sledovanie ultraštrukturálnych zmien nervus ischiadicus potkana po intraneurálnej aplikácii 1%, 2% a 4% prokaínu / M. Mello...[et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 59-61
 24. AED Štúdium ultraštruktúry kapilár plexus subpapillaris v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2008. - ISBN 978-80-88866-59-6. - Martin : Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin, 2008. - S. 78-80
 25. AED Klinický aspekt variácií septum sinuum sphenoidalium / Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 18-22
 26. AED Zmeny pozície nervus opticus v dôsledku variácií sinus sphenoidalis / G. Hešková... [et al.]
  In: Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť. - ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015. - S. 27-31
 27. AED Klinický význam štúdie anatomických variácií processus uncinatus / G. Hešková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 53-57
 28. AED Cellulae ethmoidales infraorbitales / G. Hešková... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 31-34
 29. AED Morfologické a funkčné vzťahy viscerokrania a neurokrania / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2010. - ISBN 978-80-88866-90-9. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-67
 30. AED Prolymfangiogénny rastový faktor VEGF-C v léziách lichen ruber planus s rúznym stupňom chronického zápalu / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii : 5. - ISBN 978-80-8187-063-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 32-35
 31. AED Mikrovaskulárne zmeny v kožných léziách lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie. - ISBN 978-80-970589-0-6. - Bratislava : Vyd. Únia, 2010. - S. 93-97
 32. AED Variácie ciev hrudníka / Y. Mellová... [et al.]
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 53-55
 33. AED Klinická anatómia concha nasalis media / G. Hešková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 67-72
 34. AED Cellulae sphenoethmoidales / G. Hešková, Y. Mellová, A. Holomáňová
  In: Martinský morfologický zborník 2011. - ISBN 978-80-89544-10-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 22-26
 35. AED Expresia vaskulárneho endotelového rastového faktoru v starnúcej ľudskej koži / D. Výbohová... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie 2. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 113-117
 36. AED Klinický význam vývojových anomálií chrbtice / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 385-388
 37. AED Expresia VEGF-A v kožných léziách lichen ruber planus s rôznym stupňom zápalovej infiltrácie / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV [elektronický dokument] : recenzovaný zborník prác : Roč. 4. - ISBN 978-80-8187-047-7. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 24-27 [online]
 38. AED Topografické rozdiely v hustote mikrocirkulačného riečiska plexus subpapillaris dermis v zdravej ľudskej koži / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - 100 rokov LF UK. - ISBN 978-80-973545-0-3. - Trebišov : k-PRINT, 2019. - S. 26-31
 39. AED Neobvyklý priebeh nervus ischiadicus vzhľadom na musculus piriformis / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 174-178
 40. AED Anatomické variácie ciev hornej končatiny / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 208-211
 41. AED Sledovanie priameho účinku lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 230-233
 42. AED Význam intercelulárnych kontaktov vo vývoji myelinizovaného nervového vlákna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 234-238
 43. AED Syndroma Wrisbergi - variácia priebehu vena azygos / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 311-314
 44. AEG Changes of chemically induces inflammation of airway epitelium / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 446
 45. AEG The influence of local anaesthetics depending on the concentration used and variously long period after their administration / M. Mello... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451
 46. AEG The influence of prolonged effect of local anaesthetics on the peripheral nerves / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 451-452
 47. AEG The shape and arrangement of capillary loops of the subpapillary plexus in healthy skin and in psoriatic lesions / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 469
 48. AFC Vzťah expresie medzi VEGF-A a VEGF-C v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová, G. Hešková, Y. Mellová
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 121-125
