Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pôrodná asistencia - denné bakalárske štúdium - prednášky a praktické cvičenia

Predmet: Anatómia a fyziológia 

Časť  ANATÓMIA akad. rok 2020/ 2021

výučba  Anatómie začína od 5. týždňa semestra

 

Prednášky

prednáška z anatómie sa koná vždy vo štvrtok 10,00 -11,30

miesto konania: Veľká poslucháreň Malá Hora 5

 

Program prednášok:

5. týždeň:   Kardiovaskulárny systém.

6. týždeň:   Dýchací systém.

7. týždeň:   Tráviaci systém.

8. týždeň:   Tráviaci systém.

9. týždeň:  Močový systém.

10.týždeň:  Mužský pohlavný systém.

11. týždeň: Ženský pohlavný systém.

12. týždeň: Miecha, miechové nervy. Mozgový kmeň, hlavové nervy.

13. týždeň: Medzimozog a hemisféry.

 

Praktické cvičenia:

Praktické cvičenia sa konajú: PONDELOK:   8,00 - 9,30


miesto: praktikáreň Ústavu anatómie, Malá Hora 4


praktické cvičenia sa konajú každý druhý týždeň - každý nepárny týždeň semestra,
t.j. 5., 7., 9., 11., 13. týždeň semestra


prvé praktické cvičenie - 12.10.2020

 

Program praktických cvičení:

5. týždeň semestra:     Chrbtica, hrudník. Hrudná dutina.

7. týždeň semestra:     Lebka.

9. týždeň semestra:     Panva, svalové dno panvové. Brušná a panvová dutina.

11. týždeň semestra: Orgány brušnej a panvovej dutiny, cievy panvovej dutiny.

13. týždeň semestra:   Anatómia novorodenca.

14. týždeň semestra: Náhradné cvičenia, zápočty.