Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 3 - Sylabus k štúdiu na predpitevný a popitevný test

 

Sylabus k štúdiu na predpitevný test:

Orgány – vonkajší opis, syntopické vzťahy, skeletotopia

Svaly – hlava, krk, hrudník, brucho ( aj vagina musculi recti abdominis) - odstup, úpon, funkcia – v rozsahu ako na praktických cvičeniach

Aorta – časti, všetky hlavné vetvy

A. subclavia – hlavné vetvy

A. carotisexterna – hlavné vetvy

Plexus cervicalis

Régiá hlavy, krku, hrudníka a brucha – iba vymenovať

 

Sylabus k štúdiu na popitevný test:

Cievne zásobenie a inervácia orgánov (vrátane slinných žliaz a ústnej a nosovej dutiny)

Cievy - hlava, krk, hrudník, brucho a panva

Inervácia svalov hlavy, krku, hrudníka a brucha

Suprafasciálne útvary – krk, hrudník, brucho

Hlboké štruktúry – hlava, krk, hrudník, brucho

Mediastinum

Ductus thoracicus

Portokaválne anastomózy

Plexus cervicalis

Hlavové nervy: n. V., n. VII., n. IX, n. X., n. XI., n. XII.