 49. AFC Investigation of neurotoxicity of some local anaesthetics / M. Mello ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. - Roč. 78, suppl. (2003), s. 83-85
 50. AFC CT hodnotenie septum sinuum sphenoidalium a jeho syntopický vzťah k a carotis interna / G. Hešková, D. Výbohová, Y. Mellová
  In: Morfologie v Čechách a na Slovensku 3. - ISBN 978-80-7464-813-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. - S. 44-48
 51. AFC The influence of the nourishment on the somatic growth of children in the 3rd mounth of age / M. Marčeková... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. Suppl. 82. - ISBN 978-80-246-1786-2. - Praha : Karolinum, 2009. - 89-96
 52. AFD Histologické zmeny kože vyvolané dlhodobým pôsobením slnečného žiarenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 149-151
 53. AFD Význam komplexného pohľadu na myelinizované nervové vlákno pri hodnotení degeneratívnych a regeneratívnych procesov / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 106-108
 54. AFD Zmeny na basic cranii externa pri zraste atlasu s os occipitale / M. Mello ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 103-105
 55. AFD Vplyv patologických procesov prebiehajúcich v dýchacom systéme na bunky sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 78-80
 56. AFD Niektoré patofyziologické zmeny súvisiace s deviáciou nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 6. Košický morfologický deň. - ISBN 80-7097-520-2. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. - S. 43-44
 57. AFD Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení somatického vývoja / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva, 2002. - S. 69-70
 58. AFD Zmeny vaskularizácie kože v závislosti na veku / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 65-66
 59. AFD Anatómia nosovej priehradky / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88989-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 67-68
 60. AFD Vývoj ciliárnych a neciliárnych štruktúr epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 71-72
 61. AFD Zmeny v ultraštruktúre periférneho nervu po intraneurálnej a perineurálnej aplikácii lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 73-74
 62. AFD Ultraštrukturálne odlišnosti vyvíjajúcich sa, regenerujúcich a zrelých nervových vlákien / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-88985-66-8. - Košice : UPJŠ, 2002. - S. 75-76
 63. AFD Patologické zmeny buniek epitelu dýchacieho systému vplyvom fajčenia / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 80-81
 64. AFD Deformácie nosovej priehradky a ich vplyv na skelet tváre / G. Hešková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 46-47
 65. AFD Variácie pneumatizácie zadných prinosových dutín v CT obraze / G. Hešková... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 73-75
 66. AFD Kvantitatívne hodnotenie lymfatickej mikrocirkulácie v zdravej ľudskej koži / D. Výbohová... [et al.]
  In: 17. Košický morfologický deň : Lymfatický systém z pohľadu morfológie - varia. - ISBN 978-80-8077-400-4. - Košice : UVLF, 2014. - S. 219-222
 67. AFD Štúdium myelinogenézy v CNS potkana / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 120-121
 68. AFD Zmeny v ultraštruktúre periferného nervu potkana vyvolané intraneurálnou aplikáciou prokaínu / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-7137-746-5. - Nitra : SPU, 2000. - S. 118-119
 69. AFD Hodnotenie skeletu ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 46-47
 70. AFD Sledovanie účinku vybraných lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 55-56
 71. AFD Obraz cytoplazmatických súčastí obalov myelinizovaného nervového vlákna počas vývoja / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 57-59
 72. AFD Histologické zmeny prirodzene starnúcej kože / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 87-88
 73. AFD Variácie a anatomicko-klinické súvislosti dutiniek čuchovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: 8. Košický morfologický deň. - ISBN 80-89138-26-8. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2005. - S. 40-41
 74. AFD Účinok lokálnych anestetík na periférny nerv / M. Mello ... [et al.]
  In: 4. Košické morfologické popoludnie. - ISBN 80-88985-41-2. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2001. - S. 48-49
 75. AFD Variácie pneumatizácie cellulae ethmoidales anteriores / G. Hešková... [et al.]
  In: I. Klinická a aplikovaná morfológia. 14. Košický morfologický deň. - ISBN 978-80-7097-879-5. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2011. - S. 32-35
