Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné zdravotníctvo - denné bakalárske štúdium - prednášky a praktické cvičenia

Predmet: Anatómia a fyziológia 

Časť  ANATÓMIA akad. rok 2020 / 2021

 výučba  Anatómie začína od 5. týždňa semestra

 

Prednášky

prednáška z anatómie sa koná vždy vo štvrtok 10,00 -11,30

miesto konania: Veľká poslucháreň Malá Hora 5

 

Program prednášok:

5. týždeň:   Kardiovaskulárny systém.

6. týždeň:   Dýchací systém.

7. týždeň:   Tráviaci systém.

8. týždeň:   Tráviaci systém.

9. týždeň:  Močový systém.

10.týždeň:  Mužský pohlavný systém.

11. týždeň: Ženský pohlavný systém.

12. týždeň: Miecha, miechové nervy. Mozgový kmeň, hlavové nervy.

13. týždeň: Medzimozog a hemisféry.

 

Praktické cvičenia:

praktické cvičenia sa konajú: PONDELOK:   8,00 - 9,30


miesto: praktikáreň Ústavu anatómie, Malá Hora 4


praktické cvičenia sa konajú každý druhý týždeň - každý párny týždeň semestra,
(6., 8., 10., 12., 14.  týždeň semestra)


 prvé praktické cvičenie: 19.10.2020

 

Program praktických cvičení:

6.  týždeň semestra:  Kostra hornej končatiny (kosti, kĺbne spojenia).

8.  týždeň semestra:   Kostra dolnej končatiny (kosti, kĺbne spojenia).

10. týždeň semestra:   Chrbtica, hrudník.

12. týždeň semestra:   Lebka – neurokranium, splanchnokranium, vnútorná báza lebky. 

14. týždeň semestra:   Svaly končatín, hlavy, krku, trupu.

                                    Náhradné cvičenia, zápočty.