Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nelekárske študijné predmety - organizácia výučby predmetu Anatómia a fyziológia

Nelekárske študijné programy - organizácia výučby predmetu Anatómia a fyziológia 

akad. rok 2020 / 2021

 
Predmet Anatómia a fyziológia zahŕňa štyri čiastkové predmety:
Anatómia
Fyziológia
Biológia
Histológia

  • v štud. programe  Ošetrovateľstvo (Oš.): anatómia, fyziológia, biológia, histológia  
  • v štud. programe  Pôrodná asistencia (PA) : anatómia, fyziológia, biológia  
  • v štud. programe  Verejné zdravotníctvo (VZ): anatómia, fyziológia, histológia  

 

Výučba predmetu Anatómia a Fyziológia pre štud. program Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia

bude prebiehať 5. - 14. týždeň semestra