Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium - prednášky a praktické cvičenia

Predmet: Anatómia a fyziológia

Časť  ANATÓMIA - akad. rok 2020/2021

 

Výučba začína 5. týždňom semestra

 

Prednášky

prednáška z Anatómie sa koná vždy vo štvrtok 10,00 -11,30

miesto konania: Veľká poslucháreň Malá Hora 5

 

Program prednášok:

5. týždeň:   Kardiovaskulárny systém.

6. týždeň:   Dýchací systém.

7. týždeň:   Tráviaci systém.

8. týždeň:   Tráviaci systém.

9. týždeň:  Močový systém.

10.týždeň:  Mužský pohlavný systém.

11. týždeň: Ženský pohlavný systém.

12. týždeň: Miecha, miechové nervy. Mozgový kmeň, hlavové nervy.

13. týždeň: Medzimozog a hemisféry.

 

Praktické cvičenia:

praktické cvičenia sa konajú

streda:   8,00 - 9,30

miesto: praktikáreň Ústavu anatómie, Malá Hora 4

začínajú 5. týždeň semestra

skupina 2:   5., 7., 9., 11., 13.   týždeň semestra

                   prvé praktické cvičenie: 14.10.2020 

skupina 1:   6., 8., 10., 12., 14.  týždeň semestra

                   prvé praktické cvičenie: 21.10.2020 

 

Program praktických cvičení:

5., 6.  týždeň semestra:  Kostra hornej končatiny (kosti, kĺbne spojenia).

7., 8.  týždeň semestra:   Kostra dolnej končatiny (kosti, kĺbne spojenia).

9., 10. týždeň semestra:  Chrbtica, hrudník.

11., 12. týždeň semestra:   Lebka – neurokranium, splanchnokranium, vnútorná báza lebky.

13., 14. týždeň semestra:   Svaly končatín, hlavy, krku, trupu.

 

                                           Náhradné cvičenia, zápočty.

 

 

 

späť na stránku pregraduálne štúdium