 76. AFD Vaskulárne štruktúry na báze lebky / Y. Mellová... [et al.]
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 42-44 [CD-ROM]
 77. AFD Extenzívna pneumatizácia cellulae ethmoidales posteriores / G. Hešková, Y. Mellová, A. Holomáňová
  In: Cievny systém z hľadiska anatómie a histológie : 15. Košický morfologický deň [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8077-279-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, 2012. - S. 132-135 [CD-ROM]
 78. AFD Bolesti v lumbosakrálnej oblasti spôsobené zmenou anatomických pomerov skeletu / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 67-68
 79. AFD Fyziologická a patologická angiogenéza / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 41-42
 80. AFD Asymetria basis cranii externa pri patologickom procese articulatio temporomandibularis / M. Mello ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 29-30
 81. AFD Disproporcie priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy vo vyvíjajúcich sa periférnych nervoch / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 31-32
 82. AFD Imunohistochémia nádorov kože-nové poznatky o stavbe potných žliaz / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Súčasné technické možnosti v Telemedicíne. - ISBN 978-80-89284-30-6. - Košice : Equilibria, 2009. - S. 93-95
 83. AFD Vybrané anatomické variácie dutiny klinovej kosti / G. Hešková ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 43-44
 84. AFD Asthma - zápalové zmeny sliznice dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 55-56
 85. AFD Variácie basis cranii interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 61-62
 86. AFD Kapilárne slučky plexus subpapillaris kože v psoriatických léziách / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Pokroky v histochémii. - ISBN 80-8077-028-X. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2006. - S. 89-90
 87. AFD Sinus maxillaris - anatomicko-klinický aspekt / G. Hešková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 59-62
 88. AFD Funkčné a morfologické zmeny sekrečného aparátu dýchacích ciest pri chronickom zápale / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 103-106
 89. AFD Intolerancia laktózy u detí a dospelých / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 117-120
 90. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv dĺžky pôsobenia vybraných anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 133-135
 91. AFD Sledovanie účinku lokálnych anestetík na periférny nerv - vplyv použitej koncentrácie / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 136-138
 92. AFD Morbus Down - zmeny na skelete / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 122-123
 93. AFD Štúdium architektoniky kapilárnych slučiek plexus subpapillaris dermis / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morfológia včera, dnes a zajtra. - ISBN 978-80-7165-620-3. - Prešov : Michal Vaško, 2007. - S. 203-206
 94. AFD Vplyv prokaínu na ultraštruktúru periférneho nervu / M. Mello ... [et al.]
  In: Nové poznatky v morfológii. - ISBN 80-88866-13-8. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. - S. 138-139
 95. AFG Effect of aging and photoageing on skin microvasculature / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 22
 96. AFG Employment of anthropometry in the evaluating somatic development of ill children / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 12
 97. AFG Respiratory epithelial changes induced by air pollution / L. Kunertová ...[et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 10
 98. AFG Anatomical and histological changes in the nasal septal deformation / G. Hešková ... [et al.]
  In: 4. Moravský morfologický den. - Brno : [s.n.], 2003. - S. 8
 99. AFG Uncommon finding of vessels of the thorax / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Sv. 105, č. 2 (2004), s. 174-175
 100. AFG Ultrastructural differences of developing regenerating and mature nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Vol. 105, No. 2 (2004), s. 179
 101. AFG What can we say about Langerhans cells? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 203
 102. AFG The anthropometry of the newborns born since january to may 2008 in Martin / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 119
 103. AFG Architectonic changes of the subpapillary vascular plexus in aging human skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 180
 104. AFG Morphological alterations allergic airway inflammation / L. Kunertová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 110
 105. AFG The evaluation of incompact myelin lamellae in the developing peripheral nerve fibres / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 43rd Congress of the Czech anatomical Society. 42nd Lojda Symposium "Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry". Programme and Abstracts. - ISBN 80-210-3793-8. - Brno : Masaryková Univerzita, 2005. - S. 69
 106. AFG Pyridoxine - neurotoxin or neuroprotective? / M. Mello ... [et al.]
  In: 39. sjezd České anatomické společnosti. - Praha : [s.n.], 2000. - S. 20
 107. AFG Variations of the pneumatization of the ethmoid cells / G. Hešková... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 63
 108. AFG Nonkeratinizing skin cells and their pathological lesions / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 119
 109. AFG VEGF expression in healthy human skin / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2011. - Praha : Česká anatomická spoločnosť, 2011. - S. 167
 110. AFG Microvascular changes in ageing skin / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Trendy a perspektivy současné morfologie : 40. sjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. - ISBN 80-238-8500-6. - Plzeň : Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2002. - S. 57
 111. AFG Quantitative microvascular changes of the subpapillary vascular plexus within the cutaneous lesions of lichen ruber planus / D. Výbohová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 163
 112. AFG Histotoxicity of local anaesthetics-perineural application / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 118
 113. AFG Angiogenéza a kožné ochorenia / D. Výbohová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 46
 114. AFG Vzťah priemeru axónu a hrúbky myelínovej pošvy v myelinizujúcich nervových vláknach / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 33
 115. AFG Anatomické zmeny skeletu ako príčina bolesti v lumbosakrálnej oblasti / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. Sborník abstrakt. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 31
 116. AFG Zmeny štruktúry a funkcie epitelu dýchacích ciest pri astme / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 29
