Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné predmety - organizácia výučby predmetu Anatómia a fyziológia

Nelekárske študijné programy - organizácia výučby predmetu Anatómia a fyziológia 

akad. rok 2019 / 2020

 
Predmet Anatómia a fyziológia zahŕňa štyri čiastkové predmety:
Anatómia
Fyziológia
Biológia
Histológia

  • v štud. programe  Ošetrovateľstvo (Oš.): anatómia, fyziológia, biológia, histológia  
  • v štud. programe  Pôrodná asistencia (PA) : anatómia, fyziológia, biológia  
  • v štud. programe  Verejné zdravotníctvo (VZ): anatómia, fyziológia, histológia  

 

1. a 2. týždeň semestra prebieha výučba predmetu Histológia (pre štud. program Oš, VZ)

3. a 4. týždeň semestra prebieha výučba predmetu Biológia (pre štud. program Oš, PA)  

5. - 14. týždeň semestra prebieha výučba predmetu Anatómia a Fyziológia (pre štud. program Oš, PA, VZ)