Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 3 - Program pitevných cvičení škol. rok 2020/2021

Vzhľadom na prebiehajúcu epidemiologickú situáciu  a rešpektujúc vnútorný predpis JLF UK č.25/2020 bude výučba pitevných cvičení v škol. roku 2020/2021 na základe rozhodnutia garanta predmetu Doc. MUDr. Yvetty Mellovej, CSc., čiastočne modifikovaná a to nasledovným spôsobom:

·       teoretická časť pitevných cvičení bude presunutá do prostredia MOODLE, kde bude vložený študijný materiál a videá

·       praktická časť pitevných cvičení bude prebiehať v menších skupinách nasledovne:

 

PONDELOK  - predpitevný test + pitva povrchových útvarov – hrudník a brucho  

  • 7.45 – 10.00  - krúžky 8-11 (3. týždeň) + krúžky 1-4  (4.týždeň)
  • 10.00 – 12.15 – krúžky 12-14 (3. týždeň) + krúžky 5-7  (4.týždeň)

 

 

UTOROK – pitva hlava, krk, hrudník, brucho + konzultácie prípadných otázok vyplývajúcich zo štúdia teoretických materiálov v MOODLE 

  • 7.45 – 10.00  - krúžky 12-14 (3. týždeň) + krúžky 5-7  (4.týždeň)
  • 10.00 – 12.15 –  krúžky 8-11 (3. týždeň) + krúžky 1-4  (4.týždeň)

 

 

STREDA –  pitva hlava, krk, hrudník, brucho + konzultácie prípadných otázok vyplývajúcich zo štúdia teoretických materiálov v MOODLE 

  • 7.45 – 10.00  -  krúžky 8-11 (3. týždeň) + krúžky 1-4  (4.týždeň)
  • 10.00 – 12.15 – krúžky 12-14 (3. týždeň) + krúžky 5-7  (4.týždeň)

 

 

ŠTVRTOK –  pitva hlava, krk, hrudník, brucho + konzultácie prípadných otázok vyplývajúcich zo štúdia teoretických materiálov v MOODLE 

  • 7.45 – 10.00  - krúžky 12-14 (3. týždeň) + krúžky 5-7  (4.týždeň)
  • 10.00 – 12.15 –  krúžky 8-11 (3. týždeň) + krúžky 1-4  (4.týždeň)

 

 

PIATOK – popitevný test 

  • 9.00 – 10.00  -  krúžky 8-11 (3. týždeň) + krúžky 1-4  (4.týždeň)
  • 10.00 – 11.00 - krúžky 12-14 (3. týždeň) + krúžky 5-7  (4.týždeň)