Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

TA orálnej a maxilofaciálnej oblasti - Prednášky a praktické cvičenia

Témy prednášok a praktických cvičení - zimný semester akademický rok 2020/2021

 

PREDNÁŠKY

budú prebiehať prezenčne - face to face

1. Topografická anatómia ústnej dutiny.

3. Topografická anatómia slinných žliaz.

4. Spáciá hlavy 1.  

5. Spáciá hlavy 2.

6. Spáciá krku.

7. Orbita.  

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA

budú prebiehať prezenčne - face to face

8. Tvárový skelet, spánkovočeľustný kĺb.

9.  Svaly hlavy, svaly krku, inervácia hlavy a krku.

10. Test: systematická anatómia hlavy a krku.

      Topograficko-anatomická pitva hlavy a krku.

11. Topograficko-anatomická pitva hlavy a krku.

12. Topograficko-anatomická pitva hlavy a krku.

13. Topograficko-anatomická pitva hlavy a krku.

14. Test: topografická anatómia hlavy a krku.

        Náhradné praktické cvičenia.