 117. AFG Spontánne zmeny priechodnosti nosa / G. Hešková ... [et al.]
  In: 5. Moravský morfologický den. - Olomouc : [s.n.], 2004. - S. 20
 118. AFH What is more effective for academic performance in anatomy? Intensive anatomy course or regular weekly practicals? / Výbohová D. ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 121-121
 119. AFH Introduction to brain based educational methods / Boleková A. ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 28-28
 120. AFH Evaluation of the shape of the roof of the ethmoid cells and sphenoid sinus / G. Hešková... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 157
 121. AFH Interaction of soft and bony structures on the base of the skull / Y. Mellová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 167
 122. AFH Immunohistochemical quantitative evaluation of the capillary bed within the psoriatic lesions in various topographic regions / D. Výbohová... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Roč. 5, č. 2 (2013), s. 176
 123. AFH Vývoj cytoplazmatických a membránových súčastí myelínovej pošvy / Y. Mellová ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 57
 124. AFH The sphenoidal septum - clinical relevance / G. Hešková ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Roč. 111, č. 5 (2009), s. 436
 125. AFH Ultraštruktúra epitelu dýchacích ciest / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 17. Martinské dni dýchania. Martin Days of Respiration. - Martin : JLFUK, 2000. - S. 9
 126. AFH Prínos štúdia longitudinálnych rezov vyvíjajúcich sa nervov k identifikácii nodo-paranodálnej oblasti meylinizujúceho nervového vlákna / G. Hešková ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 51-52
 127. AFH Ultraštrukturálny obraz myelinizujúcich nervových vlákien v CNS na transverzálnych a longitudinálnych rezoch / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 67-68
 128. AFH What is more efective for academic performance in anatomy - intensive anatomy course or regular weekly practicals? / Desanka Výbohová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice, 2019. - S. 121-121
 129. AFH High division of sciatic nerve. Variation in relation of sciatic nerve to piriformis muscle / G. Hešková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 31
 130. AFH Unilateral variations of the arteries of the human upper extremity / L. Kunertová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 50
 131. AFH The lumbalization of the first sacral vertebrae as a caus of pain in lumbosacral area / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 56
 132. AFH Functional and morphological relations of the splanchnocranium and neurocranium / M. Mello ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 59
 133. AFH Variations of the internal base of the skull / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 61
 134. AFH The capillary plasticity in normal and pathological conditions / Y. Mellová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 60
 135. AFH The azygos lobe? / D. Výbohová ... [et al.]
  In: New Approaches in Morphology. - Košice : Slovak Anatomical Society, 2004. - S. 95
 136. AFH Variations of the structures of the ostiomeatal complex / G. Hešková... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 51
 137. AFH Evaluation of the basement membrane integrity in the skin epithelial tumours / Y. Mellová... [et al.]
  In: Morphology 2010. - ISBN 978-80-7097-805-4. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010. - S. 79
 138. AFH The allergy to carbohydrates - the trouble in the nourishment of the children and adults / Magdaléna Marčeková ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, 2007. - S. 66-67
 139. AFL Antropometrický skríning ako pomôcka pri hodnotení vývoja chorých detí / M. Marčeková ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 54-55
 140. AFL Sledovanie neurotoxicity vybraných lokálnych anestetík / M. Mello ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 56
 141. BCI Heart and respiratory system [elektronický dokument] : study guide. / Desanka Výbohová, Gabriela Hešková, Yvetta Mellová
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2019
 142. BCI Bones, joints and muscles of the upper and lower limbs [elektronický dokument] : study guide. / Gabierla Hešková, Desanka Výbohová, Yvetta Mellová
  Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018
 143. BEF Preferované formy výučby praktických cvičení z anatómie u študentov všeobecného lekárstva / D. Výbohová ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 72-77
 144. BEF Variácia vetiev a. thoracica interna / Y. Mellová ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 99-100
 145. BEF Zaujímavý nález mnohopočetných epigenetických znakov na skelete ženy s Downovym syndrómom / M. Marčeková ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 86-89
 146. BEF Nosový cyklus / G. Hešková ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 49-50
 147. BEF Funkčné a morfologické zmeny ciliárnych buniek pri primárnej ciliárnej dyskinéze / L. Kunertová ... [et al.]
  In: 7. Košický morfologický deň s medzinárodnou účasťou. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2004. - S. 45-46