Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 2 - Sylabus k štúdiu na popitevný test


 

Svaly hornej končatiny, spinohumerálne a torakohumerálne svaly

Cievne zásobenie hornej končatiny (artérie, povrchové a hlboké vény)

Motorická a senzitívna inervácia hornej končatiny

Topografické útvary hornej končatiny – ohraničenie, obsah

Svaly dolnej končatiny

Cievne zásobenie dolnej končatiny (artérie, povrchové a hlboké vény)

Motorická a senzitívna inervácia dolnej končatiny

Topografické útvary dolnej končatiny – ohraničenie, obsah