Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné predmety - skúška predmetu Anatómia a fyziológia

  • Skúška sa bude konať v praktikárni Ústavu anatómie, Malá Hora 4 (prízemie)
  • Na začiatku skúšky sa musia študenti preukázať indexom
  • Indexy sa pozbierajú a odovzdajú na Ústav anatómie
  • Výsledky skúšky budú zverejnené v AIS vždy na druhý deň do 12,00 hodiny
  • Potom budú výsledky zapísané do indexu
  • Študent má právo známku neprijať a skúšku opakovať - v takom prípade sa do AIS zaznačí známka Fx. Len za takýchto podmienok študent dostane opravný termín.