Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia 2 - Prednášky a praktické cvičenia

Prednášky

Týždeň / Téma

1. Tráviaci systém – Jazyk, slinné žľazy. Hltan.

2. Tráviaci systém – Pažerák, žalúdok.

3. Lymfatická drenáž hornej a dolnej končatiny a priľahlých častí trupu.

4. Tráviaci systém – Tenké črevo.

5. Tráviaci systém – Hrubé črevo.

6. Peritoneum

7. Dýchací systém I.

8. Dýchací systém II.

9. Močový systém I.

10. Močový systém II.

11. Mužský pohlavný systém.

12. Ženský pohlavný systém.

13. Lymfatická drenáž hlavy, krku, hrudníka, brucha, panvy

Praktické cvičenia

Týždeň / téma

 1. Topograficko-anatomická pitva.

    Popitevný test (krúžky 1 - 7).

 2. Topograficko-anatomická pitva.

     Popitevný test (krúžky 8 - 14).

 3. Kardiovaskulárny systém - srdce a veľké cievy I.

 4. Kardiovaskulárny systém - srdce a veľké cievy II.

    Test - Kardiovaskulárny systém.

 5. Tráviaci systém I. 

 6. Tráviaci systém II.

 7. Tráviaci systém III.

    Test - Tráviaci systém, peritoneum.

  8. Dýchací systém I.

  9. Dýchací systém II. Mediastinum.

10. Močový systém.

     Test - Dýchací systém, mediastinum.

11. Mužský pohlavný systém.

12. Ženský pohlavný systém.

13. Diaphragma pelvis, diaphragma urogenitale.

      Test - Močovopohlavný systém.

14. Náhradné praktické cvičenia, opravné testy.