Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 2 - Program pitevných cvičení

 

Program pitevných cvičení I. ročník LS

 

PONDELOK 8.30 - 12.00

Prezentácia - Spinohumerálne a torakohumerálne svaly

Prezentácia - Motorická a senzitívna inervácia hornej končatiny

Prezentácia - Cievne zásobenie hornej končatiny (artérie, povrchové a hlboké vény)

Prezentácie - suprafasciálne a hlboké útvary hornej končatiny

 

UTOROK 8.30 - 12.00

Prezentácia - Motorická a senzitívna inervácia dolnej končatiny

Prezentácia - Cievne zásobenie dolnej končatiny (artérie, povrchové a hlboké vény)

Prezentácie - suprafasciálne a hlboké útvary dolnej končatiny

 

STREDA 8.00 - 12.00

Video - svaly, cievy a nervy HK + DK

Svaly, cievne zásobenie a inervácia HK + DK – praktické štúdium na preparátoch a kadaveroch

Topografické útvary HK + DK – ohraničenie, obsah - praktické štúdium na preparátoch a kadaveroch

 

ŠTVRTOK 8.00 - 12.00

Video - svaly, cievy a nervy HK + DK

Svaly, cievne zásobenie a inervácia HK + DK – praktické štúdium na preparátoch a kadaveroch

Topografické útvary HK + DK – ohraničenie, obsah - praktické štúdium na preparátoch a kadaveroch

 

PIATOK 8.00 - 12.00

Individuálne štúdium, konzultácie

Popitevný test